Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Report
Europejski kodeks wali z rakiem jest to zbiór
zasad, które mają wskazać odpowiedź na pytanie co
robić by żyć zdrowo i nie chorować na raka.
Przestrzeganie zasad kodeksu ma pomóc w zmniejszaniu
ryzyka występowania chorób nowotworowych. Zalecenia są
kluczem do zdrowszego i dłuższego życia.
Prowadząc zdrowy tryb życia, można poprawić
ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z
powodu nowotworów złośliwych.
I. NIE PAL, JEŚLI PALISZ, PRZESTAŃ,NIE PAL
PRZY NIEPALĄCYCH.
 Nie pal. Palenie jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych
zgonów.
 Jeśli palisz, przestań. Zaprzestanie palenia, zanim rozwinie się
nowotwór złośliwy lub inna poważna choroba, znacznie
zmniejsza ryzyko zgonu z powodu palenia tytoniu, nawet jeśli
palenie rzuci osoba w średnim wieku.
 Jeśli nie potrafisz przestać palić, nie pal przy niepalących.
Skutki zdrowotne Twojego PALENIA mogą także ponosić osoby
z twojego otoczenia.
Czy tak możesz zrobić?
II.WYSTRZEGAJ SIĘ OTYŁOŚCI
Otyłość stanowi drugi po paleniu tytoniu czynnik ryzyka , układu
krążenia nowotworów złośliwych i chorób przewlekłych,
zwłaszcza cukrzycy. Odsetek osób otyłych w Europie ( wskaźnik
BMI- powyżej 30) stale wzrasta.
BMI(body mass index) – wskaźnik masy ciała
Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju różnych
umiejscowionych nowotworów złośliwych. Badania wykazują na jej
związek z rakiem okrężnicy, piersi, nerek, gruczolaka przełyku.
Otyłość to zatem nie tylko kwestia estetyczna, ale groźna
choroba przewlekła zagrażająca życiu.
Wyniki badań sugerują, że ryzyko nowotworu nie ma związku z
faktem czy nadwaga powstała we wczesnym, czy późnym okresie
dorosłego życia. Należy zatem wystrzegać się jej zawsze.
III. BĄDŹ CODZIENNIE AKTYWNY
RUCHOWO,UPRAWIAJ ĆWICZENIA FIZYCZNE.
Wiele badań jednoznacznie potwierdziło zależności między
aktywnością fizyczną, a ograniczeniem ryzyka zachorowań na
wiele typów nowotworów złośliwych.
Regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko zachorowania na raka.
Zmniejszenie ryzyka jest wprost proporcjonalne do stopnia
aktywności fizycznej.
Należy jednak pamiętać, że poziom wysiłku fizycznego musi być
dostosowany indywidualnie.
Zwykle zaleca się ćwiczenie 3 raz w tygodniu.
IV.SPOŻYWAJ WIĘCEJ WARZYW I OWOCÓW: JEDZ CO
NAJMNIEJ 5 PORCJI DZIENNIE. OGRANICZ SPOŻYCIE
PRODUKTÓW ZAWIERAJACYCH TŁUSZCZE ZWIERZĘCE.
Wyniki szeregu badań epidemiologicznych wskazują, że
spożywanie dużych ilości warzyw i owoców zmniejsz ryzyko
zachorowań
na różne nowotwory, szczególnie przełyku ,
żołądka, okrężnicy, odbytu i trzustki.
Owoce i warzywa należy spożywać przy każdym posiłku i
konsekwentnie zastępować nimi przekąski między posiłkami –
zgodnie z zaleceniami WHO i agencji rządu USA: „warzywa i
owoce spożywaj 5 razy dziennie” min. 400g tj.2 sztuki owoców i
200g warzyw.
V. NIE PIJ; JEŚLI PIJESZ ALKOHOL – PIWO, WINO LUD
NAPOJE WYSOKOPROCENTOWE – OGRANICZ JEGO SPOŻYCIE.
Limit dzienny dla mężczyzn nie powinien
przekraczać 20g etanolu tj. około 2 szklanek piwa,
2 kieliszków wina lub 2 małych kieliszków mocnego
alkoholu, a w przypadku kobiet 10g.
Jedna porcja alkoholu. Od lewej: kieliszek
wina, szklanka piwa , porcja whisky
Nie
ma
różnicy
między
piwem,
winem
i
napojami
wysokoprocentowymi pod względem wpływu na ryzyko wystąpienia
nowotworów , głównym czynnikiem zwiększonego ryzyka jest ilość
spożywanego etanolu.
Udowodniono, że 10 lat po zaprzestaniu spożywania alkoholu
ryzyko zachorowania na raka przełyku zmniejsza się o 60%.
VI . Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonności do
oparzeń powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed
słońcem.
Słonce może być rakotwórcze
Na nowotwory złośliwe skóry zapadają głównie ludzie rasy białej,
szczególnie osoby o jasnej karnacji. Główną przyczyną
nowotworów skóry jest ekspozycja na promienie słoneczne,
których składnikiem są promienie UV odpowiedzialne za rozwój
choroby.
Jak uchronić się przed czerniakiem skóry
 Chroń się przed słońcem w godz. 11.00-15.00, zajęcia na
wolnym powietrzu planuj o innej porze.
 Zaopatrz się w okulary przeciwsłoneczne i odpowiednie
chroniące przed słońcem ubrania.
 Stosuj kosmetyki zawierające filtry przeciwsłoneczne i
jednocześnie staraj się unikać dłuższej ekspozycji na promienie
słoneczne.
 Nie korzystaj z tzw. łóżek opalających, gdyż emitują
promieniowanie zbliżone do tego , które jest odpowiedzialne za
zwiększone ryzyko zachorowań na czerniaka skóry.
VII . PRZESTRZEGAJ ŚCIŚLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
OCHRONY PRZED NARAŻENIAM NA ZNANA SUBSTANCJE
RAKOTWÓRCZE.
SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE TO:
 Promieniowanie jonizujące
 Radon – gaz szlachetny powstający w wyniku rozpadu uranu w
skorupie ziemskiej grupą szczególnie narażoną na
działanie są górnicy, u których wywołuje on rak płuc
jego
 Zanieczyszczenia z fabryk
 Linie energetyczne wytwarzające pole magnetyczne o bardzo
małej częstotliwości
VIII .BIERZ UDZIAŁ W PROGRAMACH SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH PRZECIWKO WIRUSOWEMU ZAPALENIU
WATROBY TYPU B
W Polsce zmniejsza się liczba nowych zakażeń HBV:
- 1990 r. - 15 tys. przypadków,
- 2000 r. - 2000 przypadków
Wynika to prawdopodobnie z poprawy warunków sanitarno –
higienicznych, a przede wszystkim z programu szczepień, który
stopniowo obejmuje coraz większą cześć populacji.
Stosuj zasady Europejskie kodeksu walki z rakiem każdego dnia:
1. Nie pal, jeśli palisz przestań. Jeśli nie potrafisz, nie pal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
przy niepalących.
Wystrzegaj się otyłości.
Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia
fizyczne.
Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji
dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających
tłuszcze zwierzęce.
Nie pij, jeśli pijesz alkohol- piwo, wino napoje
wysokoprocentowe – ogranicz spożycie: mężczyźni do dwóch
porcji dziennie, kobiety jednej porcji dziennie.
Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed
narażeniem na substancje rakotwórcze.
Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby.
DZIĘKUJĘ

similar documents