Sähköjaos Kari Jumppasen esitys aiheesta

Report
SK 64 RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUKSET




Komitean nimittää
SESKON hallitus
Komitea valmistelee
koko SFS 6000 sarjan
Komitean jäsenet ovat
myös jäseniä
CENELECIN ja IEC
vastaavissa komiteoissa
Cenelec ja IEC lähettää
komitealle lausunnolle
kaikki valmisteltavat
standardit


Lausuntokierroksia
yleensä 2-3 Komitea
yleensä antaa 5-20
huomautusta , joista
suuri osa hyväksytään
Komitea esittää
kansalliset poikkeukset
esim lumikuorma
avojohdoissa ,
terveydenhuollon
porrastus Suomessa
oikea varustaso oikeaan
terveydenhuollon
pisteeseen
SK 64 /SSTY RY
Komitea osallistuu
äänestyksiin
standardeista
 Jos standardi
äänestyksessä
hyväksytään Komitea
tekee siitä soveltuvan
Suomenkielisen SFS
6000 standardin ( ei
pelkästään käännös )

Komitea kokoontuu
4-6 kertaa vuodessa
Helsingissä lisäksi
viikoittain tulee
Cenelec/IEC
tiedotteita
sähköpostilla
 SSTY ry korvaa
osallistumiskustannukset ( matkat )
työnantaja antaa
palkallista
virkavapaata ?

SK 64/SSTY RY

Komiteassa on ollut
SSTY ry .n edustus
noin 20 vuotta
LÄÄKINTÄTILOJEN
SÄHKÖASENNUS
STANDARDI SFS
LUKU 710
 Kun muutoksia joko
IEC / Cenelec esittää
lukuun 710 (noin v.
2015 )


SESKOON
perustetaan ns
lääkintätilaryhmä
valmistelemaan ja
antamaan lausuntoja
ehdotuksista muutos
esityksineen , sekä
saattamaan
Suomenkielinen SFS
6000- luku 710
julkaisukuntoon
SK 64/SSTY RY








Lääkintätilatyöryhmään
kuuluu tällä hetkellä
Kari Jumppanen puh joht
Kalevi Käyhkö / HUS
Juhani Jauhiainen/TAYS
Pentti Sironen/Inspecta
Reijo Lintula
Esa Tiainen /STUL
LÄÄKINTÄTILATYÖRYH
MÄN NIMEÄÄ
TARVITTAESSA SESKO

SÄHKÖJAOSTO TEKEE
ehdotuksen SSTY ry:n
hallitukselle siitä että
hallitus esittäisi
SESKON hallitukselle SK
64
rakennustensähköasennus
komiteaan nimettäväksi
Kari Jumppasen tilalle
jonkun tässä kokouksessa
sovittavan henkilön jos
kokous katsoo että
sairaaloiden edustus SK
64 komiteassa on
tähdellinen vai riittäkö
vain Lääkintätilatyöryhmä
?
SSTY RY SÄHKÖJAOS EHDOTUKSIA
TOIMINTASUUNNITELMAAN





Talousarvio jota
noudatetaan esim. 6000 €
/vuosi
Toimintasuunnitelma
useammalle vuodelle
Vuosi 2014
- terveydenhuollon
laitosten
sähkösuunnitteluohjeet
pohjana nykyiset
sairaaloiden laatimat
sähkösuunnitteluohjeet
Vuosi 2015


- Terveydenhuollon
ammattilaisille ( lääkärit
,sairaanhoitajat ym )
suunnattu käsikirja ,johon
sisältyy mm
toimintaohjeet
lääkintätilojen
sähköasennusten
vaatimuksista käyttäjille
(mitä varten eristystason
valvonta mitä teet kun se
hälyttää yms .)
Excursiota laitemyyjille
ja valmistajille ulkomaille
ja kotimaahan

similar documents