Radiopartiotoiminta - Lahden radioamatöörikerho ry

Report
Allan Nurmi OH1FJK
Lek/RA-kilta
SRAL radiopartio-ohjaaja
Radioamatööri
 Harjoittaa lähettävän radion toimintaa
 Pitää yhteyttä toisiin radioamatööreihin Suomessa ja
maailmalla
 Ylläpitää valmiutta viestintään katastrofeista
riippumatta
 Oppii jatkuvasti uutta
Radiopartiotoiminnan synty
 v. 1957 Jamboree on the Air (JOTA)-
leiri Englannissa
 Les Mitchell G3BHK
Radiopartiotoiminnan alku
Suomessa
 Aktiivista toimintaa
1960-luvulta lähtien
 Radiolaki
Radiopartiotoiminta tällä hetkellä
Maailmalla
Suomessa
 JOTA:ssa n. puoli miljoonaa
 Uudelleen kasvussa
partiolaista
 120 eri maata
 10 000 radioasemaa
Radiopartiolaisuuden tavoitteet
 Uusia kokemuksia
partiolaiselle
 Partiotalon tuki tärkeää
Kuuntele ilman lupaa
Radioamatööriharrastuksen
vaatimukset
 Pitkäjänteisyys
 Aikaa opiskeluun
 radio
Radio ja tietokone
 Tietokone apuna
 Softradio
Koulutus
 Radioamatöörikerhot





järjestävät
Paikallislehdet
Radioamatöörilehdet
Internet
Teksti-tv
Repolainen
Elmeröinti
 Elmeri auttaa alkuun
 Jatkuvaa ohjausta
 Lisäopetusta
 Kerhoasemilta tukea
Radioamatööri partioon!
RA-kilta LEK
Partiotuki Liedossa
 Liedon Liesa 85 ry
 Liedon Eränkävijöitten partiotuki
otsikko

similar documents