Kurssista – harjoitustyöt, projektit

Report
FT, yliopistonlehtori
Reija Satokangas
Historiaa tilauksesta
-luento ja harjoituksia 13.1.–
24.3.2015 (ei 17.3.)
ti klo 12–14 PR119 (3 op).
Lisäharjoitustyöllä + työpajalla
mahdollisuus suorittaa toiset 3
pistettä.
Korvaa: 700433S, 700421A ja
700429S
I Kurssista








Käytännönläheinen – tutkimuksen tekemisestä
enemmän kuin tuloksista
Viestintää painottava
Pohjoinen
Monikerroksinen
Omakohtainen
Vuorovaikutteinen, kyselevä, keskusteleva
Asiantunteva: vierailijoitakin kertomassa
kokemuksista
Oppimiseen pyrkivä
Tekemisen meininki



Luentosarja 18 + 2 tuntia
- Läsnäolopakko olisi hyväksi
- Luennolla on oma nettisivu:
http://www.satokangas.fi/Historiaa tilauksesta

Harjoitukset
- Pieniä tehtäviä on kolme, joista valittava 2 kpl ja lisäksi on tehtävä yksi
edellisiä laajempi harjoitus
- Harjoituksia on siis tehtävä yhteensä kolme
- Arvostellaan asteikolla 0–5 (viimeinen painotettuna)

Projektit (ylimääräiset)
Ei tenttiä,
mutta pakollinen
harjoitusten palauteluento.
SISÄLLYS
Harjoitukset
HARJOITUKSET
HT1: ”Oma” paikallishistoria
 HT2: Paras yritys/yhdistys/yhteisöhistoria
 HT3: Kirjoittamisen tuska ja taito
 HT4: Työhakemus

Projektit ja työpajat ( 3 + 3 + 3 + . . .
+ rahaa

Limingan niittomiehet ry 100 vuotta
(vaikka graduksi)

Raahen JHL ry 75-vuotishistoria
(haastatteluja, pohjatyötä jo tehty, palkkioita luvassa)

Sähköinsinöörikilta 50 vuotta
(monelle tekemistä, rahaa tiedossa)

Sähkötekniikan osasto 50 vuotta
(haastatteluja, lyhyt historia …)

Oulun Paistinkääntäjät
(haastatteluja, aineiston kokoamista, lyhyt kronikka)

similar documents