Riikka Lindroosin, esityksen kalvot File size: 2.81 MB File type: pptx

Report
YLIOPPILASTUTKINTO
- missä mennään?
Kuopio 26.11.2014
REHTORIN ROOLI
YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA
Suomen Rehtorit ry
Riikka Lindroos
MIKÄ JUURI NYT ON AJANKOHTAISTA?
• lausunnolla (14.11. ja 17.11. mennessä) olleet hallituksen
esitykset laeiksi:
toisen asteen koulutuksen rakenneuudistus
säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen
• lukion tuntijakopäätös
• alkava opetussuunnitelmatyö
• yo-kirjoitusten sähköistyminen
• pedagogiset muutokset, haasteet ja mahdollisuudet
• 1.8.2014 voimaan tulleen uuden opiskeluhuoltolain toteutuksen
aloittaminen ja sisäänajo
• tulevat eduskuntavaalit
Rehtorin rooli ylioppilaskirjoituksissa
Ylioppilastutkintolautakunnan
yleiset ohjeet ja määräykset
• Lukiolain 30§ 1 mom: Tutkinnon ja kokeiden
järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa toiminnasta
vastaava rehtori
• Osallistumisoikeus (ohjeet 1.2.) (s.5), keskeytynyt tutkinto
(ohjeet 1.2.4.) (s.9)
• Tutkintoon tai kokeeseen ilmoittautuminen (ohjeet
1.3.) (s.10)., mitätöinti (ohjeet 1.3.8.) (s.12)
• Koesuoritukset ja arvostelu (ohjeet 1.5.) (s.14)
• Erilaiset todistukset ja selvitykset (ohjeet 1.5.5) (s.16)
• Tarkistuspyyntö (1.5.8) (s.18), tarkistusarvostelu (1.5.9) (s.19)
Ylioppilastutkintolautakunnan
yleiset ohjeet ja määräykset
• Tutkintotulokset ja todistukset (ohjeet 1.6.) (s.20)
• Vilppi (ohjeet 1.8.) (s.23)
• Toimeenpano lukiossa (ohjeet 2.) (s.26)
ilmoittautumistiedot, tilaukset, tarkistamiset
maksut, koetehtävien vastaanottaminen,
erityisjärjestelyt
koetilat, valvojat, esteellisyys, koeaika
myöhästymiset, pöytäkirjat,
arvostelulomakkeet
koesuoritusten lähettäminen
Arkistokoulut (s.37)
Erityisjärjestelyt
Pidennetty koeaika
Pidennetyt tauot kuuntelukokeessa
Suurikokoiset/pistekirjoitetut tehtävät
Vapautus kuullunymmärryskokeesta
Oikeus tietokoneen käyttöön / kokelaan
taitojen varmistaminen ennen tilaisuutta
Erillinen tila, yhteinen useammalle?
Muut järjestelyt, vammaisen avustaja
Erityistilanteet
• Häiriöt kuuntelukokeessa
• Lunttauksen tai lunttausyrityksen
paljastuminen
• Sairastumiset koepäivänä
• Onnettomuudet
• Koulu-uhkaukset ja evakuoinnit
• Valmiussuunnitelmat erityistilanteisiin
Tietokone tutkinnossa nykyisin
•
•
•
•
•
•
Hakemuksesta erivapaus tietokoneen käyttöön
Erillinen tila
Ei oikolukua eikä nettiyhteyttä
Kone koulun toimittama
Tulostus, toimitus paperisena
Yksittäisiä suorittajia, suurissa lukioissa useampia
• Käyttö kurssikokeissa ennen kirjoituksia?
Toteutuuko?
Haasteet lukioille opetuksessa
tänään ja lähitulevaisuudessa
Kurssikokeita voitava tehdä digiympäristössä
Verkot, laitteet
Opettajien ja henkilökunnan täydennyskoulutus
Opetuksessa jokaisen otettava tieto- ja
viestintätekniikan mahdollisuudet käyttöön
Sujuva tekstin ym. tuottaminen tietokoneella
Tiedonhaku, tehtävätyypit, kotitehtävien
sähköistyminen
Oppituntirutiinien muuttaminen
Opetuksen tallennus, jakaminen
Kiitos ja hyvää kohta alkavaa
joulun odotuksen aikaa

similar documents