Stadin tarhaajien kuvitettu toimintakertomus 2013

Report
Stadin tarhaajien
toimintakertomus 2013
Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit
ry
 Stadin tarhaajien toiseen toimintavuoteen mahtuu paljon
yhdessä tehtyä ja koettua. Mehiläispesät Helsingissä ja
sen lähialueella ovat lisääntyneet ja kysyntä mehiläisten
tarhaamisesta julkisten rakennusten terasseilla, katoilla
ja pihoilla jatkuu edelleen. Myös yksityiset henkilöt
haluavat mehiläispesän puutarhansa pölyttäjäksi ja
komistukseksi. Stadin tarhaajat ovat vastanneet
reippaasti haasteeseen ja mehiläisistä haaveilleet ovat
saaneet ”lemmikkinsä” sekä niille osaavan hoitajan ja
opastajan uudelle harrastukselleen.
 Uusia mehiläishoitajia on
vuoden aikana koulutettu
runsaasti niin perinteiseen
maaseutu- kuin
kaupunkitarhaukseenkin.
Mehiläishoitokoulutustarve
on edelleen nousussa.
Peruskursseja ja
jatkokursseja on
järjestetty yhteistyössä
kansalais- ja
työväenopistojen kanssa
sekä kevät- että
syystalvella
mahdollisuuksien mukaan.
Peruskurssit ovat olleet
täynnä.
 Stadin tarhaajien jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli
112 varsinaista jäsentä ja 9 perhejäsentä. Edellisestä
vuodesta lisäystä on 25 jäsentä ja 6 perhejäsentä.
Olemme jäsenmäärältämme jo SML:n ns. isoja
yhdistyksiä. Mutta eihän se yksin jäsenien määrä
ratkaise Stadin tarhaajissa viihtymistä, vaan sen tekee
laatu; Stadin tarhaajien vireä ja iloinen mehiläisporukka.
”Vanha hallitus” Töölön torilla
Stadin Tarhaajat ja
Hunajafrendit ry:n vuosikokous
 Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit ry:n vuosikokous
 Vuosikokous pidettiin Pauligin huvilalla 26.3.2013.
Kokoukseen osallistui 16 jäsentä ja kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Siilin. Koska kyse oli
aloittavan yhdistyksen ensimmäisellä vuosikokouksella
valitusta hallituksesta, erovuoroiset piti ratkaista arpomalla.
Asia ratkesi kuitenkin jo etukäteen ilman arpomista, koska
Maija-Liisa Valkama, Lauri Ruottinen ja Ari Heikkola
ilmoittautuivat erovuoroisiksi vapaaehtoisesti. Heidän
tilalleen kahdeksi vuodeksi hallitukseen valittiin Hanna
Andström, Jarmo Korhonen ja Mikko Richter. Hallituksessa
jatkoivat Markku Pöyhönen puheenjohtajana, Heimo
Varonen, Pertti Paavola, ja Merja-Riitta Laurila.
 Toiminnan tarkastajiksi vuosikokous valitsi Aarne Frimanin
ja Maija-Liisa Valkaman ja heidän varahenkilöikseen Timo
Paalasen ja Arto Pesosen.
Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa ja
lisäksi on pidetty yksi sähköpostikokous
 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin ravintola
Konstan Moljassa 17.4.2013. Hallitus valitsi
varapuheenjohtajaksi Pertti Paavolan, sihteeriksi MerjaRiitta Laurilan ja rahastonhoitajaksi Juha Laurilan.
Kirjanpitäjäksi nimettiin Raimo Leskinen ja maksutositteiden
tarkastajaksi Heimo Varonen.
 Lisäksi nimettiin toimikunnat työrukkasiksi. Huvitoimikunta:
Hanna Andström, Arto Pesonen ja Karl-Johan Wennerström.
 Koulutustoimikunta: Markku Pöyhönen, Pertti Paavola, Auli
Kontinen, Heimo Varonen, Jarmo Korhonen, ja Merja-Riitta
Laurila.
 Viestintätoimikunta: Mikko Richter ja Merja-Riitta Laurila.
 Messu- ja tapahtumatoimikunta: Hanna Andström, Heimo
Varonen ja Markku Pöyhönen.
 Yhdistykselle avattiin oma yritystili Nordeasta ja saatiin
puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle pankkikortit.
Yhdistysrekisteriin tehtiin asiasta tarpeelliset muutokset.
Yhdistykselle saatiin myös y-tunnus.
 Hallituksen kokoukset ovat avoimina tilaisuuksina myös
muille jäsenille, jotta kiinnostusta yhdistystoimintaan
voitaisiin näin kasvattaa. Muutamat jäsenet ovat tätä
oikeutta käyttäneet ja avartaneet hallituksen näkemyksiä
käsiteltävissä asioista.
 Toimikunnat ovat suunnitelleet messuja,
koulutustapahtumia sekä pohtineet yhdistyksen sisäisen- ja
ulkoisen viestinnän keinoja. Huvitoimikunta järjesti
onnistuneen koko perheen pikkujoulun.
Stadin tarhaajien yhteiset tapaamiset,
retket, koulutukset, työpajat ja messut
 Honey Show
nojatuolimatka
maistiaisineen 15.1.
 Lontoon kävijät jakoivat
näkemäänsä ja
kokemaansa
valokuvaesityksen avulla.
City-hunajatuliaiset
maistuivat ja
messuesitteet kulkivat
kädestä käteen. Myös
Lontoosta ostetut
kaupunkimehiläishoitokirja
t kiinnostivat
nojatuolimatkalle
osallistuneita.
Nojatuolimatkalle osallistui
15 henkilöä.
Sosiaalisten medioiden
käyttöä opeteltiin 29.1.
Tuula Lehtosen johdolla.
 Kurkistimme myös Stadin
hunajan älykoodin taakse
ja saimme tietää, miten
niitä tehdään.
Kaupunkitarhaussivustolle
on kerätty materiaalia ja
Stadin tarhat karttaa
täydennetty. Facebook
sivuston perustamiseen ja
hoitamiseen tarvittavaa
innostunutta henkilöä ei
ole vielä keskuudestamme
löytynyt, mutta pidetään
asiaa vireillä. Tilaisuuteen
osallistuneita oli 14.
Stadin tarhaajien työpajassa
valmistettiin 12.2. hunajanekkuja ja
propoliskarkkeja.
 Makeat reseptit
tallennettiin
kaupunkitarhaus.fi
sivustoillemme kuvien
kera kaikkien käyttöön.
Sokerileipureita hääräsi
työpajassa 14.
Puhdistuslennoista
laatikkoleikkeihin
 26.2. kokoonnuttiin
keskustelemaan kevään
hoitotöistä: pohjien pesusta,
kevätruokinnasta,
punkintorjunnasta ja lisätilan
antamisesta sikiöosastoon.
Timo Paalanen kertoi omasta
keväthoitotekniikastaan, mistä
sekä alottelevat- että
kokeneemmatkin tarhaajat
saivat monia hyödyllisiä
vinkkejä.
 Tarjolla oli myös
puhdistuslentokakkukahvit
kevään ensimmäisten
puhdistuslentojen kunniaksi.
Osallistuneita oli 22.
Kauniiksi hunajasta ja muista
mehiläisten antimista
 tuote-esittelyillassa 13.3.
Maaret Viranen kertoi
kosmetiikassaan
mehiläistuotteita
käyttävistä yrityksistä ja
heidän tuotteistaan.
Aloittelevien
mehiläishoitajien ilta
 9.4. saavutti ennen näkemättömän suosion. Kaikki huvilan
tuolit ja siilinpesä olivat käytössä molemmissa alakerran
huoneissa ja eteisen puolellakin vielä jakkaroilla istuttiin.
Jouni Laiho esitteli omaa punkintorjuntamenetelmäänsä
valmistamansa punkkipohjan avulla ja sen lisäksi pääsimme
tutustumaan vielä Jounin koko vuoden hoitokäytäntöihin.
 Illan päätti rompemarkkinat, jossa jäsenillä oli mahdollisuus
myydä talvehtineita pesiä tai sopia jaokkeiden myynnistä
aloittelijoille myöhemmin kesällä.
 Mehiläisyhdyskunnat ja hoitotarvikkeet vaihtoivat omistajaa
sekä yhteistyö- ja avunantosopimuksia uusien tarhaajien
kanssa solmittiin. Pauligin huvila oli tupaten täynnä, 52
osallistujaa.
Jouni Laihon punkkipohja esittelyssä
Kevätpuutarhamessuilla
 Messukeskuksessa 11.14.4.2013 Stadin
tarhaajien osasto
pystytettiin yhdistystorille,
jossa oli tilaa ja avaruutta
seurustella
messuvieraiden kanssa ja
jakaa tietoa
mehiläispölytyksen
merkityksestä
kotipuutarhassa.
Messuesitteijöiksi
ilmoittautui 11
vapaaehtoista Stadin
tarhaajaa.
Kevätpuutarhamessuilla
 Enne messujen avautumista medioille järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa lyhyt esityksemme
kaupunkitarhauksesta sai lehtiväen kiinnostumaan ja
juttuja julkaisivat mm. Hesari (Mehiläisinnostus leviää
20.5.), Etelä-Suomen sanomat (Mehiläisiä tarvitaan
myös kaupungissa 6.5.), Trädgårds nytt ( Cityhonung på
frammarsch no 5) ja eestiläinen Maakodu (maj 2013).
Ei pelkkää hunajaa
 elokuvan
ennakkoesitys
mehiläishoitajille 16.4.
Kino Engelissä oli
onnistunut tapahtuma,
paitsi itse elokuvan
ansiosta, myös elokuvan
ohjanneen Markus
Imhoofin tapaamisen ja
elokuvan taustoja ja
kuvaamista valottavan
haastattelun ja
keskustelun johdosta.
Stadin tarhaajia
etukäteen tilaisuuteen
ilmoittautui 21.
Minustako
kaupunkimehiläishoitaja?
 Sarjaan kuului kolme
koulutusiltaa ( ti 23.4. ti
14.5. ja ti 8.10.) sekä
kuusi pesäkäyntiä
Pauligin huvilan pesillä.
Kouluttajina Auli
Kontinen, Jarmo
Korhonen ja Merja-Riitta
Laurila. Tilaisuuksiin
osallistui 12-16 henkilöä.
Parvi puussa – sormi suussa!
 Onnistuiko mehiläisten
talveutus ja keväthoito?
Parvi puussa - sormi
suussa jäsenillassa 7.5.
muisteltiin menneen
talven lumia ja suunnattiin
kohti kesää. Kerrottiin
kokemuksia parveilusta ja
parvien kiinniottamisesta.
Perustettiin Stadin
tarhaajien parvipartio
kesälle 2013. Parvien
kiinniottajien yhteystiedot
ilmoitettiin SML:lle.
Osallistujia 15.
Varsinais-Suomen mehiläishoitajat
vierailivat kevätretkellään Pauligin
pesillä 18.5.
 Yhteinen lounas syötiin
ravintola Perhossa ja katseltiin
ravintolakoulun
kattoterassille sijoitettujen
pesien asukkien suunnistusta
kohti Hietaniemen
hautausmaata.
Kaupunkimehiläishoitokokemu
ksia vaihdettiin ja
kaupunkihoidon
ongelmakohtiin mietittiin
ratkaisuja yhdessä
Turkulaisten kanssa Pauligin
huvilan pesillä. Ehdittiinpä
vielä tutustua Sibeliuspuiston
näyttävään monumenttiin ja
bongata mehiläisiä
koristepensaista.
Emonkasvatuskurssi
 Emokasvatuskurssi
järjestettiin Pakilan
siirtolapuutarhassa 15.6.
Heimo Varosen ja Markku
Pöyhösen opastuksella.
Harjoittelimme
käytännössä toukansiirtoa
emonkasvatuskennoihin ja
nautimme yhdessä
kesäisestä
lauantaipäivästä makkaraa
grillaten ja piknikpöydän
antimia maistellen.
Ilmoittautuneita oli 20.
Viron mehiläishoitajat
14.7.2013
.
Mehiläishoidon kurssilaisten
pesäkäynnille saatiin
lisävahvistusta eestiläisestä
mehiläishoitajaryhmästä,
jotka olivat tutustumassa
suomalaiseen mehiläishoitoon.
Ryhmä videoi ja valokuvasi
pesän hoitotöitä vähän liiankin
varomattomasti, joten
hoidokkimme päätti antaa
opetuksen pahimmalla rauhan
häiritsijälle tuikkaamalla piikin
suoraan otsaan. Se ei
näyttänyt vieraiden
viihtymistä haittaavan, vaan
kaupunkitarhauksesta riitti
kyseltävää aina lautalle
lähtöön asti.
Maritta Martikkala oli kertomassa
siitepölyn ja propoliksen keräämisestä
ja kauppakunnostuksesta 27.8. 2013
 Mielenkiintoinen luento
poiki myös vilkkaan
keskustelun ja runsaasti
kysymyksiä
asiantuntijalle, josta
saimmekin häneltä
vilpittömän kiitoksen.
Osallistujia oli 13.
Sadonkorjuuiltaa

Sadonkorjuuiltaa vietettiin
10.9. maistellen kesän
hunajasatoa juustojen ja
patongin kera. Tarjolla oli
parikymmentä erilaista Stadin
tarhaajien tuomaa
hunajanäytettä. Jokainen esitteli
oman hunajansa ja tarhan
sijainnin. Todettiinkin, että
Stadin tarhaajien mehiläispesät
ovat ripoteltuina ympäri Suomea
ja hunajatkin olivat siksi hyvin
erimakuisia ja -värisiä.
Kaupunkihunajat olivat
maistatuksessa myös hyvin
edustettuina.

Tarkoituksena oli myös myydä
syksyn satoa mahdollisille
hunajafrendeille, mutta heitäpä
ei näihin pitoihin vielä
ilmaantunut. Hunajan
maistelijoita oli paikalla 24.
Stadin tarhaajien hunajapäivä
Korkeasaaren karhulinnassa
21.9.
 oli mukava perhetapahtuma kaupunkilaisille. Aimo
Nurminen luennoi pohjoismaisista, tummista
maatiaismehiläisistä karhulinnan auditoriossa. Pertti Paavola
tutustutti parilla yleisöluennoilla kuulijansa mehiläisten
maailmaan, niiden lajikäyttäytymiseen ja rooleihin.
 Pesistä ja mehiläishoitoon liittyvistä tarvikkeista oli koottu
näyttely. Lasipesät olivat ihmettelyn kohteena. Lapset saivat
valmistaa mehiläisvahakynttilöitä, osallistua
piirustuskilpailuun ja kokeilla savuttimen käyttöä.
 Piirustuskilpailun voittajaksi valittiin Ronja, joka sai
palkinnoksi ilmaislippuja Korkeasaareen.
 Hunajakilpailussa Stadin parhaaksi hunajaksi yleisö äänesti
Terttu Lindholmin hienokiteisen hunajan Sipoosta.
Elma-messuja valmisteltiin 12.13.10.
 Viikonloppuna valmistettiin ötökkähotelleja asunnoksi
erakkomehiläisille ja muille pikku pölyttäjille. Työpajaan
osallistuttiin koko perheen voimalla ja upeat
rakennelmat herättivät kiinnostusta Elma-messuilla.
 Osa talkoolaisista leikkasi vahalevyjä ja sydänlankoja
valmiiksi messuilla toteutettavaa kynttilätyöpajaa varten
tai valmistivat kynttilöitä messumyyntiin.
 Työpajaan osallistui 21 ahkeraa hotellien rakentajaa.
Hunajatietouden tehoisku
22.10.
 SML:n kuluttajaneuvoja,
tiedottaja Mari Koistinen.
kertoi hunajan
viimeisimmistä
tutkimustuloksista ja
valmensi vastaamaan
messuvieraiden hunajaa
koskeviin kysymyksiin.
Saimme myös tietää,
mihin hintaan kesän
hunajia myydään liiton
kyselytutkimuksen
perusteella. Osallistujia
17.
Terveiset Kiovasta

Apimondiakongressikävijöiden
kertomaa 19.11.

Heimo Varonen ja Markku
Pöyhönen kertoivat
vaiherikkaasta matkasta
runsaan valokuva-aineiston
kera. Pääsimme
nojatuolimatkalle paitsi Kiovan
kaupunkiin, myös Tsernobilin
onnettomuusalueelle.
Tutustuimme bussimatkan
varrella oleviin vierailukohteisiin
ja nähtävyyksiin.

Lisäksi Kankaanpään
hunajaseminaariin ja liiton
syyskokoukseen osallistuneet
kertoivat seminaarin ja
kokouksen annista. Osallistujia
12.
Elma –messut 22.-24.11.2013
Stadin tarhaajien osastolla messuvieraat pääsivät
tutustumaan sekä mehiläisiin että mehiläishoitoon
asiantuntijoiden opastuksella.
Kynttiläpajassa oli ohjattua kynttilöiden valmistusta ja
varsinkin lapset nauttivat mehiläisvahalevyjen kanssa
puuhailusta.
Messut hoidettiin mallikkaasti 24 stadin tarhaajan
voimin.
Pikkujoulut 3.12.2013
 Huvitoimikunta järjesti
lämmintunnelmaisen koko
perheen illanvieton
huvilalla. Lauloimme
tuttuja joululauluja,
söimme joulupuuroa ja
seurasimme lasten
muistipelileikkiä.
Pikkujoulukahvipöytä
tarjosi perinteisten
joululeivonnaisten lisäksi
suussa sulavia Hannan
lohivoileipiä.
Pikkujouluihin ilmoittautui
22 jäsentä perheineen.
Tuomaan markkinat 7.-22.12.
 Stadin tarhaajat myivät
mehiläistuotteitaan
Tuomaan markkinoilla
Senaatintorilla.
 Stadin hunajaa
maistatettiin ja myytiin
kaupunkilaisille ja
kerrottiin
kaupunkimehiläistarinoit
a.

similar documents