Suuntaviivat ja talousarvio 2015

Report
»
Toiminnan suuntaviivat 2015
Lahden Seudun Ekonomit ry.
2
Toiminnan suuntaviivat 2015
•
Kulttuuri
»
»
»
•
Urheilu
»
•
Mahdollisesti yhteistyössä SEFEn kanssa
After Work
»
•
Särkänniemi
Ulkoilutapahtuma
Yritysvierailut
Ammattillisen kehittymisen tapahtumat
Yrittäjä-tapahtuma
»
•
Lajitutustumiset
Perhetapahtuma
»
»
•
•
•
Teatteri-/kulttuurimatka Helsinkiin
Porin Jazz, Ekonomi Tango, Savonlinnan oopperajuhlat, Ekonomi Golf
Vappu-tapahtuma
Tullaan jatkamaan
Muuta
»
»
Omien vuosijuhlien suunnittelu alkaa
SEFE 80 vuotta
•
»
Brändiuudistus -> Suomen Ekonomit
Tapahtumakalenterin uudistus jatkuu
Suomen Ekonomit
80-vuotisjuhlavuosi
– SUOMEN E K O N O M I L I I T T O –
– FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
4
Juhlavuoden teemoista alustavasti
 Osaamisen kehittäminen ja osaamisen tunnistaminen
 Brändi
 Alueellisuus
 Palvelukehitys
 Työllistyminen
 Mindfulness, vuorovaikutus ja viestintä, muutos
 Tulevaisuuden työ: Tulevaisuuden johtaminen ja muut esimiesteemat
 Talouden tunnusluvut tutuksi
5
Miten näkyy jäsenelle?
 Nordic Business Forum tn lokakuussa Helsingissä
 Verkostoitumistilaisuus jäsenille
 Ekonomiyhdistysten tilaisuudet, jotka auki kaikille jäsenille
 Ekonomi-Ooppeera, -Tangot, -Jazz, -Golf
 Muut tapahtumat ja tilaisuudet
 Webinaarit
Brändistä
Suomen Ekonomit –
Finlands Ekonomer ry
7
SEFEn strategia 2013-2015 brändistä
 Missio – Menestyvä ekonomi
 Kylteri ja ekonomi ovat brändejä, jotka kaikki tuntevat.
 Se on osaamisen ja laadun tae, mikä auttaa meitä menestymään omassa
työelämässä ja yhteiskunnassa.
 Ekonomi auttaa myös toista ekonomia menestymään ja iloitsee kollegan
menestymisestä.
 Brändin kirkastus strategian kannalta oleellinen toimenpide
 Tavoitteena on, että brändi herättää tunteita ja sillä on vetovoimaa
niin, että jäsenyys on ekonomeille ja tuleville ekonomeille
itsestäänselvyys.
8
Suomen Ekonomit –nimen käyttöönotto
 Uusi nimi rekisteröity PRH:ssa
 Käyttöönotto
 Sopimusasiakirjoissa heti
 ”Arkikäyttö” vähitellen
 Uusi logo ja visuaalinen ilme eivät vielä käytettävissä
 Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille tiedotus uudesta nimestä > ensi vuoden
tietoihin uusi nimi
»
Talousarvio 2015
Lahden Seudun Ekonomit ry.
10
Talousarvio 2015
LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y.
Lahti
18.11.2014
Vaalikokous
TALOUSARVIO VUODELLE 2015
VARSINAINEN
TOIMINTA
TUOTOT
JÄSENTILAISUUD
ET
MUUT TUOTOT
(Sefe)
YHTEENSÄ
TUOTOT
KULUT
JÄSENTILAISUUD
ET
MUUT KULUT (POSTITUS, NETTISIVUT,
KOKOUKSET JNE.)
STIPENDIT
YHTEENSÄ
KULUT
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
BUDJETTI 2015
TOT 2013
TOT 2012
5 500,00
5 412,50
4 392,00
2 000,00
2 200,00
2 000,00
7 500,00
7 612,50
6 392,00
-12 000,00
-11 228,16
-10 446,93
-4 500,00
-500,00
-4 379,21
-500,00
-3 606,06
-500,00
-17 000,00
-16 107,37
-14 552,99
-9 500,00
-8 494,87
-8 160,99
11
Talousarvio 2015
LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y.
Lahti
18.11.2014 Vaalikokous
TALOUSARVIO VUODELLE 2015
VARAINHANKINTA
TUOTOT/JÄSENMAKSUTUOTOT 15 e/hlö, 640
jäsentä
9 600,00
9 469,54
9 287,43
100,00
974,67
1 126,44
400,00
550,14
502,06
-130,00
50,00
-91,27
13,27
-123,85
22,85
-42,00
0,00
-131,01
1 154,14
-30,00
1 972,79
RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTOJÄÄMÄ
278,00
1 495,27
2 343,85
TILIKAUDEN TULOS
378,00
2 469,94
3 470,29
2,18
2,07
2,38
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ ENNEN RAHOITUSTUOTTOJA
RAHOITUSTUOTOT
TUOTOT/OSINKO+MYYNTIVOITOT
KULUT/KORKOKULU
T
KORKOTUOTOT
MUUT
RAHOITUSKULUT
SIJOITUSTEN ARVONMUUTOS
Jäsentilaisuudet Tuotot/Kulut

similar documents