Kalvot PowerPoint-muodossa

Report
Energiavuosi 2014
Kaukolämpö
21.1.2015
Kaukolämpö ja –jäähdytys 2014
• Kaukolämmön myynti (sis. verot)
2,35 mrd €
• Kaukolämpöenergian myynti
31,3 TWh
• Kaukolämmön keskihinta (sis. verot)
7,5 snt/kWh
• Kaukolämpötalojen asukkaat
2,7 miljoonaa
• Kaukolämmön markkinaosuus
46 %
• Kaukojäähdytysenergian myynti
191 GWh
21.1.2015
2
Lämmityksen markkinaosuudet
Asuin- ja palvelurakennukset
Lämpöpumppu: sisältää myös
lämpöpumppujen käyttämän sähkön
Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja
lämmönjakolaitteiden käyttämän
sähkön
Puu: sisältää myös kiukaiden
käyttämän puun
21.1.2015
3
Kaukolämmön lämpötilakorjattu kulutus, TWh
21.1.2015
4
Kaukolämmön kulutus kuukausittain
21.1.2015
5
Kaukolämmön tuotanto 2014
34,5 TWh
Kaukolämmön tuotannon
yhteydessä tuotettu
yhteistuotantosähkö
12,6 TWh
21.1.2015
6
Kaukolämmön tuotanto ja yhteistuotannon
osuus
21.1.2015
7
Kaukolämmön tuotantokapasiteetti ja
asiakkaiden liittymisteho
21.1.2015
8
Kaukolämmön tuotantolaitokset
Voimalaitokset ja kiinteät
lämpökeskukset
Lähde: Kaukolämpötilasto 2013,
Energiateollisuus ry
21.1.2015
9
Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön
tuotantoon käytetyt polttoaineet 2014
- polttoaine-energia yhteensä 55,8 TWh
Uusiutuvat 31 %
Hiilidioksidivapaat 34 %
Kotimaiset 50 %
21.1.2015
10
Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön
tuotantoon käytetyt polttoaineet
21.1.2015
11
Kaukolämmön ja
siihen liittyvän
sähkön tuotantoon
käytetyt
polttoaineet
v. 2013
Lähde: Kaukolämpötilasto 2013,
Energiateollisuus ry
21.1.2015
12
Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön
ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon
21.1.2015
13
Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt
Lähteet:
Tilastokeskus (2000...2012)
Energiateollisuus ry (1976...1999, 2013-14)
21.1.2015
14
Kaukolämmön myynnin arvo, miljardia €
(sis. alv)
21.1.2015
15
Kaukolämmön reaalihinnan kehitys
elinkustannusindeksillä korjattuna, 1.1.1981 = 100
(verollinen ja veroton keskihinta)
Polttoaineiden
valmisteveron ja
arvonlisäveron osuus
kaukolämmön
keskihinnasta 28,0 %
(2014)
21.1.2015
16
Kaukolämmön ja lämmön tuotannon polttoaineiden
hintojen kehittyminen (indeksi, tammikuu 2004 = 100)
CHP = kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
21.1.2015
17
Energiaverojen kehitys
Kaukolämmön tuotannon polttoaineet, sähkön kulutusvero
21.1.2015
18
Kaukojäähdytysenergian myynti ja sopimusteho
21.1.2015
19

similar documents