SUK-verkoston palkitseminen

Report
SUK-verkoston palkitseminen
Ansioristit – kriteerit, aikataulut ja
hinnat
Ansioristit ja kriteerit
SUK- verkoston numeroituja ansioristejä luovutetaan neljässä tasossa: timanttinen, kultainen, hopeinen ja pronssinen
Kaikkiin sisältyy kunniakirja ja arkimerkki. ( henkilöstö, toimitusjohtajat, asiantuntijat, hallituksen jäsenet, jäsenet, sidosryhmät)
Ansioristin myöntäminen:
•
•
Kultainen ansioristi
Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut uusyrityskeskustyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti.
Edellyttää käytännössä vähintään 15 vuoden osallistumista ja muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä erittäin
merkittäviä tekoja yrittäjyyden tai järjestötoiminnan hyväksi.
•
•
Hopeinen ansioristi
Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut uusyrityskeskustyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja aktiivisesti.
Edellyttää käytännössä vähintään 10 vuoden osallistumista ja muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä merkittäviä
tekoja yrittäjyyden tai järjestötoiminnan hyväksi.
•
•
Pronssinen ansioristi
Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut uusyrityskeskustoimintaan ja järjestötoimintaan aktiivisesti.
Edellyttää käytännössä vähintään 5 vuoden osallistumista ja muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä tekoja
yrittäjyyden tai järjestötoiminnan hyväksi.
Ansioristien hakeminen ja luovuttaminen
• Ansioristejä voi hakea ympäri vuoden. Ansioristin hakijan tulee olla
Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsen.
• Päätökset kultaisen ansioristin saajista tekee SUK:n hallitus.
Hakemukset tehdään kirjallisesti yhdistyksen toimistoon.
• Esitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua luovutusajankohtaa.
SUK:n hallitus käsittelee esityksiä kaikissa kokouksissaan.
• Ansioristit luovutetaan jäsenyhteisön haluamassa tilaisuudessa.
• Kultaisen ansioristin luovuttajaksi pyritään saamaan SUK:n
edustaja.
• Päätökset pronssisen ja hopeisen ansioristien saajista tekee
jäsenyhteisön oma hallitus/johtokunta. Tilaukset tehdään kirjallisesti
SUK:n toimistoon. Pronssiset ja hopeiset ansioristit luovutetaan
jäsenyhteisön haluamassa tilaisuudessa.
Timanttinen ansioristi
•
•
•
Timanttinen ansioristi on uusyrityskeskusten korkein tunnustuksenosoitus, joka
luovutetaan saajalleen valtakunnallisilla uusyrityskeskuspäivillä/juhlavuoden
seminaarissa. Timanttiristin mukana on kunniakirja sekä arkirintamerkki, jota voi
käyttää osoituksena saamastaan ansiorististä.
Suomen Uusyrityskeskusten jäsenyhteisöt voivat tehdä esityksiä timanttiristin
saajiksi vuosittain helmikuun loppuun mennessä SUK:n hallitukselle.
Ansioristihakemus tehdään hakulomakkeella.
Ansioristin myöntäminen ja vastaanottaminen
SUK:n hallitus myöntää timanttiansioristejä kerran vuodessa. Ansioristin
myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita
uusyrityskeskustoiminnassa tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa
uusyrityskeskustoiminnassa. Hallitus päättää ansioristin saajista maaliskuussa
pidettävässä kokouksessa. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan esityksen
tehneelle jäsenyhteisölle ja ansioristin saajalle , joka kutsutaan
vastaanottamaan ansioristi Valtakunnallisille uusyrityskeskuspäiville/Juhla
vuoden tapahtumaan.
Yhteisö ansioristi puukehyksissä
• Sitoutunut uusyrityskeskusverkoston yhteistyökumppani
• (ei pelkästään juhlavuoden kunniaksi)
EhdEhdotus 1Ehdo
Hinnat
•
•
•
•
•
Timanttinen ansioristi + arkimerkki
Kultainen ansioristi + arkimerkki
Hopeinen ansioristi + arkimerkki
Pronssinen ansioristi +arkimerkki
Yhteisö ansioristi puualustalla
350 euroa + alv
200 euroa + alv
170 euroa + alv
130 euroa + alv
160 euroa + alv
• hallinnoimme hakemuksia webropoliin rakennetun tilausjärjestelmän
kautta.
• saatte linkin ja ohjeet verkostopäivien jälkeen sähköpostitse.
• kesäpäivillä kesäkuussa mahdollisuus jakaa ensimmäiset ansioristit
• hakemukset poikkeuksellisesti nyt viimeistään 30.4 mennessä

similar documents