Esittelydiat - Karelia

Report
Osaajaksi Kareliassa
o Monialaista oppimista ja kehittämistä
o Laadukas opetus
o Hyvät valmiudet työelämään
 Sitä kautta pystyt kehittymään alasi
asiantuntijaksi
Käytävillä kuultua
Opiskelu Kareliassa
o Meillä teoria ja käytäntö kohtaavat
o Harjoittelujaksot, projektit ja toimeksiannot
o Meiltä lähdetään ulkomaille
o Vaihto-opiskelu, kansainvälinen harjoittelu
o Meillä on nykyaikainen opiskeluympäristö
o Modernit kampukset, etätyöskentely, sähköiset
järjestelmät
o Meillä voit yhdistää opiskelun ja huippu-urheilun
o Urheiluakatemia
Opiskelijakaupunki
-
https://maps.g
oogle.fi/maps/
ms?msid=2044
5684075669295
6545.0004fc7ce
af833512c634&
msa=0
Kareliassa olet yhteisön jäsen
o Opiskelijakunta Poka ry
o Ainejärjestötoiminta
o Tutor-toiminta
o Opiskelijoiden ja opettajien
välinen yhteistyö
o Vaikuta ja kehitä!
Hyvinvointia opiskelijalle
o Kehityskeskustelut ja opinto-ohjaus
o Opiskelijaliikunta
o Opiskelijaterveydenhuolto
o VIP-opiskelijat
o Varhainen tuki (VARTU)
Karelia pähkinänkuoressa
- 6 koulutusalaa
- 20 erilaista koulutusta, joista viisi ylempään
amk-tutkintoon johtavaa
- 685 tutkintoa (v. 2013)
- 4 000 opiskelijaa
- 335 työntekijää
Kulttuuriala
- Medianomi (AMK)
240 opintopistettä, 4 vuotta
- Musiikkipedagogi (AMK)
240 opintopistettä, 4 vuotta
Luonnonvara-ala
- Metsätalousinsinööri (AMK)
240 opintopistettä, 4 vuotta
Matkailu- ja ravitsemisala
- Restonomi (AMK)
210 opintopistettä,
3,5 vuotta
Sosiaali- ja terveysala
-
Fysioterapeutti (AMK)
210 opintopistettä, 3,5 vuotta
-
Sairaanhoitaja (AMK)
210 opintopistettä, 3,5 vuotta
-
Terveydenhoitaja (AMK)
240 opintopistettä, 4 vuotta
-
Sosionomi (AMK)
210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tekniikan ja liikenteen ala
- Insinööri (AMK)
240 opintopistettä, 4 vuotta
Konetekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka
Talouden, hallinnon ja
yhteiskuntatieteiden ala
-
Tradenomi (AMK) 210 opintopistettä, 3,5
lukuvuotta
Bachelor of Business Administration (BBA)
210 opintopistettä, 3,5 lukuvuotta
Tradenomi (AMK) 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tietojenkäsittelyn koulutus
Ylemmät AMK-tutkinnot
o Ikäosaaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja
johtaminen
o Bioanalyytikko, Fysioterapeutti, Sairaanhoitaja, Sosionomi,
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
o Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
o Tradenomi (ylempi AMK)
o Teknologianosaamisen johtaminen
o Insinööri (ylempi AMK)
o Uusiutuvan energia
o Insinööri (ylempi AMK)
Avoin AMK on mahdollisuus
o Tutustu opiskeluun, haluamaasi alaan, sekä
mieti opiskeluvaihtoehtoja.
o Täydennä osaamistasi työn tai opiskelun
ohella.
o Opiskelu on edullista 10€/op tai
120€/lukukausi
o Lisätietoja: www.karelia.fi/avoinamk
Haku 2015
Ammattikorkeakoulujen yhteishaku
7.1. – 27.1.2015 Vieraskieliset koulutusohjelmat
17.3. – 7.4.2015 Suomenkieliset koulutukset
(päivätoteutukset, monimuotototeutukset)
8. – 22.9.2015 Suomenkieliset koulutukset
(päivätoteutukset, monimuotototeutukset),vähemmän
hakukohteita!
Tutustu koulutuksiin ja hae: Opintopolku.fi
Yhteystiedot
Karelia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut: [email protected]
www.facebook.com/KareliaAmmattikorkeakoulu
@karelia_amk
KIITOS!

similar documents