Osallisuuden kynnyksella_LATU

Report
9–11 vuotiaat ja omaehtoinen mediatuottaminen
Sara Sintonen
Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen, Olli Noroviita
LATU 12.4.2013
LATU-tutkimusprojekti
 Yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.
 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella osana
Voimauttava osallisuus lasten media-arjessa –hanketta.
 Toteuttajana Helsingin yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen mediakasvatuksen
tutkimusryhmä, dosentti Sara Sintonen sekä
tutkimusavustajat Tuomas Kauppinen (HY/OKL), Salla
Fornaro (Aalto/ARTS), Olli Noroviita (Aalto/ARTS).
LATU 12.4.2013
Yleistä
 Tutkittujen joukko huomattavan heterogeeninen
Satunnaiskäyttäjät
Peruskäyttäjät
Aktiivikäyttäjät
98% vastanneista 9-11 -vuotiaasta omistaa kännykän 
laiterajoitukset hälvenneet
 70% vastanneista piti kännykkää itselleen tärkeänä tai
todella tärkeänä
LATU 12.4.2013
Mitä lapset mieluiten omalla
kännykällään tekevät?





LATU 12.4.2013
Musiikin kuunteleminen (70%)
Pelaaminen (67%)
Valokuvaaminen (53%)
Videointi (37%)
Internetin selaaminen (31%)
Tyttöinä ja poikina mediamaailmassa
 Tässä ikäryhmässä erot medioiden käytössä pieniä:
- Tytöt ja pojat yhtä usein peliyhteisöissä
- Esimerkiksi kuvien muokkaus on hyvin suosittua
sukupuolesta riippumatta
 Toiminta on useimmiten monimediaista: esimerkiksi
pelin sisällä on mahdollista keskustella tai ottaa stillkuvia jne.
LATU 12.4.2013
Pieniä eroja…
 Tytöt vaikuttavat olevan hieman aktiivisempia valo- ja
videokuvaajina
 Tytöt juttelevat useammin keskustelupalstoilla
 Pojille Internet tärkeämpi kuin tytöille
 Pojat suosivat videoiden katselua enemmän
LATU 12.4.2013
Perusjoukko
 Suurin osa lapsista profiloituu pelien pelaajiksi ja
musiikin kuuntelijoiksi
 Heillä valo- ja videokuvaaminen on satunnaista,
spontaania ja tapahtuu sekä yksin, että kavereiden
kesken
 Kuvaaminen on pitkälti ajanvietettä kotona ja/tai
kaverin luona
LATU 12.4.2013
Aktiivijoukko
 Lapsi saattaa kuvata paljon, mutta ei välttämättä silti
ole toimija/tuottaja
 Toimijat/tuottajat eroavat muista siinä, että heidän
kuvaamisensa ja toimintansa on yleensä
tavoitteellista, suunnitelmallista ja säännöllistä
 20 oppilaan luokkaan mahtuu keskimäärin yksi tai
kaksi toimijaa
LATU 12.4.2013
Kännykkä koulussa
”Kaikis [oppiaineissa] ku kaikki käyttää salaa pulpetin
alla”
 Kännykkää ei saa käyttää koulussa (79%)
 Toimijoista osa käyttää ja kuvaa silti
LATU 12.4.2013
Kännykkäkuvaaminen
 Kuvaaminen opitaan itse tai kavereiden ja
vanhempien avustuksella
 Kuvaaminen spontaania
 Kuvia ei jaeta juurikaan eteenpäin, vaan säilytetään
puhelimessa ja näytetään kavereille
LATU 12.4.2013
Omaan puhelimeen tallennettujen
kuvien merkitys
 Narratiivinen kerääminen
 Sosiaalinen kanssakäyminen, sosiaalisuuden
kuvallistuminen
 Aktiivinen toimija panostaa kuvan ottamiseen;
esteettinen harkinta & suunnitelmallisuus
 49% vastanneista ilmoitti muokkaavansa kuviaan
 Haastatteluissa mainittiin useita eri
kuvanmuokkaukseen tarkoitettuja sovelluksia.
LATU 12.4.2013
Pohdintaa
 Kun oma kännykkä saadaan, ollaan jo tuottajaksi
valtautumisen tiellä
 Vanhemmilla, muilla kasvattajilla ja opettajilla ei
käsitystä siitä, mitä tuotetaan, tallennetaan ja miksi
 Lapset omillaan tuottamisen suhteen
 Pohjaa toimijuudelle luodaan ikävaiheissa 3–7 vuotta
 Mediakasvatuksen paikka ja tavoite
LATU 12.4.2013
Pohdintaa
 Lapset tietävät hyvin esimerkiksi nettiturvallisuudesta ja
tekijänoikeuksista
 Vanhemmat ja koulu osaavat suojella. Entä uuden
oppimisen tukeminen ja kokeilemaan kannustaminen?
 Suojelemisen ja torjumisen tarve nousee osin tilanteesta,
jossa aikuiset eivät kohtaa lapsia digitaalisen kulttuurin
osallisina ja toimijoina. Asian ympärillä ei synny luontevaa
vuorovaikutusta, joka huomioisi myös lapsen äänen.
LATU 12.4.2013
Kysymyksiä
 Miten koulun opetuksessa voidaan ottaa käyttöön jo
siellä olevat resurssit, esimerkiksi lasten kännykät?
 Minkälaista toimintaa halutaan koulun puolesta
tukea?
 Lapsen rooli asiantuntijana? Vertaisoppiminen?
 Kännykkä, netti yms. häiriötekijänä?
 Keiden ehdoilla lapset toimivat mediamaailmassa?
LATU 12.4.2013
Lopuksi
 Mobiililaitteet valtauttavat
omaehtoiseen tuottamiseen
 Lapset ovat oleellinen osa ja
merkittäviä toimijoita
mediayhteiskunnassa!
LATU 12.4.2013
Kiitos!
 Yhteydenotot:
 [email protected]
LATU 12.4.2013

similar documents