Mikä on AVH?

Report
Aivoverenkiertohäiriöt
AVH
(Yhdistyksen oma logo tähän)
Aivoverenkiertohäiriöt AVH
• Aivoinfarkti = aivovaltimotukos.
• Aivoverenvuoto voi olla aivojen sisäinen (ICH) tai
lukinkalvonalainen (SAV).
• Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA).
Aivoverenkiertohäiriöt AVH
• Suomessa tapahtuu vuosittain yhteensä noin 25 000
aivoverenkiertohäiriötä.
– aivoinfarkteja 14 600, aivoverenvuotoja 4 000, vuoden
sisällä uusiutuvia infarkteja 2 500 ja
TIAkohtauksia 4 000.
• Sairastuneita on Suomessa yhteensä noin 82 000.
• Sairastuneista 3/4 on yli 65-vuotiaita.
• Joka toiselle jää AVH:n seurauksena pysyvä haitta.
Aivoverenkiertohäiriöstä
voi seurata esimerkiksi
• kehon toispuoleinen halvaus
• tuntohäiriöitä
• neuropsykologisia häiriöitä, mm.
– kielellinen vaikeus eli afasia
– toisen puolen huomiotta jääminen eli neglect
• kasvohalvaus
• puhelihasten halvaus eli dysartria
• nielemishäiriö eli dysfagia
• mielialamuutoksia.
Afasia
• Kielenoppimisiän jälkeen ilmenevä kielellisten toimintojen
häiriö, jonka yleisin aiheuttaja on AVH.
• Suomessa 4 000–5 000 henkilöä saa vuosittain afasian.
Arvion mukaan Suomessa on yli 17 000 afaattista henkilöä.
• Aiheuttaa vaikeuksia kommunikaatiossa ja sosiaaliseen
toimintaan osallistumisessa.
Henkilöt, joilla on afasia:
• Ovat edelleen älykkäitä
• Tietävät mitä haluavat
• Ovat pystyviä aikuisia
• Voivat tehdä päätöksiä omista asioistaan
Afasia on kommunikoinnin ongelma.
Tunnista AVH:n oireet
• Toispuolinen raajojen heikkous, tunnottomuus tai
holtittomuus.
• Suupielen roikkuminen.
• Puhekyvyn häiriö.
• Toisen tai molempien silmien näköhäiriö tai kaksoiskuvat.
• Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja voimakas huimaus
yhdessä.
• Aivoverenvuodossa joskus kova päänsärky.
• Useimmiten oireet ovat kuitenkin kivuttomia.
Nopeus on aivojen pelastus
Soita 112!
Kiitos!
Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
p. 02 2138 200
[email protected]
www.aivoliitto.fi

similar documents