Maria Hartikainen - Pohjois

Report
Elämää ja elinvoimaa maaseudulla
 Pohjois-Savossa 3 Leaderryhmää, joilla jokaisella oma,
paikallinen kehittämisohjelmansa
 Rahoitus kohdentuu sekä
yrityksille että yhteisöille
 Haettu kokonaisrahoituskehys
noin 7 miljoonaa euroa / ryhmä
Leader- rahoitus
EU:n maaseuturahasto
Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020
Leader- rahoitus
Leader- ryhmien kautta
Alueelliset maaseutuohjelmat
ELY- keskusten kautta
Ylä-Savon Veturi
* paikallinen strategia
* julkinen rahoituskehys n.5 milj €
Yritystuet
Hanketuet
Pohjois-Savon ELY-keskus
* P-S:n maaseutuohjelma
* julkinen rahoituskehys 50 milj €
yhteensovitus
Yritystuet
Hanketuet
Ohjelman painopisteet 1
 Nuoriso, tulevaisuuden tekijät
• osallistuminen, vaikuttaminen, viihtyvyys, yrittäjyys
 Asukkaiden hyvä arki
•
•
•
•
lähipalvelujen turvaaminen
uudet toimintamallit ja tekniset ratkaisut
kyläturvallisuus
yhteisöllisyys ja vaikuttaminen
Ohjelman painopisteet 2
 Yrittäjyys Ylä-Savon maaseudulla
• mikroyritysten tukeminen
• uudet yrittämisen muodot ja palvelutuotantomallit
• maaseutuinnovaatioiden edistäminen
 Luonnonvarat, ympäristö ja paikallinen
kulttuuri
• luonto- ja kulttuurimatkailu
• paikallisen kulttuurin vahvistaminen
• Puhdas, viihtyisä elinympäristö
Leader -yritysrahoitus
ELYn kanssa sovittu:
 Tuetaan mikroyrityksiä , joiden työllistävyys
enintään 5 vuosityöpaikkaa
 Hankekoko pääsääntöisesti 100 000 €
 Perustamistukea aloittaville yrityksille enintään
15 000€
 Toimialakohtaiset linjaukset sovitaan ELYn
kanssa vuosittain
Leader -hanketuet
 Leader-ryhmät rahoittavat paikallisten
kehittämisstrategioiden mukaisia,
pääsääntöisesti paikallisia kehittämishankkeita
 Hankekoko max 180 000 € julkinen tuki
Ylä-Savon Veturi ry
Kilpivirrantie 7
74120 IISALMI
www.ylasavonveturi.fi
0440-760 773
www.leader-suomi.fi

similar documents