Christine Välivaara, Tanssiin kutsu (Power point

Report
TANSSIIN KUTSU
- monitoimijaisuus sijoitetun lapsen
koulupolun tukena
Christine Välivaara
Pesäpuu ry
Arvokas elämä – juhlaseminaari
27.5. 2014
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
Ennakkoluulot
Häpeä
Hyödyttömät palaverit
Leimaaminen
Vaihtuvat ihmiset
Kiusaaminen
Syntipukkius
Näkymättömyys
Tieto ei kulje
Yksin jääminen
Koulumenestys on kaikille
lapsille tärkein suojaava tekijä
aikuisuudessa.
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
.
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
Mikä toimintatapa on oikea?
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
Moninäkökulmaisuus on avointa dialogia,
uskallusta heittää
tietäjän viitta syrjään
ja ryhtyä
kuuntelemaan.
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
ARJESSA ALKAA TAPAHTUA IHMEITÄ,
KUN…
• koen olevani turvassa
• minua kuunnellaan
• minua kunnioitetaan
• minua rohkaistaan
• minuun uskotaan
• saan esittää kysymyksiä
• asioita tarkastellaan eri näkökulmista
• saan palautetta
• tiedostan vahvuuteni ja hyödynnän niitä
• en aio antaa periksi
• osaan ottaa vastaan apua muilta
• olen edistynyt
• voin iloita menestyksestäni
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry
Lämmin kiitos
arvokkaasta
yhteistyöstä!
Suotuisia tuulia!
Adorable 2-Years-Old Blues Singer
http://youtu.be/qh1nN5J5S2Y
Christine Välivaara 2014, Pesäpuu ry

similar documents