D*N H*ZMETLER*NDE SORUN ÇÖZME BECER*S* Münür

Report
DİN HİZMETİNDE SORUN ÇÖZME BECERİSİ
«SABIR»
Sunum: İsmail ÖZELBAŞ
BEŞİKTAŞ VAİZİ
Sorun nedir?
• Bireyin karşılaştığı güçlüklerdir.
Şüphe ve belirsizlik uyandıran herhangi bir şey.
ÖĞRENME
1-FERDİ
SORUNLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
2-TOPLUMSAL •
SORUNLAR
Maddi Sorunlar
Bilgi Kirliliği
İletişim Sorunları ( Ön Yargılar)
Din Görevlisi İmajı
…..
Cemaatleşme
Guruplaşma
Hurafeler
…..
SABIR
……Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle
sarsıldılar ki, hatta peygamber ve beraberinde iman edenler:
"Allah'ın yardımı ne zaman?" derlerdi.
Bak işte! Gerçekten Allah'ın yardımı yakındır.
Bakara Suresi 214. Ayet
Kendini Tanımak
Hedef kitleyi tanımak
Ortamı tanımak
Güvenilirlik
Çekicilik
Empatik
İletişim
• Uzmanlık
• Samimiyet
• Beden Dilini Etkili Kullanmak
• Muhataba Değer Vermek
• Zerafet, Adab-ı Muaşeret
• Kabul Dili
• Müsamaha
• Birarada Yaşayabilme
Yeterli
olmak
Sorun
çözmeyi
bilmek
Hedef
kitleyi
tanımak
Sorun
Deneme Yanılma Yoluyla
Kavrayarak Çözme
Hazır Modelleri Kullanma.
Hz Peygamber'in çözdüğü gibi.
İncitmemek
Problemin varlığını sezme yeteneği
Problemin ne olduğunu anlama yeteneği
Problemi zihinde tutma yeteneği
Varsayımları saptama ve çözüm yolunu kesin bir şekilde ifade etme yeteneği
Çözüm yollarını etraflıca inceleyebilme yeteneği
Kararlarda acele etmeme
Varılan kararları yeniden kontrolden geçirme yeteneği ve hızlılığı
Uygulama becerisi ve hızlılığı
1- Problemi
sınırlandırarak
tespit etme
(Farkına
varma)
2- Problem ve
sebepleri
hakkında bilgi
toplama
3- Problemin
çözümü için
hipotezler
(denenceler)
oluşturma
4- Düşünülen
çözüm
yollarının
probleme
uygunluklarını
araştırma
5- Denenceleri
test edip kabul
ya da ret etme
6- Uygulama,
önerilerde
bulunma
Bilginin toplanması
Gençlerin Cuma namazına camiye
gelmemesi, Fakülte idaresinin tavrı,..
Bilginin çözümü ve yorumu
Dini bilgi yetersizliği, arkadaş çevresinin
olumsuz etkisi
Seçeneklerin değerlendirilmesi
Fakülteye gidip-gelmek, Öğrencilerin
katılımını sağlayacak etkinlik, Hediye kitap
vb. materyal dağıtmak
En iyi seçeneğin bulunması
Camiye gelen öğrenciler aracılığıyla iletişim
D.O.N.
(Dönüşü Olmayan Nokta)
Camiye gelen öğrencilerle buluşup,
fakültedeki yapmak istediklerini konuşma
Uygulama
Kutlu Doğum Programları öncesinde Ahmet,
Mehmet aracılığı ile davetler ve sürecin
devamı
Değerlendirme
Gençlerin Cuma cemaatine katılımı sayısal
artış gösteriyor, e-mail ve facebook
üzerinden mesajlaşmaya başladık
Toplumu, cemaati ve bölgeyi
tanı
Sorunları tespit et
Sorunların değişik
boyutlarını ortaya koy
Öneri geliştir
Sonuca ulaş
Değerlendir

Kabe Hakemliği

Mücadele eden kadın

İfk Hadisesi

Hudeybiye Musalahası

……….

«HACI SABIR»

«SABRIN SONU SELAMETTİR»

«SABREDEN DERVİŞ SONUNDA MURADINA ERERMİŞ»

«SABIR, CENNET ANAHTARIDIR»
 َ‫ش يِنن‬
‫ََّا ي َِوإينبهَلَصك يْنِ ٌ َِإيال بَعلىَسا تصخل ي‬
‫وَ ت‬
‫َّ تْ يَِوساص ب‬
‫نُا تساَِيلص ب‬
‫ساَْ يِ و‬
“Bir de sabır ile namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Gerçi
bu, nefislerinize ağır gelse de Allah’a saygılı kimselere
ağır gelmez." Bakara 45
Reaktif
Proaktif
• Rüzgar önünde
savrulan
yaprak
• Rüzgar
karşısında
sadece
yapraklarından
hışırtı gelen
köklü ağaç
Teşekkür ederim.

similar documents