Erilaisten oppijoiden huomioiminen koulutuksen

Report
Erilaisten oppijoiden huomioiminen
koulutuksenjärjestäjän strategiassa
Kehittämis- ja asiantuntijpalvelut
Mervi Huttula
[email protected]
tel 040 548 0549
1) Asiakasprofiili ammatillisessa
koulutuksessa?
–
–
–
–
–
–
Tilastollisesti opiskelijoista erityistä tukea tarvitsevien osuus on 7-10
%; suhteellinen osuus tilastollisesti kasvava
Aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa erityistä tukea
tarvitsevien tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyt osana
henkilökohtaistamista ovat vasta nousemassa
koulutuksenjärjestäjien kehittämisen painopisteisiin
Mm.VALMA-uudistuksen myötä oletuksena on, että asiakasvirtoja
ammatillisista erityisoppilaitoksista siirtyy yleisiin oppilaitoksiin
Maksullisen palvelutoiminnan asiakkuudet liikelaitosten alle jatkossa
Samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden
parantuessa on saavutettu myös erityisen lahjakkaita opiskelijoita
perustutkintojen piiriin
Yli- ja alisuoriutumisen ilmiöt edellä kuvautuista johtuen
9.10.2014 Ammatillisen johdon seminaari/Mervi Huttula
2. Koulutuksenjärjestäjien toiminnan
ohjaus
–
–
–
–
–
Koulutuksenjärjestäjän toiminnan ohjaus perustuu jatkossa
suoritteisiin ja uudistuviin laadunhalllinnan kriteereihin
Tutkintoon johtamatonta koulutusta valtion tukemana
yleisissä oppilaitoksissa voidaan järjestää enää osana
ammatillisesti valmentavaa koulutusta ja vapaata
sivistystyötä
Nuorten - ja aikuisten osaamisohjelmien
vauhdittamisratkaisut
Työvoimakoulutuksina jatkossa voidaan järjestää enää
maksimissaan osatutkintoja
Koulutuksenjärjestäjiä halutaan kannustaa
"ristiinpölyttämään" tapoja muodostaa tutkinto nuorten- vs.
aikuiskoulutusta hyödyntäen
9.10.2014 Ammatillisen johdon seminaari/Mervi Huttula
3. Tutkinnon saavuttamisen strategiat?
– Vastaako koulutuksenjärjestäjien organisoitumismallit
tulevaisuuden asiakkuuksien hallintaan?
– Millä keinoin saavutetaan taloudellisesti kestävät
tutkinnon/koulutuksen palveluprosessit vastaamaan entistä
haasteellisempiin asiakkuuksien hallintaan
– Mahdollistaako koulutuksenjärjestäjän tarjoamat tutkinto- ja
muut ohjauspalvelut tutkinnossa saumattomasti
etenemisen?
 tutkintoa edeltävät -, tutkinnon aikaiset - ja
työelämään siirtymisvaiheen aikaiset ohjauksen
tukitoimet
– Yksilö ja yhteisö-näkökulmat. Vrt opiskelijahuoltolain
hoitamat tehtävät
– Opettajan/muun ohjauhenkilöstön välittömät asiakkuudet
opiskelijan ohjauksen rinnalla
 työpaikalla tapahtuvan ammtin oppimisen
mahdollistavat tukimuodot työntekijöille ja työantajille
9.10.2014 Ammatillisen johdon seminaari/Mervi Huttula
"Liiketoiminta alkaa aina ihmisestä ja
liiketoiminta päättyy aina ihmiseen. Jos
et ymmärrä ihmistä, et ymmärrä, mihin
oman tuotteesi arvo todellisuudessa
perustuu."
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi
Tuominen. Valtakunnalliset ammatillisten
erityisopettajien koulutuspäivien puheenvuoro, syyskuu
2014.
9.10.2014 Ammatillisen johdon seminaari/Mervi Huttula

similar documents