Toimintasuunnitelma 2014

Report
1
Seinäjoen Yrittäjät ry
Strategiset linjaukset 2014 - 2020
2
Strategia 2014-2020
MISSIO = Perustehtävä
Jäsenistöä tukeva – Vahva paikallinen vaikuttaja
Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten luoja edistäen
yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin.
VISIO = Tavoitetila 2020
Suomen paras paikallisyhdistys Seinäjoen Yrittäjät
Vahva paikallinen vaikuttaja, avoin ja uskottava edunvalvoja sekä yhteistyökumppani
Luotettava ja haluttu keskustelukumppani, joka toimii vakaalla pohjalla ja keskitetysti
toiminta-alueellaan.
ARVOT
Yhdessä Yritystemme parhaaksi
Olemme johdonmukainen ja keskusteleva
Toimimme avoimesti ja vastuullisesti
Teemme asiat paikallisesti ja sitoutuneesti
3
PAINOPISTEET 2014
Seinäjoen Yrittäjät on puoluepoliittisesti sitoutumaton
1. Yhteiskunta
2. Viestintä
3. Jäsentapahtumat
4. Yhteistyökumppanit
5.Talous
Kaupunki / SEEK
Tiedote
Jäsenedut
Tapahtumakumppanit
Jäsenmaksut
EP:n Yrittäjät
Lehdistö
Latulinna
Jäsenetukumppanit
Vuokratulot
Suomen Yrittäjät
Sähköposti
HMA/Kirkkopyhä
Palveluntuottajat
Yhteistyökumppanit
Oppilaitokset
www.sivut
Teatteri
Ilmoittajat
Sijoitustoiminta
Vuosikokous
4
Oktoberfest
5
Yhdistyksen Tiedote
Hallituksen kokous
EPYn Itsenäisyyspäivän vastaanotto
Vuosikokous / uusi hallitus
Hallituksen kokous
Seuraavan vuoden hallitus EPY lle
Tilinpäätöksen valmistelu
Hallituksen järjestäytymiskokous
Toimintakalenteri
Esitykset EPYn toimikuntiin
12
Yrittäjän päivä
Vuoden Yrittäjän valinta
Hallituksen kokous ja strategian tarkistus
Vuosikellon suunnittelu 2015
1
11
Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon ehdokkaat
Octoberfest ja Yrittäjäpalkinto
Hallituksen kokous
Paikallisyhdistysarviointi SY (15.11)
Aluejärjestön syyskokousedustajat
Talousarvio ja toimintasuun. hallitukseen
Hallituksen kokous
Maakunnallinen Nuori Yrittäjä palkinto
Syksyn tilaisuudet ja kumppanuudet
2
10
9
3
Hallitus
4
8
Hallituksen kokous
Vuoden Yrittäjä ehdokkaat
Yhdistyksen Tiedote
Yhdistyksen Tiedote
Hallituksen kokous
Aluejärjestön kevätkokousedustajat
Tilinpäätös ja toimintakertomus
EPY kevätkokous
Eduskuntavierailu
Kesäviikkojen arvonta (Ruka)
Hallituksen kokous
Tilinpäätöksien allekirjoitus
5
7
Yhdistyksen Tiedote
Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot ehdolle
Hallituksen kokous
6
Kesätauko
Ansiomerkkien haku (15.6)
Talviviikot arvotaan ( Ruka
)
Seinäjoen Yrittäjät ry
Toimintasuunnitelma 2014
7
Toimintasuunnitelma 2014
Yhteiskunta
*Elinkeinojohtajan tapaaminen säännöllisesti
INFO kevät/syksy 2014
*Kaupungin johtoryhmän tapaaminen
Kevät/syksy 2014
*Eduskuntavierailumatka jäsenistölle
Vahvistettu 3.4.2014
*Yrittäjän päivä 5.9.2014
*Oppilaitokset Lyseo/Lukio/Sedu/SeAmk
Paneeli- ja sparraustilaisuudet
*Säännöllinen yhteydenpito aluejärjestöön
*Osallistumien Suomen Yrittäjien tilaisuuksiin
Puheenjohtajien neuvottelupäivät
Kunnallisjohdon seminaari
*Ohjelmallinen vuosikokous
Kokouspuhuja
Viihteellinen ohjelmanumero
8
Viestintä
*Tiedote 4 kertaa/vuosi
*Sähköposti tiedote 8-10/vuosi
*Lehdistötiedotteet
*www-sivujen uudistaminen
*Puheenjohtajakirje tarvittaessa
*Sosiaalinen Media
Toimintasuunnitelma 2014
Jäsentapahtumat
*Paikalliset jäsenedut + SY:n ja EPY:n jäsenedut
*Latulinna käyttöaste korkealle
*Hyvän Mielen Aamiainen 4-5 kertaa
*Teatterimatka Tampereelle 11.01.2014
*Yrittäjän päivä 5.9.2014
*Kirkkopyhä 7.9.2014
*Oktoberfest 31.10.2014
*Vuosikokous viihteellinen 21.11.2014
9
Talouden tasapaino
*Tasapainoinen budjetti 2014
*Jäsenmaksu tulot
*Latulinna vuokratulot
*Sijoitukset
*Yhteistyökumppanit tulot
*Tiedotteen mainostulot
*Mahdolliset Avustukset
10

similar documents