koulutusmateriaalit - Lasten perusoikeudet

Report
KOULUTUSMATERIAALIT
Lasten perusoikeudet ry
LASTEN KAUPALLISEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN
ENNALTAEHKÄISEMINEN : CSEC-HANKE
Lasten kaupallinen seksuaalinen
hyväksikäyttö CSEC ENNALTAEHKÄISEMINEN
Helena Molander, VT, OTL
Lasten perusoikeudet ry, pj
Yhteystiedot






Puhelin: + 358 44 3047728
Sähköposti: [email protected]
[email protected]
Osoite: Lasten perusoikeudet ry
PL 59, 00131 Helsinki
www.lastenperusoikeudet.fi
Mitä CSEC on ?






1. Lapsiprostituutio
2. Lapsiseksiturismi
3. Lapsipornografia
4. Lapsikauppa eli trafficking
Lapsimorsiamet ja laittomat adoptiot
CSEC (si:sek) COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION
OF CHILDREN
CSEC ongelmat hälyttäviä
 Ecpat International-järjestö: (perustettu v. 1990) – 1 – 3 milj. lasta
seksiteollisuuden piirissä
 Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntyy ja muuttuu
vakavammaksi
 Ecpat International lokakuussa 2012: 250.000 henkilöä
matkustaa vuosittain ulkomaille käyttämään seksuaalisesti
hyväksi lapsia
 Internetin kautta tapahtuva lasten hyväksikäyttö, lapsipornografian
levittäminen ja lapsiseksimatkailuun liittyvä tiedon välittäminen
 HIV/AIDS – 40-50 % prostituoidusta - Viro/Thaimaa erityisiä
riskikohteita
Miten lapsiseksimatkailu liittyy
Suomeen ja suomalaisiin
 Suomalaisia lapsiseksituristeja tuomittu sekä ulkomaisissa
tuomioistuimissa että suomalaisissa tuomioistuimissa –
satoja lapsiuhreja
 Esim. 43 v. mies tuomittiin vuonna 2005 Suomessa teoista,
jotka tehty Thaimaassa (miehellä oli merkinnät 400
thaimaalaispojasta)
 Suomalaismies jäi vastikään kiinni Bulgariassa lasten
hyväksikäytöstä ja lapsipornografian valmistamisesta.
Lasten hyväksikäyttäjiä jäänyt kiinni myös Virossa, Venäjällä
ja Brasiliassa.
Kansainvälisistä velvoitteista
 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus v. 1989, jonka Suomi
ratifioinut v. 1991 (art. 34 ja 35)
 Tukholman maailmankongressi 1996 : 122 valtion sitoumus
kansallisen toimintaohjelman laatimisesta 5 vuoden sisällä DUTROUX-TAPAUS
 EU:n yhteinen toiminta EYVL N:o L 63, 4.3.1997 ja nyt
ajankohtainen direktiivi 2011/93/EU – pantava täytäntöön
18.12.2013 mennessä
 Suomen kansallinen toimintaohjelma: Lasten kaupallisen
seksuaalisen hyväksikäytön vastaiset toimet, STM,
Työryhmämuistioita 1999:25.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus
34 artikla
 Sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen
riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tässä tarkoituksessa
sopimusvaltiot ryhtyvät erityisesti kaikkiin tarkoituksenmukaisiin
kansallisiin sekä kahden- ja monenvälisiin toimenpiteisiin
estääkseen:
a) lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen osallistumaan
laittomiin seksuaalisiin tekoihin;
b) lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai muussa laittomassa
seksuaalisen toiminnan harjoittamisessa;
c) lasten hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa.
Lasten perusoikeudet –
Children´s Fundamental Rights ry
 Perustettu ja rekisteröity v. 2004
 Tavoite: lasten koskemattomuuden suojan ja tähän
liittyvien perusoikeuksien vahvistaminen: hyvä ja tehokas
lainsäädäntö on lasten oikeusturvan peruslähtökohta
 Ennaltaehkäisevä työ lasten kaupallisen seksuaalisen
hyväksikäytön torjumiseksi: erityistutkimus
lapsipornografiasta ja mukana Ecpat-työssä v. 1994 alkaen
 Toimintatavat: a) lainsäädäntöaloitteet ja lausunnot b)
koulutus c) valistus d) tutkimus e) kansainvälinen
yhteistyö f) erityisprojektit g) verkostoyhteistyö
Lasten perusoikeudet ry/Verkostot ja
hankkeet
 Childoscope-verkosto: koordinointi Suomessa: mukana 6
järjestöä (Euroopassa 29 järjestöä): kadonneiden ja
hyväksikäytettyjen lasten asiat
 Lapsikaupan vastainen järjestöverkosto : koordinointi:
mukana 3 järjestöä : Tukinainen ry, Suomen Delfins ry ja
Lasten perusoikeudet ry
 Ecpat International: yhteistyöjärjestö Suomessa
 CSEC-hanke 2012-2013 RAY:n tuella: koulutus- ja
valistushanke lasten kaupallisen seksuaalisen
hyväksikäytön ennaltaehkäisemisestä
Koulutuksen keskeinen sisältö
 Mitä lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö
tarkoittaa käytännössä
 Ongelman laajuus Suomessa – mitä tiedetään
 Mitä laki sanoo – uudistettu lainsäädäntö (Lait 563/1998,
650/2004 ja 540/2011) – ovatko kaikki alle 18-vuotiaat lailla
suojattuja?
 Mitä on jo tehty ja mitä vielä pitää tehdä – mitkä ovat
velvollisuutemme (ilmoitusvelvollisuudet)
 Miten ongelmaa voidaan ennaltaehkäistä
Lasten kannalta katsottuna –
lapsiystävällinen yhteiskunta?
 Internet: n. 30 % nuorista joutunut seksuaalisesti häiritsevän lähestymisen
kohteeksi (mm. Brå 2007, Ruotsi ja Suomessa tutkimus v. 2011) – 7 % tytöistä
ja 2 % pojista saa internetissä tarjouksia maksullisesta seksistä (Ethel Quayle,
Edinburghin yliopisto, Berlin toukokuu 2012)
 Lapset joutuvat internetissä näkemään kovaa pornoa – miten vaikuttaa?
 Sexting – teini-ikäiset lähettävät omia kuviaan kännyköillään ja internetissä (
jopa 40 % 11-14 v)
 Seksinostoyritykset julkisilla paikoilla (asemat, kauppakeskukset ym.): sadat
nuoret saavat ehdotuksia maksullisesta tai korvausta vastaan tapahtuvasta
seksistä
 Jopa alle 10-vuotiaat lapset joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi
web-kameran välityksellä omissa kodeissaan
Lasten kannalta katsottuna (jatkoa)
 Lapsiporno: sadattuhannet tai jopa miljoona lasta joutunut
lapsipornografisiin kuviin 1970 –luvulta alkaen - kuvat nyt myös internetissä
 Internetin lapsipornografiatarjonta ja –kysyntä lisää lasten riskiä joutua
sekä hyväksikäytön että lapsipornografian valmistamisen uhriksi
 Pedofiilit lataavat lasten valokuvia lasten ja nuorten keskustelupalstoilta ja
kuvat laitetaan kansainvälisille pornosivustoille – kuka valvoo ja miten?
 Raaka lapsiporno lisääntyy internetissä - ks. esim. Internet Watch
Foundation, www.iwf.org.uk – IWF:lle raportoidusta internetin
lapsipornosta n. 81 % esittää alle 10-vuotiaita lapsia ja n. 53 % kuvaa aikuisen
harjoittamaa hyväksikäyttöä, lapsen raiskaus ja kidutus mukaan lukien
(vuoden 2012 raportti)
 Seksiturismi: vähintään 1 milj. lasta/vuosittain (vrt. Ranskan turismiministeri
arvioi v. 2005 n. 3 milj. lapsen joutuvan lapsiseksiturismin piirissä
hyväksikäytetyksi vuosittain)
Esimerkkitapauksia
 Suomi: Suomalaismiehen rikokset (26 matkaa Thaimaahan): Suomalainen
43-vuotias lapsiseksituristi tuomittiin vuonna 2005 160:stä seksirikoksesta 11
vuodeksi vankeuteen (Kouvolan KO) – oman ilmoituksen mukaan n. 400
poikaa (vain yksi lapsista oli suomalainen) pojat 12-13 v. ja kuusi alle 10vuotiasta.
 Tanska: Kiki-lapsipornografiaa myös Suomeen 1970-1980-luvuilla:
 Tapaus ”Kiki”: kasvatti-isä Gert J. hyväksikäytti 9 -v. poikaa, myi häntä
kavereilleen, valmisti lapsipornografiaa, poikaa myytiin mm.
Kööpenhaminan lähellä moottoritien varsilla olleissa käymälöissä,
kuljetettiin Amsterdamiin pedofiilien käyttöön . Tapaus paljastui kun poika 15
v. 1990-luvun alkupuolella. Tuomiot 13 miehelle, joiden joukossa
kuninkaallisen teatterin oopperalaulaja, tunnetun poliitikon asianajaja-poika,
nuorisotyöstään edellisvuonna palkittu urheilujohtaja ym. Tapauksen tultua
julki myös Erik-niminen 40-vuotias heroinisti kertoi samanlaisen miesryhmän
hyväksikäyttäneen häntä aiemmin.
Riittääkö rikoslaki? - mitä Suomen laki
kieltää – perussäännökset
 Alle 16-vuotiaiden seksuaalisen hyväksikäytön eli ns. yleinen suojaikäraja on 16 vuotta
(RL 20:6 ja RL 20:7, poikkeussääntö RL 20:7 a)
 Suomessa laaja seksuaalinen teon määritelmä: myös seksuaaliväritteiden puhe lapselle
saattaa tarkoittaa hyväksikäyttöä tai sen yritystä (HE 6/1997)
 Nuorten eli 16-17-vuotiaiden houkuttelu korvausta vastaan tapahtuvaan seksuaaliseen
kanssakäymiseen on kielletty (RL 20:8 a) – kaikki alle 18-vuotiaat suojattu ja törkeisiin
tapauksiin voidaan soveltaa ihmiskauppasäännöksiä, myös RL 20:5 eli seksuaalinen
hyväksikäyttö-säännös voi soveltua, samoin raiskaus- ja muut rikoslain säännökset
 Lapsipornografia on kielletty erityissäännöksellä 1.1.1999 alkaen mutta ollut jo sitä
ennen kiellettyä ns. epäsiveellisenä materiaalina vuodesta 1927 alkaen (L 28/1927) –
lapsen käyttö pornon valmistamisessa on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä (RL 20luku tai RL 17:18 ja 18a ja vakavissa tapauksissa RL 25:3 ja 3 a, vrt. paritusta koskevat
20:9 ja 20:9 a)
 TÄRKEÄÄ: em. säännöksiä sovelletaan myös ulkomailla tehtyyn seksuaali- tai
lapsipornografiarikokseen (RL 1:6 ja 1:11) – rikoslain laaja ulottuvuus jo vuodesta 1963,
ns. kaksoisrangaistavuusehtoa ei CSEC-tapauksissa
Kielletty pornografia (L 563/1998,
L 650/2004 ja L 540/2011 )
 Kuva tai kuvatallenne, jossa sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai
todenmukaisesti esitetään
 1) lasta
 2) väkivaltaa tai
 3) eläimeen sekaantumista
 Voimaan 1.1.1999
Teinipornografia on kielletty
 Tärkeää huomata, että lapsipornografiassa
suojaikäraja on 18 vuotta
 Tämä tarkoittaa sitä, etteivät teini-ikäiset saa itse
levittää esim. internetissä omia kuviaan, jos ne
voidaan katsoa sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviksi ja
siis lain kieltämäksi materiaaliksi
MÄÄRITELMÄT: Lapsiseksiturismi
 Ei määritelmää Suomen laissa – sovelletaan seksuaalirikoksia koskevia
lainkohtia uhrin iästä ja teon laadusta riippuen (RL 20 : 6 ja RL 20:7 tai RL 20:
8 a ym): alle 16-vuotiaat ja 16-17-vuotiaat
 Rikoslain ulottuvuudesta erityissäännös RL 1:6 ja 1:11 – Suomen rikoslaki
soveltuu myös ulkomailla tehtyihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja
lapsipornografiarikoksiin ilman ns. kaksoisrangaistavuusehtoa (riippumatta
tekomaan laista)
 ECPAT-järjestön käyttämä määritelmä:
 ”Child sex tourism is the sexual exploitation of children by a person or
persons who travel from their home district, home geographical region, or
home country in order to have sexual contact with children. Child sex
tourists can be domestic travellers or they can be international tourists”
MÄÄRITELMÄT: Lapsipornografia
(RL 17:18)
 HUOM: rikosnimike on sukupuolisiveellisyyttä loukkaava
lasta esittävä kuva
 Lapsi: alle 18-vuotias tai henkilö, jonka ikää ei voida
selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan
alle 18-vuotias
 Tuote: kuva tai kuvatallenne, joka on todellisuuspohjainen
tai todenmukainen
 Laatu: sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti
todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään lasta
MÄÄRITELMÄT:lapsiprostituutio/YK:n
lapsen oikeuksien sopimus ja lisäptk
 Prostitution of Children
 “ . . . the use of a child in sexual activities for remuneration or
any other form of consideration.”
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the sale of children, child prostitution and child pornography.
Article 2(b).
 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1989) ja sen ns. Valinnainen
pöytäkirja (2000) lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja
lapsipornografiasta. Art. 2 (b).
Lapsen värvääminen prostituutioon
ja lapsiprostituution käyttö
 Värvääminen: rangaistavaa ihmiskauppana RL 25:3 tai 25: 3a
 Seksuaalinen hyväksikäyttö tässä tarkoittaa: prostituutio, pornografian
valmistaminen ja pornografiset esitykset (HE 34/2004 s. 96).
 ”saattaa hyväksikäytön kohteeksi” – rikoksentekijä saattaa ihmiskaupan
uhrin kolmannen henkilön taholta tapahtuvan hyväksikäytön kohteeksi edellytyksenä ei ole että teko tapahtuu taloudellisessa
hyötymistarkoituksessa – voi olla rangaistavaa myös parituksena (RL 20:9 tai
RL 20:9 a – esim. huoneen järjestäminen)
 sovellettaviksi voivat tulla myös RL 20:6 ja RL 20:7
 sekä RL 20: 8 a eli seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (16-17-vuotiaat) –
huom. Jos lapsi alle 16-vuotias, voidaan tekijä/avunantaja tuomita em.
rikosten ohella tekijänä ko. rikokseen (”jos saa lapsen ryhtymään tekoon”)
 RL 20:5:ssä tarkoitettu tekomuoto (seksuaalinen hyväksikäyttö)
mahdollinen nuorten yli 16-vuotiaiden kohdalla
MÄÄRITELMÄT: lapsikauppa/
trafficking: RL 25:3 ja RL 25:3 a






















3 § (9.7.2004/650)
Ihmiskauppa
Joka
1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa,
2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,
3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai
4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen
ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin
olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa,
vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi
käytetty.
Yritys on rangaistava.
Ks. soveltamisesta 1 luku 7 § 3 mom., orjuutta koskeva yleissopimus SopS 27/1927 ja Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja SopS 70-71/2006.
3 a § (9.7.2004/650)
Törkeä ihmiskauppa
Jos ihmiskaupassa
1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,
2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin
rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,
3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt, tai
4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja
enintään kymmeneksi vuodeksi.
Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos
teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä.
Yritys on rangaistava.
Ks. soveltamisesta 1 luku 7 § 3 mom.
Ihmiskauppa: rikoslain 25 luku 3 §








3 § (9.7.2004/650)
Ihmiskauppa
Joka
1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa,
2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,
3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai
4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen
ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa
toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen
rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa
loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa
hyötymistarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Jatkoa (rikoslain 25 luku 3 §)
 Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa
kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka
värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa
tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka
mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei
olisi käytetty.
 Yritys on rangaistava.
 Ks. soveltamisesta 1 luku 7 § 3 mom., orjuutta koskeva
yleissopimus SopS 27/1927 ja Kansainvälisen
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva
lisäpöytäkirja SopS 70-71/2006.
Törkeä ihmiskauppa











3 a § (9.7.2004/650)
Törkeä ihmiskauppa
Jos ihmiskaupassa
1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,
2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai
hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,
3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa
itseään on olennaisesti heikentynyt, tai
4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta
vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa,
kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä.
Yritys on rangaistava.
Ks. soveltamisesta 1 luku 7 § 3 mom.
Ihmiskaupan seuranta ja raportointi
Suomessa kansallisen raportoija on Vähemmistövaltuutettu www.ofm.fi
-alaikäisiä ihmiskaupan uhreja tunnistettu ja otettu auttamisjärjestelmään
Suomessa n. 10-20
-ks. www.ihmiskauppa.fi – sivusto jossa tärkeää tietoa mm. uhrien
tunnistamisesta ja auttamisjärjestelmästä
-IKV-verkosto, Pro-tukipiste ry koordinoi, www.pro-tukipiste.fi
Ks. Kansallinen ihmiskaupparaportoija
Vuosikertomukset esim.
Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä
ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen
Suomessa, K 17/2010 vp
Poliisin tietoon tulleet lp-rikokset

A. Poliisin tietoon tulleet pornografia – ja lapsipornografiarikokset vuosina 1999-2011

Levittäminen
Törkeä levittäminen
Lapsipornografian hallussapito

1999
7
.
5

2000
7
.
14

2001
7
.
13

2002
10
.
20

2003
4
.
36

2004
47
1
51

2005
19
3
39

2006
9
6
142

2007
43
5
72

2008
60
11
127

2009
15
140

2010
26 (1 yritys)
9
84

2011
64 (1 yritys)
7
104
76
Tuomiot

B. Alioikeuksien tuomiot vuosina 1999-2010:

Levittäminen Törkeä levittäminen
Lapsipornografian hallussapito

1999
2
.
-

2000
5
.
1

2001
2
.
1

2002
-
.
2

2003
1
.
7

2004
2
-
8

2005
21
1
21

2006
8
1
10

2007
3
2
21

2008
11
4
14

2009
26
10
23

2010
35
13
29
Paritus
Optula Rikollisuustilanne 2010, s. 112
 Vuosina 1999–2009 parituksesta tuomittiin 199
henkilöä. Paritustuomioiden määrät vaihtelevat
vuosittain paljon, mikä johtunee poliisin
paritustoimintaan kohdistaman kontrollin intensiteetin
vaihtelusta.
 Ks. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos www.optula.fi
Seksin osto nuorilta
Optula Rikollisuustilanne 2010, s. 112
 Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta
(RL 20:8 a) tai rikoksen yrityksestä syyksi luettiin
yhteensä
 20 rikosta vuonna 2006,
 yksi rikos vuonna 2007,
 17 rikosta vuonna 2008 ja
 27 rikosta vuonna 2009.
Suomessa käsitellyt ulkomailla
tapahtuneet lapsiseksirikokset











1997 – ei
1998 – ei
1999 – ei
2000 – kyllä: Venäjä – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
2001 – kyllä: Venäjä – seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
2002 – ei
2003 – kyllä: Viro – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
2004 – ei
2005 – kyllä:
1)
Brasilia – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
2) Thaimaa – Lapseen kohdistunut haureus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen
ostaminen nuorelta (160 rikosta).
 2006 – ei
 2007 – ei
 2008 – ei
 2009 – ei
 2010 – ei
 2011 - ei
HUOM:
suomalaisia lapsiseksituristeja on tuomittu myös tekomaissa mm. Thaimaassa.
Mitä on jo tehty












STM 2000:3 Kansallinen toimintaohjelma, joka laadittu Tukholman maailmankongressin (1996)
sitoumusten perusteella: Tukholmassa 122 valtiota sitoutui laatimaan oman toimintaohjelman
Lainsäädäntömuutokset tehty: kaikki alle 18-vuotiaat suojattu ja rikoslain ulottuvuus ilman
kaksoisrangaistavuusehtoa (1.1.1999 alkaen) RL 1:11.
Matkatoimistoala sitoutunut (n. 80 %) ns. CC-ohjelmaan: the Code of Conduct eli Matkanjärjestäjien
Käyttäytymisohjeistus Ks. Esite Matkailun pimeä puoli (SMAL tuottanut UM:n tuella ja
yhteistyössä Lasten perusoikeudet ry:n kanssa) – löytyy myös internetistä (mm. UM)
Lasten internet-turvallisuus ja nettivihje: MLL ja Pela, ks. www.mll.fi (viisaasti verkossa) ja
www.pela.fi (nettivihje)
Seksuaalirikosten vanhentumissäännökset muutettu, Ks. RL 8 luku – aikaisintaan kun lapsi 28 v.
Lapsityöhön tulevien taustojen tutkiminen 504/2002 ja L 543/2011 (voimaan 1.10.2011)
Vuoden 2011 lainmuutokset rikoslakiin EN:n ns. Lanzaroten sopimus (L 540/2011):
RL 20:8 a: rangaistusta on nostettu 1 vuodesta 2 vuoteen,
Ns. grooming eli lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin rangaistavaksi RL 20:8 b,
Ns. kvalifioitu katselu eli pääsyn hankkiminen lapsipornografiaan rangaistavaksi RL 17:19.2,
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen rangaistavaksi RL 20:8 c
(paikan päällä tai viestintäteknologian avulla)
RL 20:6 ja 20:7 muutokset, seksuaalisen teon määritelmän muutos RL 20:10 (vrt. KKO 2005:93)
CC-ohjelma: The Code of Conduct ks.
www.thecode.org
 Matkanjärjestäjä :
 1. Omaksuu lapsiseksiturismin vastaisen toimintaperiaatteen.
 2. Kouluttaa koko henkilöstönsä toimimaan lapsiseksikauppaa
vastaan.
 3. Lisää hotellisopimuksiin lausekkeen lapsiseksikaupan
yhteisestä torjunnasta.
 4. Tiedottaa asiasta asiakkailleen.
 5. Informoi matkakohteen yhteistyökumppaneita, esimerkiksi
poliisia, ravintoloitsijoita ja baarinpitäjiä.
 6. Raportoi vuosittain lapsiseksiturismin vastaisista toimistaan.
Grooming RL 20:8 b
 Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
 Grooming on eräänlaista lapsen seksuaalisen
hyväksikäytön valmistelua, joka saattaa edetä
rangaistavan yrityksen asteelle
 Menettely, jossa henkilö, yleensä aikuinen , hakee
kontaktia lapseen ja pyrkii voittamaan lapsen
luottamuksen päästäkseen hänen sellaiseen
kanssakäymiseen, että seksuaalinen hyväksikäyttö tai
lapsipornografian valmistaminen tulevat mahdollisiksi
Grooming RL 20:8 b (20.5.2011/540)
 Rikosnimike: Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
 ”Joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa siten,
että ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten ilmenee tekijän
tarkoituksena olevan 17 luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
valmistaa kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti
esitetään lasta, taikka kohdistaa lapseen tämän luvun 6 tai 7 §:ssä tarkoitettu
rikos, on tuomittava lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi”
 (ks. myös RL 20:8 b 2 momentti: muu houkuttelu seksuaalisiin
tarkoituksiin)
 Tärkeää pitää mielessä, että seksuaaliset puheet ja kirjoitukset lapselle
voivat jo sellaisenaan tarkoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä tai sen yritystä –
grooming on ”valmisteluasteelle” jäävä teko
Mitä vielä pitäisi tehdä
 Järjestöjen ja yhteisöjen koulutus
 Matkatoimistoalan CSEC- koulutus pakolliseksi
 Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutukseen liitettävä tietoa CSEC-ongelmasta
– samoin kaikkien opettajien koulutukseen
 Poliisin, syyttäjien ja tuomareiden koulutus
 Laajempi valistuskampanja – tietoa jo kouluissa, asevelvollisille ja median
kautta kaikille
 Lainsäädäntöä vielä tiukennettava (esim. seksin ostaminen parituksen tai
ihmiskaupan uhrilta kovemmin rangaistavaksi?)
 Prostituution täyskielto - antaa paremman suojan myös alaikäisille
 Poliisiyhteistyötä rikosten selvittämiseksi lisättävä – kiinnijäämisriski on
tärkeää ennaltaehkäisyä
 Internetin valvonta – nuorten keskustelupalstat
 Tehokkaampi puuttuminen nuoriin julkisilla paikoilla kohdistuvaan
seksinmyyntihoukutteluun
 EU:N JA YK:N otettava käyttöön tehokkaammat vastatoimet
Ilmoita lapsiseksirikoksista
 Mitä jokainen voi tehdä lapsiseksiturismia
nähdessään?: esim. ilmoitus paikalliselle poliisille,
matkanjärjestäjälle jne., tai Ecpatille: [email protected]
(www.ecpat.net – ”Report a Concern”)
 Esim. ilmoittamista koskevasta tutkimuksesta
http://www.ecpat.se/blogg/2012/01/24/nyundersokning-om-svenskars-kontakt-medbarnsexturism/
Ecpat Sverige – tutkimus 2011
 Marraskuussa 2011: osallistujia 1009 – kysyttiin, oliko
havainnut lapsiseksiturismia viimeisen viiden vuoden
aikana
 86 % oli havainnut (Aasiassa 86, %, Euroopassa 13 %)
 Näistä 62 % oli tehnyt jotain
 26 % ilmoitti poliisille, 5 % ilmoitti Ecpatille
 38 % ei tehnyt mitään
 Ruotsin Ecpat kehoittaa ilmoittamaan (ks. Esite)
Production of information flyer, sticker and
luggage tag
Ilmoitusvelvollisuudet
 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 – 25 §
 Jokaisella on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus ja
tietyillä viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus
 RL 20-luvussa tarkoitetut seksuaalirikokset on
viranomaisten ilmoitettava poliisille
 Rikoslaki – RL 15:10 törkeät rikokset ilmoitettava
viranomaiselle – yleinen velvollisuus, jossa on
rangaistuksen uhka
Lastensuojelulaki 25 § Ilmoitusvelvollisuus





















LASTENSUOJELULAKI 13.4.2007/417 5 luku - Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
25 § (12.2.2010/88)
Ilmoitusvelvollisuus
1) Sosiaali- ja terveydenhuollon;
2) opetustoimen;
3) nuorisotoimen;
4) poliisitoimen;
5) Rikosseuraamuslaitoksen;
6) palo- ja pelastustoimen;
7) sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän;
9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen;
11) hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön; taikka
12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä
kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen
edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (17.6.2011/752)
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden
seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä tekoa. (20.5.2011/542)
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai
määrätään. (20.5.2011/542)
Ks. KirkkoL 1054/1993 5 luku 2 § ja L ortodoksisesta kirkosta 985/2006 110 §. Ks. myös RikosL 39/1889 15 luku 10 § ja L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista 812/2000 18 § 2 ja 3 mom. Ks. asianosaisten tiedonsaantioikeudesta L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 ja 17 §.
Rikoslaki 15:10 Törkeän rikoksen
ilmoittamatta jättäminen






Rikoslaissa tarkoitettu rangaistusuhkainen ilmoitusvelvollisuus

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt
antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen
kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Ks. L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 18 §.

RIKOSLAKI 15-luku ( Rikoslaki 19.12.1889/39)
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan,
sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen,
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun,
valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan,
tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen,
törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen
olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on
tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Seksuaalipalvelujen ostaminen
NUORELTA RL 20:8a (16 v. -17 v.)

8 a § (25.8.2006/743)

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen
tai muuhun seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi. (20.5.2011/540)

Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää 1 momentissa tarkoitettuja seksuaalipalveluja,
joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen.

Yritys on rangaistava.

LASTEN PERUSOIKEUDET ry:n kanta tämän lainkohdan nimestä: nimi tulisi muuttaa, koska se leimaa lapsen ja nuoren
seksin myyjäksi, vaikka aikuinen on teosta vastuussa. Myös rangaistuksen tulisi olla huomattavasti ankarampi, koska teko
on poikkeuksellisen vahingollinen.

HUOM. Alle 16-vuotiaat ovat suojattuja perussäännösten nojalla. Teini-ikäisten kohdalla voidaan soveltaa myös muita
rikoslain 20 luvun säännöksiä. Alle 18 vuotiaiden saattaminen prostituutioon ja pornografian tuottamisen kohteeksi tulisi
katsoa ihmiskaupparikoksiksi.
Lapsiseksikauppa on
RIKOS IHMISYYTTÄ VASTAAN
 LAPSISEKSIKAUPPA ON RIKOS IHMISYYTTÄ VASTAAN
 VASTATOIMIEN TULISI OLLA SEN MUKAISET
 LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN
EDELLYTTÄÄ TEHOKKAITA TOIMENPITEITÄ:
LAINSÄÄTÄJÄLTÄ, PÄÄTTÄJILTÄ, POLIISILTA,
MATKANJÄRJESTÄJILTÄ, VALTIOILTA, EUROOPAN
UNIONILTA, YK:LTA JA MEILTÄ JOKAISELTA
KYKYJEMME MUKAISESTI
 Lasten perusoikeudet ry 20.11.2013

similar documents