Mikrobilääkeresistenssin hallintaa Suomessa ja EU:ssa

Report
Mikrobilääkeresistenssin hallintaa
Suomessa ja EU:ssa
EHY/SKEL -koulutuspäivät
20.4.2012
Leena Räsänen
Eläinlääkintöneuvos
MMM/Elintarvike- ja terveysosasto
Mikrobilääkeresistenssi
• luonnollinen, esim. gramnegatiiviset
• hankittu
– kromosomaalinen - siirtyy vertikaalisesti
bakteerisukupolvelta toiselle
– plasmidivälitteinen - siirtyy horisontaalisesti
bakteerista toiseen, ns. siirtyvä resistenssi
Zoonoottinen resistenssi
kansanterveysnäkökulmasta
R Pseudomonas aeruginosa
R Acinetobacter baumannii
R E. coli
H
R Salm.
R E. coli
R Strep.
pneumoniae
R Haem.
R Camp.
MRSA
influenzae
R
S. aureus
R
R E. coli
S. aureus
9 November 2011
Zoonoottinen resistenssi
• siirtyy eläinten ja ihmisten välillä
– suoraan
– elintarvikkeiden tai ympäristön välityksellä
• patogeenit zoonoottiset bakteerit
– Salmonella
– kampylobakteeri
– MRSA
• indikaattorit - resistenssitekijöiden siirtyminen
– E. coli, esim. ESBL-tuottajat
– enterokokit
Ihmisten kriittisen tärkeät
mikrobilääkkeet (CIA)
• WHO:n mukaan:
• fluorokinolonit
• makrolidit
• 3. ja 4. polven kefalosporiinit
MUTTA
• kaikki mikrobilääkkeet valikoivat niitä kestäviä
kantoja
• risti- sekä rinnakkaisresistenssi on yleistä
(moniresistenssi)
Riskinhallinnan edellytykset
• Seuranta
1. mikrobilääkkeiden kulutus
 mikrobilääkkeiden käyttö tärkein riskitekijä
 haasteena saada tiedot eläinlaji- ja
indikaatiokohtaisina
2. bakteerien resistenssitilanne
 zoonoottiset bakteerit (Salmonella,
kampylobakteerit)
 indikaattorit (E. coli, enterokokit)
 eläinpatogeenit
Riskinhallinnan kulmakivet
1. Valintapaineen vähentäminen
– mikrobilääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen eläinten terveys
– vastuullinen mikrobilääkkeiden käyttö
– ihmisten kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden
käyttö eläimille
2. Resistenssin leviämisen ehkäisy
– zoonoosikontrolli - Salmonella ja kampylobakteeri
– bioturvallisuus, tilojen management
– elintarvike- ja tuotantohygienia
– ihmisten ja eläinten liikkuminen, kauppa
1940
1950
1960
1970
1980
Vuosi
1990
Salmonellalisävakuudet
Mikrobilääkkeiden kulutusseuranta
Rehunlisäainekäyttö loppuu
Suositukset mikrobilääkkeiden käytöstä
Rajoitukset lainsäädännössä
Fluorokinolonisuositus
Reservilääkekielto
Eläinten terveydenhuolto
Finres-vet
Zoonoosistrategua, -keskus
Pysyvä mikrobilääketyöryhmä
Ei mikrobilääkkeitä salmonellaan
Tylosiinin ja spiramysiinin
lisäainekäyttö loppuu
Salmonellan resistenssiseuranta
Salmonellavalvonta
Lääkkeiden
myyntilupajärjestelmä
Ei voittoa lääkemyynnistä
Mikrobilääkkeet reseptille
Resistenssin hallintaa Suomessa
2000
2010
2020
EU riskinhallintaa
•
•
•
•
•
eläinlääkkeiden myyntilupavaatimukset 2002
zoonoosi- ja resistenssiseuranta 2003
Salmonellan vastustus 2003
kasvunedistäjäkielto 2006
kielto käyttää mikrobilääkkeitä Salmonellan hoitoon
siipikarjalla 2007
• mikrobilääkkeiden kulutusseuranta (ESVAC) 2009
• tällä hetkellä poliittinen paine korkealla: EP,
neuvosto, komission tiedonanto
– CIA, lääkerehut, geneeriset → nähtäväksi jää mitä
tosiasiassa tehdään
Suomen tulokset
• Salmonella ja kampylobakteeriprevalenssi erittäin
alhainen verrattuna moneen EU-maahan
• resistenssi vähäistä, eläinpatogeeneissa kuitenkin
osittain huolestuttavaa
• mikrobilääkkeiden käyttö eläimille maltillista
• laajakirjoisten mikrobilääkkeiden ja ryhmälääkitysten
käyttö rajattua
• siipikarjatuotanto lähes mikrobilääkkeetöntä
Mikrobilääkkeiden suhteellinen kulutus eläimille eri
Euroopan maissa
Source J Antimicrob Chemother 2010; 65: 2037-2040
Broilerien kampylobakteerien
resistenssi Suomessa
Campylobacter jejuni from broilers
100
90
80
70
EU 11 - 88 %
nalidixic acid
enro-/ciprofloxacin
60
erythromycin
50
gentamicin
tetracycline
40
30
20
10
0
%
2004
(n=69)
2005
(n=90)
2006
(n=66)
2007
(n=94)
2008
(n=81)
2009
(n=78)
Tulevaisuuden haasteita
• siirtyvän resistenssin hallinta - elintarvikkeiden ESBLja karbapenemaasituottajat
• kansainvälistyminen: ihmisten ja eläinten liikkuminen,
eläin- ja elintarvikekauppa
• lemmikkieläinten rooli resistenssin välittäjänä?
• valvonta ja valvonnan toimenpiteet
• eläinpatogeenien resistenssin lisääntyminen
• eläinlääkkeiden yhteismarkkinat, geneeriset
valmisteet
Kiitokset!
[email protected]

similar documents