Pasi Ylitalon esitys

Report
Palkansaajien hyvinvointi ja
terveys PHT ry
Tammitapaaminen 19.1.2012
Pasi Ylitalo
020 144 1316
[email protected]
PHT
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry (jäljempänä PHT) järjestää
aikuisille työikäisille ja lapsille terveyttä edistävää ja toimintakykyä
ylläpitävää ja parantavaa toimintaa. PHT:n perustivat
palkansaajalomajärjestöt:
• Akava-järjestöjen Lomayhdistys - A-lomat ry
• Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry
• Toimihenkilölomat - T-lomat ry
PHT aloittaa toimintansa 1.1.2012. PHT toimii hankinnassa
hankintayksikkönä:
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena oleva toiminta on terveyttä
ja hyvinvointia edistävä sekä toimintakykyä
ylläpitävä ja parantava toiminta. Toimintaa
kohdistetaan erityisesti:
• ylipainoisille
• alle 50- vuotiaille
• liikkumattomille ja
• miehille
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
PHT ry
•
•
•
•
•
Perustajajärjestöt A-, T- ja SAL- lomat
Vuosikokous(kevät- ja syyskokous) ja hallitus
Nykyiset toimistot yhdistetään
Talous perustuu RAY- avustuksiin
Palkansaajalomajärjestö maksaa jäsenmaksun ja
kerää sitä puolestaan omilta jäsenjärjestöiltään
• Projekteihin ja muuhun toimintaan haetaan
rahoitus tapauskohtaisesti
Hankinnan kulku
• Ilmoitus julkaistaan HILMA:ssa 20.12.2011
• Osallistumishakemukset hankintayksikölle 31.1.2012 mennessä
• Tiedotus- ja keskustelutilaisuus osallistumishakemuksen jättäville
19.1.2012 Helsingissä
• Hakemusten vertailu
• Tarjoajien valinta
• Neuvottelukutsun toimittaminen tarjoajille
• Neuvotteluvaihe
• Tarjouspyynnön toimittaminen tarjoajille
• Tarjousten jättäminen
• Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä
ilmoittaminen
• Hankintasopimusten allekirjoittaminen maaliskuu 2012
Tarjoajien valinta
Tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn
• Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen
jättäneiden ehdokkaiden joukosta ne tarjoajat,
joille lähetetään tarjouspyyntö. Menettelyyn
valitaan vähintään 20 ja enintään 40 tarjoajaa.
Osallistumishakemukset vertaillaan ja tarjoajat
valitaan seuraavilla perusteilla:
a) pääjakson ja seurantajakson yhteenlaskettu
veroton kokonaishinta
70%
b) laatulomakkeesta saadut pisteet
30%
Toiminnan sisällöt
• Ohjelmasisällöt neuvotellaan tarjottujen
osallistumishakemuksien perusteella, jotka
valitaan neuvottelun piiriin.
Sisällöt rakentuvat esimerkiksi:
• PHT antaa rungon, jonka ympärille tarjoaja
rakentaa toiminta-ajatusta tukevan
kokonaisuuden
• PHT antaa tarjoajalle vapaat kädet rakentaa
ohjelmakokonaisuus, joka toteuttaa toimintaajatusta
Toiminnan sisällöt
• Emme hae entisen kaltaista standardointia
• Tärkeämpää on saada tietää tuloksista ja
vaikutuksista
• Yhteisesti sovitut mitattavat asiat
• Motivointi myös jaksojen välissä
Toiminnan puitteet
• Toiminta järjestetään 5 vuorokauden
(pääjakso) + 2 vuorokauden(seurantajakso)
jaksoissa, jossa jaksot muodostavat yhden
kokonaisuuden. Jaksoon sisältyy majoitus
pääsääntöisesti 1- hengen huoneissa,
täysihoito(aamiainen, lounas, välipala ja
päivällinen) sekä ohjelma.
• Pääjakson ja seurantajakson välinen aika voi
olla enintään 6 kuukautta.
Kumppanuutta etsimässä
• Kohteiden kanssa halutaan toimia
pitkäjänteisesti -> kumppanuus(sopimus)
• Sitoutuminen tuotteiden järjestämiseen ja
kehittämiseen
PHT:n yhteystiedot
Marja Vornanen
Aino Rossi
Outi Moilanen
Vuokko Koistila
Mervi Luostarinen
Pasi Ylitalo
0201441311
0201441312
0201441313
0201441314
0201441315
0201441316
toimistoassistentti
toimistoassistentti
viestintäsuunnittelija
yhteyspäällikkö
kehittämispäällikkö
toiminnanjohtaja
[email protected]
www.pht.fi
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Kuntoremontin uusi nimi?
Vire
Hyvä olo & elo
Hyvinvointipolku
Liikkeelle!
Startti hyvinvointiin!
Liikkeessä!
Askel
Voimavaratsemppi
VoimavaraVire
Kuntoveivi
Kuntohyrrä
Kuntokipinä
Hyvinvointimatka
Hyvinvointisteppi
Elinvoimaiset
Elämäntapamuutos (ELMU)
Virkisty ja Voimistu (ViVo)
Sykettä työkykyyn / sykettä
Elämään
Hyvänelonjaksot + hyvänelon
Seurantajaksot
Hyvänolonjaksot +
Hyvänolonseurantajaksot
Tutajaiset + tutajaisten
Seurantajakso
Voimavara

similar documents