Nicehearts - Vantaan Tyttöjen tila

Report
VANTAAN NICEHEARTS RY
■ Vantaan Nicehearts ry on vuonna 2001
perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava
yhdistys, joka toimii alueellisena
Naisresurssikeskuksena. Yhdistyksen
päämääränä on tyttöjen ja naisten
hyvinvoinnin edistäminen, alueellisen
hyvinvoinnin ja vaikuttamisen sekä
osallisuuden lisääminen, integraation ja
kotouttamisen edistäminen.
VANTAAN TYTTÖJEN TILA
■
Vantaan Tyttöjen Tila on viihtyisä kohtaamispaikka 10-28 v.
vantaalaisille tytöille ja nuorille naisille! Toiminta tarjoaa
yhteisön, johon on turvallista kiinnittyä ja josta tytöt löytävät
välittäviä ja tukea tarjoavia aikuisia sekä uusia ystäviä.
■
Toiminnalla tavoitellaan yhteisöllisyyden vahvistamista,
avoimuuden lisäämistä, tietoisuuden kasvattamista ja
ystävyyssuhteiden luomista.
■
Toiminnalliset työpajat, retket ja pienryhmätyöskentely
lisäävät tyttöjen luovuutta ja monipuolisen ilmaisun
kehittymistä mm. tanssin, musiikin, käsitöiden, kielen ja
kirjallisuuden, liikunnan, seikkailun, luonnon, pelien ja
leikkien kautta.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Asemoida Tyttöjen Tila osaksi Vantaan Nicehearts ry:n
toimintaa, edistäen täten tyttöjen sosiaalista
vahvistumista ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
2. Kehittää kulttuuri – ja sukupuolisensitiivistä
ohjausmallia nuorisotyöhön Vantaalla
3. Edistää kolmannen sektorin ja kaupungin eri
hallintokuntien yhteistyötä ja osaamista projektin
aihealueista
4. Eri-ikäisten tyttöjen ja naisten vuoropuhelun
vahvistaminen ja tukeminen
KESKEISIMMÄT TOIMENPITEET:
■
Toiminta koostuu avoimesta toiminnasta, joissa tytöille tarjotaan
mahdollisuuksia osallistua ilmaisutaidon, tanssin, kädentaitojen,
kokkauksen, valokuvauksen, askartelun ja leikkimisen
vuorovaikutuksellisiin ryhmiin ja muuhun tyttöjen toivomuksien
mukaan suunniteltuun toimintaan. Kerran viikossa järjestettävät
”Teema-illat” keskittyvät yhteiseen ryhmätoimintaan (mm.
kirppispäivä, leffa-ilta, käsityöt, jne).
■
Avoimen ryhmätoiminnan lisäksi tytöille ja nuorille naisille
tarjotaan henkilökohtaista ohjausta/tukea tilanteissa, joissa
haasteet ovat monisyisempiä tai pitkäkestoisempia, liittyen
useimmiten elämänhallinnallisiin ja syrjäytymiseen liittyviin
elämäntilanteisiin.
■
■
Syys-, talvi- ja kesälomien aikaan järjestetään leiritoimintaa
Kouluyhteistyö 2013-2014
 Mikkola
 Martinlaakso
 Vantaan aikuisopisto
 Kilteri
 Hakunila
7. SYKSY 2014:
■ Avoimet illat jatkuvat
 TIISTAISIN KLO 14-17.30
 KESKIVIIKKOISIN KLO 16-19
■ Teemaillat
 KESKIVIIKKOISIN KLO 16-19
■ Ryhmätoiminta
 TORSTAISIN 17-19
■ Syysleiri
 16. – 17-10 PÄIVÄLEIRI
■ Kansainvälinen Tyttöjen Päivä JUHLA 11.10 klo 14-21
Vernissassa Tikkurilassa! Kaikki tervetulleita mukaan!
■ Ammatilliset verkostot ja vierailut
WWW.NICEHEARTS.COM
INSTAGRAM: @VANTAANTYTTOJENTILA
TWITTER: @NICEHEARTSRY
FB: VANTAAN TYTTÖJEN TILA
Sanna Heikkinen-Velican, Projektijohtaja
[email protected]
050 366 7994
Sanna Tuukkanen, Projektiohjaaja
[email protected]
050 4621 771

similar documents