Harrasteliikunnan toimintasuunnitelma 2015

Report
Harrasteliikuntajaoksen
toimintasuunnitelma 2015
• Lahden Ahkeran harrasteliikuntajaos kehittää, tuottaa, toteuttaa sekä
tarjoaa arvostettuja ja laadukkaita liikunnallisia palveluita ja tapahtumia
sekä edistää alueellista hyvinvointia. Toimintatapamme vahvuudet ovat
korkean laadun, käyttäjälähtöisyyden sekä iloisen tekemisen
mahdollistaminen toiminnassamme.
• Vuonna 2015 järjestetään harrasteliikunnan lasten- ja aikuisten
liikuntaryhmiä, lasten kesäleiritoimintaa sekä massaliikuntatapahtumia
(UusiLahti-juoksu sekä Kunnon Nainen). Lisäksi järjestämme yksittäisiä
yritysten virkistyspäiviä sekä lasten liikuntasyntymäpäiviä.
• Vuoden 2015 tavoitteena on lisätä liikuntaryhmien kävijämääriä sekä
kasvattaa kaikkien ryhmien tuottoa. Ehkä haastavin mutta myös tärkein
tavoite olisi saada mukaan uusia yrityksiä joko omilla liikuntavuoroillaan
tai sitten Hyvä kunto, hyvä mieli –ryhmien tapaisilla projekteilla.
Tarkoituksena on myös massaliikuntatapahtumien osallistujamäärien
kasvattaminen sekä leiritoiminnan suosion jatkuvuuden varmistaminen.
Lahden Ahkera ry
Konkreettisia toimintamalleja tavoitteisiin
pääsyn kannalta:
•
•
•
•
•
•
•
Markkinoinnin parantaminen ja kehittäminen  Seuralehteen ilmoitusta,
internetsivut ajan tasalla, omissa ja myös muissa liikuntatapahtumissa markkinointi
Uusien yritysten mukaan saaminen toimintaan (oma liikuntaryhmä tai hyvä kunto,
hyvä mieli –projektit)
Hintojen korotus sekä osallistumismaksuissa että vuokrissa
Varmistetaan että salin välineet ovat ajanmukaisia
Ammattitaitoiset ohjaajat  liikunta-alan koulutus, työkokemus ja mahdollisuus
palkita hyvästä työstä paremmalla palkalla
Korvataan vähän kannattavat ryhmäliikuntatunnit suosituilla
Tehdään Ahkerasalista miellyttävä, innostava ja kiinnostava paikka kohottaa kuntoa
tai viettää juhlia
Lahden Ahkera ry
Tapahtumatoiminta 2015
•
•
•
Massatapahtumat 2015:
Kunnon Nainen to 7.5.2915
Uusi Lahti –juoksu su 6.9.2015
•
Massatapahtumat ovat osa Lahden Ahkeran varainhankintaa. Uusi Lahti -juoksu on
ilmaisjakelu lehti Uusi Lahden sponsoroima juoksutapahtuma, jossa matkoina on
maraton (42,2 km), puolimaraton (21,1 km), reilu kymppi (10,55 km) ja reilu
kutonen (6,3 km). Tapahtuma on tarkoitettu juoksijoille ja kävelijöille. Vuonna 2014
osallistujia Uusi Lahti –juoksussa oli 721. Osallistujamäärä tippui edellisvuodesta.
Kunnon Nainen –liikuntatapahtuma on naisten liikuntatapahtuma, jossa matkoina
on 6 km ja 10 km. Matkat voi edetä juosten, kävellen tai sauvakävellen. Vuonna
2014 järjestettiin tapahtumassa uutena toimintana myös käsiajanotto kaikille
halukkaille. Osallistujia tapahtumassa oli noin 600. Osallistujamäärät ovat Kunnon
Nainen –tapahtumassa olleet viimevuodet laskussa. Massatapahtumien (Uusi Lahti
-juoksu ja Kunnon Nainen) ja kuntoliikuntatuotteiden koordinointia kaudelle 2015
jatkaa Elisa Hakamäki. Kunnon Nainen – ja Kevät kymppi –tapahtumista
päävastuun ottaa Teija Takala.
Lahden Ahkera ry
Tapahtumatoiminta 2015
• 1.1. Tavoitteet
•
• 2015 vuoden tavoitteena Uusi Lahti –juoksussa on kokeilla
tapahtuman toimivuutta syyskuussa. Saataisiinko sitä kautta
tapahtumaan lisää osallistujia? Uusi Lahti –juoksun yhteyteen on
myös myönnetty järjestettäväksi SM-maraton vuonna 2016. Kunnon
Nainen –tapahtumaa uudistetaan tulevalle kaudelle siten, että
tapahtuma siirtyy arki-ilalle ja tapahtuman yhteydessä järjestetään
”Kevät kymppi” yleinen juoksutapahtuma ajanotolla.
Oheismateriaalista ja ohjelmasta pyritään karsimaan kuluja.
•
• Osallistujamäärien kasvattaminen
• Tapahtumien kannattavuuden lisääminen
Maraton- ja juoksukoulut
•
2. Maraton ja Juoksukoulut
•
Yleisiä Maratonkouluja järjestetään kaudella 2014–2015 yksi. Maratonkoulu
aloittaa toimintansa lokakuussa ja päättyy toukokuussa. Maratonkoulu sisältää 22
tapaamiskertaa, juoksutestit, yhteislenkkejä, henkilökohtaisen harjoitusohjelman,
tapaamiskerran valmentajan kanssa ja Uusi Lahti –juoksun osallistumisen.
Juoksuklubeja järjestetään kaudella 2014–2015 yksi. Juoksuklubi sisältää yhteensä
28 tapaamista, johon sisältyy ohjattuja harjoituksia, juoksutestit, asiantuntijoiden
vetämiä teema-iltoja ja halukkaille lisäkorvausta vastaan henkilökohtainen
harjoitusohjelma.
Yleisiä Juoksukouluja on tavoitteena järjestää kaudella 2014–2015 kaksi, syksyllä ja
keväällä. Tapaamiskertoja Juoksukoulussa on yhteensä neljä.
Lisäksi kauden aikana pyritään järjestämään Juoksu – ja maratonkouluja erilaisille
ryhmille kysynnän mukaan. Juoksukoulu –ohjaajapalvelut jatkavat toimintaansa.
•
•
•
Ohjaajana Maratonkoulussa ja Juoksuklubissa toimii Riku Marttinen sekä
Juoksukoulussa ja Juoksukoulu –ohjaajapalveluissa Elisa Hakamäki.
Lahden Ahkera ry
Maraton- ja juoksukoulut
• 2.1. Tavoitteet
•
• Kyseisen toiminnan tavoitteena on olla laadukas
palvelu juoksunharrastajille tai siitä
kiinnostuneille sekä kerätä tuloja seuran muuhun
toimintaan. Ryhmät pyritään pitämään
kustannustehokkaana. Tavoitteena on saavuttaa
vuosittain 100 kuntojuoksijan määrä ja nostaa
määrä vuoteen 2016 mennessä noin 200
osallistujaan.

similar documents