Vlastné podstatné mená

Report
Autor: Mgr. Eva Sobotová
Šablóna: Elena Manínová
Upravila: Mgr. Tímea Matušeková
Didaktická hra: Čo je na obrázku?
Ktorým slovným druhom ste pomenovali
osoby, zvieratká a veci z obrázka?
Priraďte týmto podstatným menám ich
vlastné mená.
Všeobecné podstatné
mená označujú
ktorúkoľvek osobu,
zviera alebo vec.
Vlastné podstatné mená
označujú konkrétnu,
osobu, zviera alebo vec.
Píšeme ich vždy
s veľkým začiatočným
písmenom.
Všeobecné podstatné mená
Vlastné podstatné mená
osoby
Janka Hrašková
bytosti
Neptún, Pán Boh,
národy
Slovák, Američan,
sviatky
Veľká noc, Vianoce, Deň detí
vesmírne telesá
Slnko, Mesiac, Zem
zvieratá
Pejko, Dunčo
vrchy, pohoria, rieky jazerá,
moria
Kriváň, Tatry, Torysa,
Domaša, Čierne more
zoskupenia
Elán, Smer
názvy kníh, časopisov
Slniečko
KRAVIČKA-
Doplňte mená kravičiek
Prvú reťaz omína,
jej meno je Ma . . . na.
Očiskami zagúľa
krásna kravka Ry . . . a.
A vedľa nej Ci . . . a
pustila sa do sena.
Pozri, stará Ro . . . a
chvostom muchy odháňa.
• Okrem rodného mena má každá osoba aj svoje
priezvisko.
• Napíšte meno aj priezvisko: nášho pána riaditeľa
pána zástupcu
pána starostu
svojej babky
svojho kamaráta
Starí Gréci uctievali veľké množstvo bohov. Verili, že každý boh nad
niečím vládne a že môže v niečom ľuďom pomáhať. Bohovia sídlili na
hore Olymp.
Zeus – najvyšší boh
Héra – jeho manželka
Áres – boh vojny
Afrodita – bohyňa lásky a krásy
Aténa – bohyňa múdrosti, ochrankyňa práva
Práca s učebnicou
62/5, 7
Vypíš z mapky mená
všetkých krajských
miest
Napíšte, z ktorých obcí
sú deti z našej triedy
Keď si zima mäkkým
šálom hrdlo omoce,
do okien nám pozerajú
biele . . . .
Maľované vajíčko,
pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia moc a
moc a veselú . . . .
Poznáš aj iné sviatky? Potom vypracuj v učebnici 64/2
Môžeš si pomôcť kalendárom.
E M
Z
O S
L
N K
A T
U
S
R N
O každom vesmírnom telese napíšte jednu
vetu
R A
M
S
Volám sa anka a pochádzam zo lovenska. Som
lovenka. Mojim rodným mestom je oprad. Je to
vstupná brána do ysokých atier. Sú to krásne hory.
Najvyšší štít sa volá erlachovský, ale najkrajší je riváň.
Je tu aj veľa plies. Najväčšie z nich sa volá eľké incovo
pleso. Máme tu aj veľa krásnych hradov a zámkov. Už
som navštívila pišský hrad, renčiansky hrad, ba aj
ravský hrad. Našim hlavným mestom je ratislava.
Preteká ňou rieka unaj, ktorá sa vlieva do ierneho
mora. O lovensku som sa veľa dozvedela z časopisu
lniečko. V ňom sa veľa píše aj o hudobných skupinách.
Medzi moje obľúbené patrí esmod a lán.
Boli ste super!

similar documents