HLÁSKA A PÍSMENO - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Jana Vyhnánková
Název:
EU_32_VYH_CJ1_003
Téma:
Český jazyk 1. ročník
Ročník:
1.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
3. 2. 2013
Ověřeno:
7. 2. 2013
ANOTACE
• PREZENTACE SLOUŽÍ JAKO VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 1. ROČ.
ZŠ
• SLOUŽÍ NEJEN JAKO VÝKLADOVÝ MATERIÁL, ALE I PRO
AKTIVNÍ ZAPOJENÍ ŽÁKŮ
• CÍLEM JE VYVODIT HLÁSKU R,r, SPOJIT V SLABIKY A
NÁSLEDNĚ VE SLOVA
• SPOJOVÁNÍ OBRÁZKŮ A SLOV
• VYTLESKÁVÁNÍ A URČOVÁNÍ DÉLKY SLABIK
• ČTENÍ SLOV
• POMŮCKY – INTERAKTIVNÍ TABULE, FIX URČENÝ PRO PSANÍ
NA INT. TABULI
HLÁSKA A PÍSMENO
Rr
PANÍ UČITELKA PŘEČTE, SPOLEČNĚ OPAKUJTE,
VŠECHNA R, r ZAKROUŽKUJTE
Rak leze z rákosí
navečer za rosy.
Rak leze z díry
vystrkuje kníry.
URČI OBRÁZKY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ NA R, r
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
VE KTERÉM SLOVĚ SLYŠÍŠ „R“ UPROSTŘED NEBO
NA KONCI SLOVA ?
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
ČTI SLABIKY
rá, ru, ry RY, RO, RÉ
ró, re, ra RŮ, RE, RÝ
ré, rý, rů RÓ, RU, RA
SPOJ OBRÁZEK SE SLOVEM
rys
rak
pero
kytara
korále
ruka
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
rys
rak
pero
kytara
korále
ruka
VYZNAČ DÉLKU SLABIKY, NAPŘ.NÁRAMEK
RÍŠA
RÝČ
DAROVAT
SÝRY
ROMÁNEK
OREL
TEREZA
RAK
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
RÍŠA
RÝČ
DAROVAT
SÝRY
ROMÁNEK
OREL
TEREZA
RAK
ČTI SLOVA
ROJ
RÁJ
SÝR
PÝR
RUDÝ
RYJE
SEVER
JAVOR
ODDĚL JMÉNA DĚTÍ, SPOČÍTEJ A ZAPIŠ POČET
DO RÁMEČKU
MAREKROMAN
RADKAMIREK
NORAKAREL
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
MAREKROMAN
RADKAMIREK
6
NORAKAREL
TEĎ SE NAUČÍME „R“ PSÁT
Obtáhni a piš
ZA ODMĚNU SI MŮŽEŠ OBRÁZEK VYBARVIT,
R –zeleně, r – červeně, psací R- modře, psací r žlutě
POUŽITÉ ZDROJE
http://www.detskestranky.cz/prilohy/5142tiskaci_a_psaci_r.pdf
http://nd04.jxs.cz/627/219/98eae75d2e_72414
971_o2.jpg
http://www.sparkys.cz/images/sparkys_cz/prod
uct_detail/58/258/258-pismenko-r.jpg
Microsoft office- klipart
Vlastní zdroje
Slabikář pro 1. ročník ZŠ, Nová škola, s.r.o., 2009
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech
ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

similar documents