Moottoripaja ppt

Report
Moottoripaja
Moottoripaja
MOOTTORIPAJA 2014-2017
•
Moottoripaja -hankeen tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka
ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret
kaipaavat vahvempaa tukea kuin mitä heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret
toimivat moottoripajoissa, joissa on saatavilla moniammatillista tukea, ohjausta ja jossa he
saavat myös työkokemusta.
•
Bensa ja moottoriöljy ovat osa nuorten miesten elämää. Vaihdelaatikon irrotus ja asennus
ovat elämänhallinnan opetusmateriaalia. Rasvamontussa tulevaisuuden pohdinta ja
elämän todellisuus ovat ihmisen kokoisia. Luottamus syntyy onnistumisen kokemuksen
kautta.
•
Moottoripajatoiminnan ydin on nuorten miesten ja naisten tukeminen toiminnallisin keinoin.
Moottoripajaan tullaan kaverien kautta, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon,
seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Pajalle ei ole kynnystä ja ovi on
iso. Moottoripaja –hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Moottoripaja ei ole
loppusijoituspaikka, vaan uuden alku.
Moottoripaja
Moottoripaja
• Projektin valtakunnalliset yhteistyötahot ovat AKK-Motorsport ry,
Suomen moottoriliitto ry, Suomen moottoripyörämuseo,
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perhetyö -yksikkö, Nuorten Akatemia,
NMKY, sekä Nuorten Palvelu ry.
•
Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat hankkeen toimintamallinen
käynnistämiseen sitoutuvat paikalliset järjestöt ja seurakunnat
pilottipaikkakunnilla.
Moottoripaja
Moottoripaja
• Hanke käynnistyy loppukeväällä 2014. Toiminta keskittyy
alkuvaiheessa erityisesti Häme - Pirkanmaan ja Kainuu - PohjoisSavon alueille.
• 2014 rekrytoidaan projektipäällikkö ja em. aluetyöntekijät. Paikat
haussa 31.3.2014 klo 16.00 asti.
• 2015 rekrytoidaan kolmas aluetyöntekijä (Pohjoissuomi)
• Lisätietoja hankkeesta:
Erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen
• puh. 0400 105071
• sähköposti: ville.viljakainen(a)nuortenkeskus.fi

similar documents