Hyvinvointia ikääntyville taiteen keinoin

Report
HYVINVOINTIA IKÄÄNTYVILLE
TAITEEN
KEINOIN
HANKKEEN TAVOITTEET, KOHDERYHMÄ
Hyvinvointia ikääntyville taiteen keinoin
osahankkeen tarkoituksena on kohentaa
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia heidän
oman taiteen ja kulttuurin tekemisen kautta.
Hanke on terveyttä edistävä ja sosiaalista
hyvinvointia lisäävä, samalla taide- ja
kulttuuriperintöä voidaan siirtää sukupolvelta
toiselle.
Hankkeen yleisenä tavoitteena on
• ikääntyneiden toimintatarmon ja
toimintakyvyn säilyminen
• ikääntyneiden terveyden paraneminen
mielekkään ja virikkeellisen toiminnan avulla
• ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääntyminen
voimaannuttavan toiminnan kautta
• ikääntyneiden yhteistoiminnan ja
sosiaalisuuden vahvistaminen
• taide- ja kulttuuriperinnön siirtäminen
• ikääntyvien viihtyminen omalla
kotiseudullaan
• uusien toimintamallien syntyminen, joiden
ansiosta ikääntyneiden omasta taide- ja
kulttuuritoiminnasta tulee pysyvä toimintatapa
edistettäessä ikääntyneiden terveyttä ja
hyvinvointia
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on
• rohkaista ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemiseen
• tukea ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemisessä ohjauksen ja neuvonnan avulla
• luoda edellytyksiä taide- ja kulttuuriperinnön siirtämiselle ikääntyneiltä nuorille
• järjestää ikääntyneiden tuottaman taiteen ja kulttuurin esille pääsyn foorumeita
• käytänteet ikääntyneiden oman taide- ja kulttuuritoiminnan tekemiselle tulevaisuudessa
• rakentaa tarvittavat verkostot ja yhteistyösuhteet kunnan ja paikkakunnan muiden
toimijoiden kanssa ikääntyneiden taideja kulttuuritoiminnan edistämiseksi
• synnyttää pysyviä käytäntöjä ja
palveluntarjontaa hankepaikkakunnille
ja hyvien käytäntöjen levittämisen
muodossa myös muihin kuntiin ja
kaupunkeihin
TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA IKÄÄNTYNEILLE!
Hollolan Nuorisoseura ry on vuonna 1901 perustettu yhdistys, jonka päätoimialoja
ovat nuorisotyö, kansantanssi ja –musiikki, kansainvälinen yhteistyö sekä
näytelmätoiminta. Toiminnan lähtökohtana ovat ihmisten toiveet ja tarpeet, mukaan
voi tulla niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin, mikä mahdollistaa sukupolvien välisen
vuorovaikutuksen ja takaa toiminnalle jatkuvuuden.
Seura kerää onnistuneesti erilaisiin tapahtumiin
ja harrasteisiin ikääntyneitä, hyväkuntoisia ja
aktiivisia ihmisiä. Seurassa on tarvetta laajentaa
toimintaa ikääntyneiden luonnolliseen toimintaaikaan ja käyttää hyväksi seuran omaa toimitilaa
ja varata vapaita tiloja muualtakin.
Hyvinvointia ikääntyville taiteen keinoin – osahankkeen ideana ja kohteena on
kehittää ja mallintaa toiminnallisia kulttuurisia hyvinvointipalveluja senioreille,
ikääntyneille ja eläkeläisille. Hankkeen idea sopii hyvin seuran kulttuuristen
hyvinvointipalvelujen kehittämiseen, tarjoamiseen, tasa-arvon lisäämiseen,
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä viihtymisen lisäämiseen kotiseudulla.
HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET
TANSSITALO
Tanssitalo on paikka, johon kuka tahansa voi tulla,
jossa opetetaan paritansseja ja niiden variaatioita,
jossa tanssiminen on mukavaa, rentoa ja hauskaa.
Tanssitalo on tapa opettaa ja oppia tanssia; sosiaalista,
innostavaa, luovaa, kannustavaa ja iloista.
Tanssitalossa opetus aloitetaan aivan alkeista, jolloin kuka tahansa voi tulla
mukaan. Opetus on yksilöllistä ja kaikki huomioon ottavaa; pidemmälle
ehtineille tanssijoille opetetaan tunnin aikana variaatioita ja kuvioita,
aloittelevat tanssijat saavat opetusta perusaskelissa.
Tanssitalon tavoitteena on saada ihmiset oppimaan eri tanssien
perusaskeleet ja saavan sitä kautta uskallusta tanssimiseen. Tunneilla ei
tartuta pikkuseikkoihin eikä ”viilata pikkurillin paikkaa” vaan edetään
tanssijoiden taitotason mukaan ja löydetään tanssimisen ilo.
Tanssimisesta liikuntamuotona
Tanssiminen on hyvää liikuntaa. Tanssiessa syke nousee huomaamatta, kuin
sivutuotteena. Se kohottaa kuntoa ja tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä.
Tanssijan ryhti paranee ja tanssitaito antaa myös varmuutta ja itsetuntoa.
Tanssiminen on sopiva liikuntamuoto kaikille,
sillä eri tanssilajeissa, askeleissa ja kuvioissa
löytyy kaiken tasoisille haasteita. Kuka tahansa
pystyy oppimaan tanssin perusaskeleet, joilla
pääsee liikkumaan ja innostuksen kasvaessa
voi taitoa kehittää pidemmälle.
Toteutuma 2013 Tanssitaloon osallistujia:
- keväällä 261 tanssijaa
- syksyllä 109 tanssijaa
yhteensä 20 kertaa, 80 tuntia
AIKUISTEN KANSANTANSSI
Opetussisältö:
Kerhon perustaminen, alkulämmittely, paritanssiharjoitus
Kehonhuolto, koreografian opiskelu, esiintymisasut
Kehontuntemus, tanssitekniikka, laulaminen
Tanssitaiteen tuntemus, esiintymistaitojen opiskelua
Koreografian opiskelu, esiintymistaitoja ja tanssitekniikoita
Tanssin historiaa, tanssitietoutta, tanssiharjoitus
Tanssiesityksen valmistelu, katsotaan esityksiä, anelysoitiin
Esityksen turvallisuusnäkökohdat, tanssitekniikka
Kehonhuolto, esiintymistaitoja, tanssitekniikoita
Pitkäjänteinen harjoitus eri tanssitekniikoista –luento, opetus
Kehitettiin oppilaan tanssitietoutta, tuntemusta ja sanastoa
Hienomotooriset taidot ja niiden kehittäminen
Kokoontumiset 2013 seuraavasti:
-keväällä 24 kertaa – yhteensä 48 opetustuntia
– osallistujia 22 henkeä
-syksyllä 30 kertaa – yhteensä 60 opetustuntia
– osallistujia 20 henkeä
Esiintymiset:
- Hollolan Nuorisoseuran Kevät- ja Joulujuhla
- Tanssiva Lahti –tapahtuma
- Kivennavan Kihut –tapahtuma
- Hollo ja Martta Festivaali
- XV Dejv svétki – Latvian tanssijuhla, Riga
KANSANMUSIIKKI
Monipuolinen perehtyminen kansanmusiikin eri lajeihin, vanhaan ja
uuteen perinteeseen, suomalaiseen ja suomen sukuisten kansojen
kansanmusiikkeihin (itä-karjalainen).
Omien erityylisten sovitusten ja sävellysten tekeminen musisoiden
(nuoteitta) ja nuotein.
Instrumenttitekniikan kehittäminen pääinstrumentissa siten, että
on kyky musisoida kansanmusiikeissa yleisesti käytetyissä
sävellajeissa.
Osallistuminen tapahtumien yhteissoittoihin.
Kokoontumisia 2013
- keväällä 18 kertaa – yhteensä 36 tuntia
– osallistujia 12 pelimannia
- syksyllä 16 kertaa – yhteensä 32 tuntia
– osallistujia 18 pelimannia
Esiintymiset:
- Hollolan Nuorisoseuran Kevät- ja Joulujuhla
- Tanssiva Lahti –tapahtuma
- Hollo ja Martta Festivaali
- vierailut Hollolan Vanhainkoti ja eri
palvelutalot
TEATTERI-, LAUSUNTA- JA TARINAPIIRI
Piirin toiminta perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen
on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten
ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä.
Keskeistä on luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen.
Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa aisti- ja
tunneherkkyyttä ja tukea vuorovaikutustaitojen
kehittymistä.
Piiriä ohjaa Laura Salmi, Tapio Juselius, Kyösti Toivonen,
Tuula Siikaniemi
Kokoontumiset 2013 seuraavasti:
- keväällä 12 kertaa – yhteensä 36 tuntia – 12 henkilöä
- syksyllä 10 kertaa – yhteensä 30 tuntia – 16 henkilöä
Kokoontumisia omaksi iloksi!
PROJEKTEJA YHDESSÄ:
Loppiainen / Talvi Hollo ja Martta
- tilaisuuksien järjestely, ruokahuolto
- mukana 16 vapaaehtoista
Etelä-Hämäläinen Nuorisoseuratyö 120 vuotta
- tilaisuuksien järjestely, kv-vieraat
- mukana 32 vapaaehtoista
Puskan Sävel –soittoleiri
- leirin järjestely, ruokahuolto
- mukana 12 musiikinharrastajaa ja
4 huoltajaa
Tartu Taiteeseen –tapahtuma
- tapahtuman järjestys ja turvallisuus
- mukana 22 talkoolaista
SUN LAHTI 2013
- majoitus- ja kanttiinitoimintaa
- 3 päivää, 48 talkoolaista
Tanssiva Lahti –tapahtuma
- tapahtuman järjestys ja turvallisuus
- mukana 42 esiintyjää ja talkoolaista
Neste Oil Ralli 2013
- tapahtuman järjestys ja turvallisuus
- mukana 52 talkoolaista
X Hollo ja Martta festivaali
- tapahtuman järjestys ja turvallisuus –
ruokahuolto
- mukana 68 talkoolaista
HALLINNOINTI JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hyvinvointia ikääntyville taiteen keinoin osahanketta hallinnoi Hollolan
Nuorisoseura ry ja käytännön toteutuksesta vastaa osahankkeelle nimetty
taidetyöryhmä.
Toiminnanjohtaja Aimo Hentinen
Puheenjohtaja Kari Korvenranta
Eläkeläinen Kyösti Toivonen
Eläkeläinen Marja-Liisa Vilkko
Pääemäntä Seija Juselius
Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat
Hollolan kunta ja hollolalaiset
eläkeläisyhdistykset, heidän kanssaan
tuotteistetaan hyvinvointipalveluja, jotka
palvelevat Hollolan ikääntyneiden, eläkeläisten
kulttuurinälkää. Näin myös tuetaan Hollolan
ihmisille tasapuolisesti kulttuuripalveluita
omassa pitäjässä, omista lähtökohdista. Tässä
osahankkeessa pyritään edesauttamaan
kylätoimikuntien, järjestöjen ja yhteisöjen
yhteistyötä kyläyhteisössä ja jaetulla vastuulla
parantamaan koko kunnan hyvinvointia.
Mukana toiminnassa:
- Salpakankaan ja Hollolan Eläkeläiset ry
- Hollolan Kansalliset Seniorit ry
- Eläkeliiton Hollolan yhdistys ry
- Hollolan Eläkkeensaajat ry
- Hollolan Keskiaikaseura Medium
Aevum Hollolense ry
- Hollolan Harmonikat ry
- Hollolan Sotaveteraanit ry
- Tiirismaan Sydänyhdistys ry
- Vanhusten palvelutalot Huili ja Huilahdus
- Hollolan Vanhainkoti
- Lahden kaupunki/Sote -vanhusten avopalvelut
- Hollolan Karjalaseura ry
- Karjalaisseurojen Lahden piiri ry

similar documents