Institutionaaliset sijoittajat

Report
UUSIEN HALLITUSJÄSENIEN
PÄTEVYYSPROFIILI
INSTITUTIONAALISEN
SIJOITTAJAN
NÄKÖKULMASTA
FEX Suorahakuyritykset ry:n vuosikokous 4.4.2013
Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Ilmarinen
Ilmarinen lyhyesti
2
HUOLEHDIMME 900 000
SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA
515 000
YEL
56 700
työntekijää
yrittäjää
TyEL
36 500
yritystä
Työeläkemaksut
Eläkkeiden maksuun
302 100 eläkkeensaajalle
Sijoituksiin
Tulevia eläkkeitä
varten
Ilmarinen sijoittajana
4
SIJOITUSTEN REAALITUOTTO
PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ 3,7 %
20.0
16.1
16.0
15.8
13.8
12.0
9.0
8.1
9.6
10.5
8.7
7.7 7.9 7.8
8.0
%
4.0
12.9
12.1
11.1
4.5
2.8
10.8
10.6
8.5 8.8
7.5
5.7 5.2
1.8
5.6
3.7
2.4
0.0
-1.2
-4.0
-0.5
-2.3
-4.0
-8.0
-12.0
-14.0
-16.0
-17.7
-20.0
Ilmarinen
Muut yhtiöt keskimäärin
Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (16 v)
Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (16 v)
5
KANSAINVÄLISTEN OSAKESIJOITUSTEN OSUUS KASVOI
50
45
40
35
30
% 25
20
15
10
5
0
Suomi
Eurooppa
31.12.2010
6
USA
31.12.2011
Japani
31.12.2012
Kehittyvät
markkinat
MERKITTÄVIÄ
SUOMALAISOMISTUKSIA
Ilmarisen noteeratut osakeomistukset
7
Miljoonina euroina 31.12.2012
Prosentteina
Pohjola Pankki Oyj
Nokia Oyj
Fortum Oyj
KONE Oyj
Sampo Oyj
Wärtsilä Oyj Abp
Metso Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Outotec Oyj
Sponda Oyj
Basware Oyj
Suominen Yhtymä Oyj
Finnlines Oyj
Technopolis Oyj
Tikkurila Oyj
PKC Group Oyj
Pohjola Pankki Oyj
Talentum Oyj
Sponda Oyj
Pöyry Oyj
358,2
208,4
171,3
149,6
136,1
127,6
120,3
113,9
103,4
97,4
31.12.2012
11,38
10,74
10,58
10,48
10,47
10,23
10,00
9,73
9,56
9,08
Institutionaalisen
sijoittajan sijoituskriteerit
8
ILMARINEN SIJOITTAA
YHTIÖIHIN, JOILLA ON
• Vahva markkina-asema omassa liiketoiminnassaan
• Markkinoita nopeampi kasvu
• Lisääntyvä osuus kasvusta tulee maailman talouden
kasvualueilta
• Kannattavuus on toimialan keskimääräistä kannattavuutta
parempi
• Vahva tase ja hyvä osingonmaksukyky
• Taitava ja strategisesti näkemyksellinen johto
9
ILMARINEN PÖRSSIYHTIÖN
OMISTAJANA
• Ilmarinen on pitkäjänteinen sijoittaja
• Tavoitteenamme on, että sijoituskohteiden arvonkehitys
pitkällä aikavälillä on mahdollisimman hyvä.
• Edellytämme, että sijoituskohteenamme olevat yhtiöt
toimivat omistaja-arvoa kasvattavasti ja ovat
toiminnassaan riittävän läpinäkyviä.
MITÄ ILMARINEN ODOTTAA
OMISTAMIENSA YHTIÖIDEN
HALLITUKSILTA?
• Hallituksen tavoitteena on yhtiön omistaja-arvon
kasvattaminen pitkällä aikavälillä
• Hallitus edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etua
• Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi
ehdottaneita tahoja
11
MITÄ ILMARINEN PITÄÄ TÄRKEÄNÄ
HALLITUKSEN JÄSENTEN
VALINNASSA
• Jäsenkandidaattien ammattitaitoa, kokemusta ja jäsenten
toisiaan täydentäviä osaamisia
• Hallituksen koko ja koostumus tulee olla linjassa yhtiön
toimialarakenteen ja elinkaarivaiheen kanssa
• Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävästi aikaa
hallitustehtävän hoitamiseen (ei liian monia
hallitustehtäviä)
– Pörssiyhtiön tj:lla voi olla enintään kaksi ulkopuolista
hallituspaikkaa, joista toinen voi olla puheenjohtajuus
• Hallituksen jäsenten riippumattomuuteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota
12
ILMARINEN AKTIIVISENA
OMISTAJANA
• Ilmarinen toimii aktiivisena omistajana muun muassa
seuraavilla tavoilla:
– Osallistumalla yhtiöiden yhtiökokouksiin ja käymällä etukäteen
ennen kokousta tarpeen mukaan dialogia yhtiön hallituksen
puheenjohtajan ja johdon kanssa.
– Edistämällä omistamiensa yritysten ammattitaitoista hallintoa ja
johtamista osallistumalla aktiivisesti yritysten hallitusten jäsenten
valintaan
– Pitämällä säännöllisesti yhteyttä yritysten johtoon
– Toimimalla yhteistyössä muiden osakkeenomistajien kanssa
Uusien hallitusjäsenten
valintaprosessi
14
MITEN OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELY
TOIMII PARHAIMMILLAAN?
• Työskentely alkaa hallitustyön arvioinnin tulosten
läpikäynnillä
• Käydään läpi hallituksen pj:n analyysi
hallitustyöskentelystä sekä hallituksen eri jäsenten
kontribuutiosta hallitustyöhön
• Kartoitetaan tarvittavat osaamisprofiilit uusille hallituksen
jäsenille
• Käynnistetään uusien jäsenten hakuprosessi ja palkataan
tarvittaessa rekrytointikonsultti
• Käydään läpi kandidaattilistat
• Haastatellaan 2-3 kandidaattia
• Tehdään lopullinen ehdotus yhtiökokoukselle
15
MITÄ OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNTA ODOTTAA
SUORAHAKUKONSULTILTA?
• Kykyä toteuttaa tarvittaessa laadukkaasti ulkoinen
hallitusarviointi
• Kykyä etsiä kuvattuihin osaamisprofiileihin sopivat
kandidaatit
–
–
–
–
–
16
Pitkä lista => lyhyt lista
Intressikonfliktit
Muut sidonnaisuudet
Käytettävyys ko. tehtävään
Mahdollisuus hallitustyöskentelyn edellyttämään ajankäyttöön
MINKÄLAISIA JÄSENIÄ
TARVITAAN HALLITUKSIIN LISÄÄ?
Naisia
Kansainvälistä kokemusta omaavia
(Ulkomaalaisia)
Tiettyä erityisosaamista omaavia (esim. brändiosaaminen,
riskienhallintaosaaminen, tiettyjen toimialojen
erityisosaaminen, rahoitusosaaminen,
arvonluontiosaaminen jne)
• Nuorempia kuin nykyiset jäsenet
•
•
•
•
17
=> Hallitus on aina tiimi, jossa pitäisi
yhdistyä jäsenten erityisosaamiset
monipuoliseksi kokonaisuudeksi
18
KIITOS.
Seuraa Ilmarista Twitterissä @ilmarinen_media
19
PAREMPAA
ELÄMÄÄ,
OLE HYVÄ.
20

similar documents