Laswellův komunikační model

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Laswellův komunikační model
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Josef Kašpar
Název
VY_32_INOVACE_05_B_09_MEV
Téma
Laswellův komunikační model
Anotace
Žák se seznámí se s komunikačním modelem.
Klíčová slova
Mediální výchova, komunikace, model, kanál, sdělení, komunikátor
Cílová skupina
Žáci maturitních oborů SOŠ a SOU Milevsko
Datum tvorby
30.11. 2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický pokyn:
Prezentace je zaměřena především na výklad učiva.
• 4. – 9. snímek: výklad učitele, popř. problémový výklad
• 10. snímek: úkol + diskuse
Inovativnost materiálu spočívá v samostatném
zamyšlení žáků nad problémem (problémové vyučování
– žák sám přichází na řešení zadaného úkolu),
interaktivnost probíhá využitím ICT.
Lasswellův komunikační model
NĚKDO
říká NĚCO
NĚJAKÝM komunikačním
KANÁLEM
NĚKOMU
s nějakým ÚČINKEM.
NĚKDO
je autor sdělení, ten, který sdělení vysílá, má
nějaké záměry, proč komunikaci zahajuje.
Vědomě či nevědomě volí další atributy
komunikace.
NĚCO
je obsah sdělení, různě formulovaný a podaný.
Pozor!
Nelze nekomunikovat, i nekomunikace je
komunikace.
NĚJAKÝM KANÁLEM
Autor volí formu komunikačního prostředku a
tak dále ovlivňuje výsledný účinek.
Příklad: Je rozdíl, když nepříjemnou věc sdělíme
dotyčnému ohleduplně v soukromí nebo když ji
napíšeme na Facebook.
NĚKOMU
Adresát sdělení, nemusí to být nutně ten, komu
je sdělení určeno.
Lidé často využívají prostředníky (formální a
neformální).
NĚJAKÝ VÝSLEDNÝ ÚČINEK
nemusí to být nutně ten, který jsme zamýšleli a
chtěli. Často se stane, že komunikační proces se
účinkem mine.
Analyzujte situaci
• Žák dostal z matematického testu pětku a
přemýšlí, jak to oznámit rodičům.
• Zkuste se pomocí Laswellova modelu zamyslet,
koho aktér situace zvolí jako autora sdělení a kdo
bude příjemce sdělení, jak sdělení naformuluje,
jaký komunikační kanál zvolí a jaký to bude mít
účinek na výsledek celého procesu. Zkuste se také
zamyslet, jak by to s komunikací dopadlo, kdyby
volba atributů byla jiná.
Zdroje a citace
•
Copyright (c) 2012 [Josef Kašpar] and its licensors (Corel). All rights reserved.

similar documents