Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Report
Maaseuturahasto Satakunnassa
Liisanpuisto 1.12.2014
Timo Pukkila
Satakunnan ELY-keskus
Sisältö
1. Maaseuturahaston rakenne ja toimenpiteet
2. Ohjelmakauden 2007-2013 hankkeet
3. Satakunnan painopisteet 2014-2020
Maaseuturahaston rakenne
2014-2020
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Satakunnan alueellinen
maaseudun kehittämisstrategia (ELY)
Satakunnan Leader-ryhmien
paikalliset kehittämisstrategiat
Maaseuturahaston tukimuodot 2014-2020
Hanketuki
Yritystuki
-Toteuttajina yhteisöt
-Alueellisia, maakunnallisia,
alueiden välisiä, kansainvälisiä
-Maaseutualueille
-Päätoimisille
-Pienille yrityksille
Koulutus ja tiedonvälitys
-Myös yrityskohtaisia toimia
Yhteistyö
- Elinkeinojen kehittäminen
- Innovaatiot, kansainvälisyys
Kylät ja palvelut
-Palveluiden kehittäminen
-Uudet toimintamallit
-Vapaa-ajan palvelut ja infra
-Yleishyödylliset investoinnit
Investointituki
- 20 %, elintarvike max 35 %
Perustamistuki
-Ensimmäiseen yritykseen
-Myös toimiville yrityksille, kun
toiminta täysin uutta
-Max 35 000 €
-Myös kokeiluihin max 10 000 €
Satakunnan alueellinen
maaseutuohjelma 2007-2013
Satakunnan ELY-keskuksen myöntövaltuus
37 000 000 €
Yritystuet
54,3 %
Hanketuet
45,7 %
Hanketuet
 Toimintalinja 1 (maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen)
 Elinkeinojen kehittämishankkeet
 Tiedonvälityshankkeet
 Koulutushankkeet
Julkinen tuki yhteensä
16 kpl
8 kpl
7 kpl
7 278 000 €
 Toimintalinja 3 (elinkeinoelämän monipuolistaminen ja elämänlaatu)
 Elinkeinojen kehittämishankkeet
 Tiedonvälityshankkeet
 Koulutushankkeet
 Yleishyödylliset investoinnit
 Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Julkinen tuki yhteensä
26 kpl
4 kpl
3 kpl
13 kpl
16 kpl
9 096 000 €
Hanketuet
Hanketukien hakijatahot
Oppilaitokset
8%
•Alueellisia hankkeita 67 kpl
Valtion
laitokset
14%
•Alueiden välisiä hankkeita 26 kpl
•Varsinais-Suomi
17
•Pirkanmaa
9
•Etelä-Pohjanmaa
5
•Pohjanmaa
4
•Muut
4
Kunnat /
kaupungit
8%
Muut
yhdistykset
ja yhteisöt
20%
Toteutusalueet
Kehittäjäorganisaatiot
50 %
•Lisäksi 17 kpl muiden ELYkeskusten rahoittamia hankkeita,
joissa Satakunta toteutusalueena
Yhteisöllinen kehittäminen 2007-2013
 Yhdistykset ja yhteisöt
 Matkailua ja siihen liittyvää infraa, yhteisiä kokoontumistiloja,
paikalliskehittäjien koulutusta, tiedonvälitystä (ympäristö), arjen turvaa,
palvelupirssi
 Toteuttajina:
 Jämin Kevytilmailu Jämin Jänne
Ihana ry Merikarvian kunta Reima
Country Siikaisten kunta
Satakylät Karvian kunta
Luontoarvoyhdistys Koppelo Kankaanpään opisto
Honkajoen
Moottorikerho
PS Liiku
SF Caravan Satakunta
Koillis-Karvian metsästysseura
Jämijärven kunta
SPR Satakunnan piiri
Kankaanpään aikuiskoutussäätiö
Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia
Uudet ratkaisut ja innovaatiot /
yhteisöt
Tavoitteissa:
• Myönteinen maaseutuimago
– Työvoiman hankinta, ympäristön hoito, matkailu,
maaseutuasumisen markkinointi, yhteisöllisyys, vihreä
talous,
• Palveluiden uudet tuottamistavat
– Uudet muodot, toimintamallit, yhteistyö, verkostot,
digitalisointi, valokuitu, sopimustavat, liikkuvat palvelut,
monitoimipisteet
 Yhteistyö keskeistä valmistelussa ja
toteutuksessa
Maaseudun kehittämisen resurssit
2014-2020
• Satakunnan alueelliseen ohjelmaan osoitettu
ELY-keskukselle noin 35 milj. euroa
• Satakunnan Leader-ryhmien kehys yhteensä
noin 19 milj. euroa (epävirallinen)
• Toimeenpano käynnistyy 2015 alkupuoliskolla
– Sähköinen haku Hyrrä-järjestelmällä
www.mavi.fi/hyrra

similar documents