Peijas 28 5 13 Monipuolinen lääkehoito

Report
Kansallinen lääkehoidon päivä –
Innovatiivisuus lääkehoidossa
Case Haartmanin sairaala
Kansallinen Lääkehoidon päivä 6.11
– Tunne Lääkkeesi!
• Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon
aloitteesta
• STM, Fimea, Apteekkariliitto, THL, jne.
• Haartmanin moniammatillinen
lääkehoitoturvallisuustyöryhmä ideoi,
suunnitteli, toteutti
• Yhteistyössä Uudenmaan Sairaanhoitajat
ry, Sairaanhoitajaliitto, Sairaala-apteekki,
Yliopiston Apteekki, viestintäyksikkö
Lääkehoidon Päivä 6.11 Haartmanin
päivystyssairaalassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ohjelmaa potilaille, omaisille, henkilökunnalle
”Testaa lääketietosi”-piste ja kysymyslomake (ppkl)
”Löydä viisi virhettä” – Pegasos-lääkekortti
Sähköinen resepti-infopiste
Lääkekortti-infopiste (www.lääkekortti.fi)
Lääkekortti-julisteita ja lääkekortteja
Luotettavat lääketiedon lähteet-esite ja infopiste
Sairaalaproviisorin luento lääkehoidon periaatteista
Yliopiston Apteekin proviisori ja farmaseutti opastamassa
potilaita, omaisia, henkilökuntaa lääkehoitoon liittyvissä
kysymyksissä (runsaasti esitteitä mukana)
Lääkehoidon Päivä 6.11 Haartmanin
päivystyssairaalassa
• Kaikki pyydetyt tahot lähtivät mukaan toteutukseen
• Pieniä ja isompia palkintoja organisaation viestintäyksiköstä,
Sairaala-apteekista, Sairaanhoitajaliitosta, Uudenmaan
Sairaanhoitaja Ry:stä
• Henkilökunnan kesken arvottiin 3 kpl Hoitotyön Vuosikirja –
Sairaanhoitaja & lääkehoito
• Tuubihuiveja, kaulanauhoja, rannepusseja, kaulakoteloita,
kasseja, makeisia, kyniä, mikrokuituliinoja, jne.
• Uutinen tapahtumasta intrasivuille ja artikkeli valokuvineen
henkilöstölehteen
• Yhteistyö YA:n jatkuu
• Seuraava valtakunnallinen Lääkehoidon päivä kevät 2014!
ENNEN
NYT
Ei systemaattista lääkehoidon
turvallisuuden kehittämistä
Nimetyn työryhmän jatkuvaa ja
systemaattista toimintaa
Erilliset lääke- ja nestehoidon
seurantalomakkeet
Lääke- ja nestehoito kirjataan suoraan
Pegasokseen/Clinisoft
Ei yhtenäistä lääkehoidon perehdytystä
Yhtenäinen lääkehoidon
perehdytysrunko
Päivystysosastolla eriväriset lääkekipot
kuin vuodeosastoilla
Yhtenäiset lääkekippojen värit
Potilaiden, omaisten
Huoneentaulu, sähköinen infotaulu
potilasturvallisuusneuvonta puutteellista kaikissa yksiköissä
ENNEN
NYT
Ei systemaattista lääkehoidon
kirjaamisen seurantaa
Systemaattinen, vastuutettu seuranta
Ei säännöllistä
lääkehoitoturvallisuuskoulutusta
Pysyvä osa sairaalan
asiantuntijaluentoja ja koulutusta
Lääkkeenjakotilanteen keskeytyminen
eri syistä
Lääkkeenjako menossa – huomiokyltti
lääkehuoneen oveen
Ajoittain puutteellisia
lääkelisäysmerkintöjä
Perehdytyksen ja koulutuksen lisäys
Kalium- ja natrium-konsentraatit
vierekkäin samalla hyllyllä
lääkekaapissa
Konsentraatit sijoitettu erilleen
HaiPro-vaaratapahtumailmoitusten
sisällön analysointi ja hyödyntäminen
kehittymässä
Avataan ”tarinat” ja otetaan opiksi
kaikissa yksiköissä.
Ei potilasturvallisuustiedotteita
Potilasturvallisuustiedotteet (8kpl)
LÄÄKKEENJAKO
MENOSSA
VÄLTÄTHÄN KESKEYTYKSIÄ, JOTTA
LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS EI
VAARANNU.
KIITOS.
Lääkehoitoturvallista
kesää!

similar documents