presentation

Report
Շուշան
Ստեփանյան 9.3
Քիմիա
Ամոնյակ
Բանջարեղենի բազաներում որպես
սառեցնող նյութ օգտագործում են
ամոնիակ տեսակի նյութը:
Ամոնիակը բնորոշ սուր
հոտով,անգույն գազ է,որը 1.7
անգամ թեթև է օդից:Ջրում այն
ամենաշատ լուծվող գազն
է:Սառեցնելիս և ճնշումը
մեշացնելիս ամոնիակը
հեշտությամբ հեղուկանում է,իսկ
գոլորշիանալիս շրջապատից խլում
է մեծ քանակությամբ
ջերմություն:Ամոնիակն աշղարհում
ամենից շատ օգտագորշվող նյութն
է:Այժմ ուսումնասիրենք ամոնիակի
ստացման եղանակները և
նշանակությունը:
Ամոնիակի կառուցվածքը
N
H
H
H
Ամոնիակի` NH3, մոլեկուլի առաջացմանը մասնակցում են ազոտի
երեք չզույգված էլեկտրոնները,առաջացնելով երեք բևեռային
կովալենտ կապեր:Ամոնիակի մոլեկուլն ունի բրգաձև
կառուցվածք.գագաթին գտնվում է ազոտի ատոմը,իսկ հիմքի երեք
անկյուններում`ջրածնի ատոմները:
Ամոնիակը փողազդում է`
թթուների հետ,առաջացնելով ամոնիումի աղեր.
NH3 + HCL = NH4CL
քլորի հետ,առաջացնելով ամոնիումի քլորիդ.
NH3 + CL2 = NH4CL
ջրի հետ,առաջացնելով ամոնիակաջուրը.
NH3 + H2O= NH4OH
թթվածնի հետ այրվում է,առաջացնելով
դեղնականաչավուն բոց.
NH3 + O2= N2 + H2O
Ամոնիակի
արտադրությունը
Ամոնիակը աշղարհում արտադրվող ամենաշատ նյութերից
մեկն է:Լաբարատոր պայմաններում ամոնիակ ստանալու
համար տաքացնում են ամոնիումի և կալցիումի
հիդրօքսիդի պինդ խարնուրդը.
NH4CL + Ca(OH)2= CaCl2 + NH3 + H2O
Անջատված գազային ամոնիակը հավաքում են շրջվծ փորձանոթի մեջ:
Արդյունաբերությունում ամոնիակը ստանում են ազոտր և ջրածնի
միացման,այսպես կոչված,սինթեզի եղանակով.
N2 + H2= NH3 + Q
Այս դժվարիրագործվելի ռեակցիան հայտնաբերել է գերմանացի
քիմիկոս Ֆ.Հաբերը:
Ամոնիակի ստացման նշված ռեակցիայում հավասարակշռություն է
հաստտվում,այն ժամանակ,երբ ջրածնի և ազոտի ընդամենը 20-30 /
-ն է վերածվում ամոնիակի:Ռեակցիան ընթանում է 400 C
ջերմաստիճանում`բարձր ճնշման տակ,կատալիզատորի
առկայությամբ:

similar documents