CÁCH TUÂN TH* CÁC QUY **NH M*I CHO TI*M LÀM MÓNG C*A

Report
CÁCH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH
MỚI CHO TIỆM LÀM MÓNG CỦA
BOSTON:
THÔNG TIN BỔ TÚC DÀNH CHO
CHỦ TIỆM
Uỷ Ban Sức Khoẻ Công Cộng Boston
Dự Án Tiệm Làm Móng An Toàn
617-534-2667
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC QUY ĐỊNH CHO
TIỆM LÀM MÓNG
Để
cải thiện sức khoẻ và sự an
toàn cho nhân viên và khách
hàng
Định
nghĩa và thi hành quy định
về cách làm vệ sinh và an toàn
thích hợp của các tiệm làm móng
LÀM ĐƠN XIN GIẤY PHÉP

Tất cả các tiệm làm móng tọa lạc trong Thành phố
Boston phải làm đơn xin giấy phép với Uỷ Ban Sức
Khoẻ Công Cộng Boston mỗi năm

Giấy phép là cho tiệm làm móng (cơ sở kinh doanh),
chứ không phải cho các chuyên viên làm móng (nhân
viên)

Giấy phép sẽ hết hạn trong vòng 1 năm sau khi cấp

Giấy phép chỉ được cấp sau khi tiệm qua được cuộc
kiểm tra
LỆ PHÍ XIN GIẤY PHÉP

Chi phí cho việc làm đơn xin giấy phép là $100 cho các tiệm có từ 4
trạm làm móng tay và/hoặc bồn ngâm chân trở xuống (việc này bao gồm
các bàn VÀ bồn ngâm chân)

Cho các tiệm làm móng nhiều hơn 4 trạm làm móng tay và/hoặc bồn
ngâm chân, cộng thêm $20 cho mỗi trạm
THÍ DỤ
 Tiệm có 1 bồn ngâm chân và 3 bàn làm móng tay = $100/năm

Tiệm có 2 bồn ngâm chân và 2 bàn làm móng tay = $100/năm

Tiệm có 2 bồn ngâm chân và 3 bàn làm móng tay = $120/năm

Tiệm có 4 bồn ngâm chân và 4 bàn làm móng tay = $180/năm
TIẾN TRÌNH
LÀM ĐƠN XIN
GIẤY PHÉP
QUÝ VỊ PHẢI NỘP NHỮNG GIẤY TỜ SAU ĐÂY
CÙNG VỚI ĐƠN XIN GIẤY PHÉP:
Đơn xin của Uỷ Ban Sức Khoẻ Công Cộng Boston đã điền
 Bản sao giấy phép sử dụng và chiếm ngụ của tiệm làm móng
(do Ban Dịch Vụ Kiểm Tra Boston cấp)
 Bản sao giấy phép của tiệm làm móng từ Uỷ Ban Chuyên Viên
Thẩm Mỹ Đăng Ký Massachusetts
 Bản sao của mỗi giấy phép hành nghề chuyên môn của từng
người sẽ cung cấp dịch vụ tại tiệm của quý vị
 Giấy trình bày và/hoặc kế hoạch hệ thống thông khí trong tiệm
của quý vị
 Chi phiếu để trả lệ phí giấy phép của quý vị

SAU KHI QUÝ VỊ ĐÃ HOÀN TẤT ĐƠN XIN:
Tiệm của quý vị sẽ được kiểm tra (hàng năm)
 Nếu tiệm của quý vị bị cho là không đúng theo quy định,
nhân viên kiểm tra sẽ chỉ dẫn và hướng dẫn cho quý vị
về những điều cần phải sửa đổi để có được giấy phép
 Chương Trình Mua Sắm An Toàn và đối tác có thể giúp
cho cơ sở kinh doanh của quý vị
 Sau khi được cấp Giấy Phép Hoạt Động, quý vị phải
niêm yết giấy này nơi mà khách hàng và nhân viên kiểm
tra có thể thấy bất cứ lúc nào
 Giấy phép của tiệm cần được gia hạn trong vòng một
năm

CÁC ĐÒI HỎI
VỀ SỰ
THÔNG KHÍ
CÁC ĐÒI HỎI MỚI VỀ THÔNG KHÍ
Bất cứ tiệm làm móng nào mới mở hoặc tiệm đã làm đơn
xin giấy phép lần thứ nhất sau ngày 17 tháng 10, 2013
phải tuân thủ về các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu đã được
nêu trong Bộ Luật Cơ Khí Quốc Tế phối hợp cùng với
Bộ Luật Toà Nhà Tiểu Bang tại 780 CMR 28 và 271
CMR 6, như đã được sửa đổi
 Bất cứ tiệm thẩm mỹ nào đã làm đơn xin giấy phép trước
ngày 17 tháng 10, 2013 sẽ có 5 năm để hoàn tất việc
tuân thủ

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Có nhiều thay đổi chính sẽ ảnh hưởng tới hệ thống thông
khí trong tiệm của quý vị. Quý vị cần nói chuyện với một
nhà thầu có giấy phép hành nghề và có kinh nghiệm về
HVAC để thảo luận về những thay đổi này.
 Một Thay Đổi Chính:


Các đòi hỏi về hệ thống thông khí bao gồm số lượng tối thiểu
không khí trong lành ngoài trời và hệ thống thông hơi bằng
cơ khí (các đường ống dẫn thổi không khí ra ngoài cửa tiệm)
không luân chuyển trở lại bất cứ không khí nào vào tiệm hoặc
các nơi khác trong toà nhà
TÔI TÌM THÔNG TIN NÀY Ở ĐÂU?
Bộ Luật Cơ Khí Quốc Tế có thể tìm thấy trên mạng tại:
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/imc/2009/index.htm
 Phiên bản thích hợp của Bộ Luật Cơ Khí Quốc Tế là 2009.

CÁC ĐÒI HỎI VỂ TÀI LIỆU

Cho các tiệm làm móng đã làm đơn giấy phép lần đầu
SAU ngày 17 tháng 10, 2013:

Khi một tiệm làm móng nộp đơn xin giấy phép, tiệm này
cũng cần nộp một báo cáo của một kỹ sư hoặc một nhà thầu
có giấy phép hành nghề, và/hoặc bằng chứng kiểm tra của
Ban Dịch Vụ Kiểm Tra thuộc Thành Phố Boston (ISD) cho
thấy là hệ thống thông khí của tiệm làm móng đáp ứng các
yêu cầu tối thiểu về mức thông khí.
CÁC ĐÒI HỎI VỂ TÀI LIỆU

Đối với các tiệm làm móng đã làm đơn giấy phép lần đầu
TRƯỚC ngày 17 tháng 10, 2013:

Khi tiệm làm móng làm đơn xin lại để có giấy phép hàng
năm, tiệm phải ghi lại tất cả các bước đã thực hiện để tuân
thủ với các quy định mới.



Thí dụ, khảo giá từ kỹ sư hoặc nhà thầu có giấy phép hành nghề, nộp
các đơn xin tài trợ cho cho việc lắp đặt hệ thống mới, lấy các giấy
phép của thành phố, v.v.
Tài liệu này cũng cần bao gồm khoảng thời gian ước lượng
cho việc lắp đặt hệ thống mới và/hoặc cập nhật.
Không nộp tài liệu này có thể dẫn đến sự từ chối cấp gia
hạn giấy phép.
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CÓ
NHỮNG THAY ĐỔI NÀY?
Các sản phẩm dùng trong các tiệm làm móng có thể có
các hoá chất độc hại cho sức khoẻ của quý vị.
 Nếu không có sự thông khí thích hợp, các nhân viên tiệm
làm móng và các khách hàng phải bị tiếp xúc với các hoá
chất hăng nồng này trong một khoảng thời gian lâu.



Sự tiếp xúc có thể “càng lúc càng nhiều” đặc biệt khi nhiều
sản phẩm được dùng cùng một lúc hoặc khi sản phẩm được
dùng từ ngày này qua ngày khác.
Các quy định mới này sẽ giúp làm giảm lượng thời gian
tiếp xúc mà các nhân viên và khách hàng phải trực diện.
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC DẠNG
THÔNG KHÍ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Quạt không loại bỏ được hơi bốc ra, bụi
bặm hoặc đem không khí trong lành vào
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC DẠNG
THÔNG KHÍ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Các máy lọc không khí bằng ozone không bao giờ được sử dụng vì
chúng thực sự tạo ra sự ô nhiễm không khí bên trong nhà có thể
làm hại đến những người bị suyễn
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC DẠNG
THÔNG KHÍ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Nên tránh dùng các dụng cụ tạo mùi thơm trong không khí vì
chúng thêm hoá chất vào không khí trong tiệm của quý vị
và có thể gây kích thích cho những người bị suyễn
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NHANG, ĐÈN CẦY,
HOẶC LỬA NGỌN
Có nhiều hoá chất dễ cháy trong tiệm của quý vị.
Vì lý do này, không được phép dùng các vật dụng sau đây:
 Nhang
 Đèn cầy
 Lửa ngọn
TIẾN TRÌNH LÀM
VỆ SINH CHO
DỤNG CỤ VÀ
THIẾT BỊ
CÁC QUY ĐỊNH MỚI CHO VIỆC
KHỬ TRÙNG CÁC DỤNG CỤ ĐA DỤNG
Tất cả các tiệm thẩm mỹ nhận giấy phép lần đầu tiên sau
ngày 17 tháng 10, 2013 phải lắp đặt và sử dụng một nồi
hấp hoặc một bộ phận khử trùng bằng nhiệt độ cao khô
đã đăng ký với FDA của Hoa Kỳ.
 Tất cả các tiệm thẩm mỹ nào đã làm đơn xin giấy phép
trước ngày 17 tháng 10, 2013 sẽ có 2 năm để đáp ứng
yêu cầu này.

CÁC LOẠI HỘP UV BỊ CẤM:
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG
Kể từ ngày 17 tháng Mười, 2013, Hộp UV bị cấm không
được sử dụng ở Thành Phố Boston.
 Các hộp đèn tia cực tím không khử trùng và không được
sử dụng như là một phương pháp chùi rửa, khử trùng,
hoặc không thể được dùng như một phương pháp chùi
rửa, làm vệ sinh, hoặc khử trùng các dụng cụ đa dụng.

NỒI HẤP
Nồi hấp dùng một tiến trình diệt mọi dạng vi khuẩn (bao
gồm các bào tử, vi rút và vi khuẩn) bằng cách dùng nhiệt
độ cao và áp lực.
 Nồi hấp phải chạy trong ít nhất 30 phút ở nhiệt độ 270 độ
Fahrenheit (°F)
 Nồi này phải được sử dụng và bảo trì theo các chỉ tiêu kỹ
thuật của nhà chế tạo.

BỘ PHẬN KHỬ TRÙNG BẰNG
NHIỆT ĐỘ CAO KHÔ
Các bộ phận khử trùng bằng nhiệt độ cao khô hoạt động đúng
như tên gọi. Diệt mọi dạng vi khuẩn (bao gồm các phân tử,
vi rút, nấm và vi khuẩn) bằng cách dùng nhiệt độ cao khô.
 Các bộ phận khử trùng bằng nhiệt độ cao khô cần phải chạy
trong bao lâu tuỳ theo nhiệt độ. Thí dụ:

340 độ Fahrenheit trong 60 phút
 320 độ Fahrenheit trong 120 phút
 300 độ Fahrenheit trong 150 phút


Bộ phận khử trùng bằng nhiệt độ cao khô phải được bảo trì
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.
CÁC GÓI KHỬ TRÙNG SO VỚI
KHỬ TRÙNG RIÊNG TỪNG MÓN

Các dụng cụ đa dụng có thể được đặt trong
nồi hấp hoặc dùng bộ phận khử trùng bằng
nhiệt độ cao khô trong các gói khử trùng có
chứa một dấu chỉ là đã được khử trùng.

Phải chắc chắn là gói đã được thiết kế cho dụng
cụ được sử dụng

Các gói dùng nồi hấp sẽ không có tác dụng trong bộ
phận khử trùng bằng nhiệt độ cao khô và ngược lại.
Có một dấu chỉ bên trong để xác nhận rằng
dụng cụ đã được khử trùng thành công.
 Đây là phương pháp thích hợp vì các dụng cụ
có thể được cất giữ trong các gói này và mở ra
trên một bề mặt sạch sẽ trước mặt khách hàng
ngay trước khi sử dụng.

CÁC GÓI KHỬ TRÙNG SO VỚI
KHỬ TRÙNG RIÊNG TỪNG MÓN

Các dụng cụ đa dụng cũng có thể được cho vào nồi hấp hoặc bộ phận khử trùng
bằng nhiệt độ cao khô từng cái một.
 Một miếng băng nồi hấp hoặc qu
 e khử trùng nhiệt độ cao khô cần được bao gồm với mỗi mẻ dụng cụ để xác
nhận nhiệt độ thích hợp đã được đạt đến.
 Phải chắc chắn là dùng băng hoặc que đúng cho dụng cụ hiện đang được
sử dụng.
 Băng nồi hấp không có tác dụng trong bộ phận khử trùng bằng nhiệt độ
cao khô và các que khử trùng bằng nhiệt độ cao khô không có tác dụng
trong một nồi hấp
 Các dụng cụ sau đó có thể được đặt trong một túi cất giữ sạch sẽ hoặc hộp
đựng bằng nhựa sạch.
 Các dụng cụ dơ bẩn KHÔNG BAO GIỜ được bỏ trong cùng hộp đựng với
các dụng cụ sạch.
Băng nồi hấp
Que khử trùng nhiệt độ cao khô
TÀI LIỆU THÍCH HỢP VỀ KHỬ TRÙNG
Một tiệm làm móng phải xác nhận và ghi lại là nồi hấp
hoặc bộ phận khử trùng dùng nhiệt độ cao khô hoạt động
thích hợp.
 Có 2 cách thích hợp để ghi lại điều này.

CÁCH SỐ 1


Ít nhất mỗi lần một ngày, một que thử nghiệm có dấu chỉ "băng
nồi hấp" phải được khử trùng cùng với bất cứ dụng cụ nào hiện
đang được khử trùng.
Dùng sổ ghi về các thử nghiệm hàng ngày. Sổ này cần có:








Ngày và giờ của mỗi thử nghiệm đã được thực hiện
Loại phương pháp xử lý (Nhiệt độ cao khô so với nồi hấp)
Kiểu và số sê ri của dụng cụ được sử dụng
Nhãn hiệu và tên sản phẩm của que thử được sử dụng
Tên viết chữ in và chữ ký của người làm thử nghiệm
Que thử hoặc băng thực sự cần được ghi trong sổ ghi hàng ngày
Các kiểm tra viên BPHC sẽ xem sổ ghi này trong khi thực hiện
cuộc kiểm tra tiệm làm móng.
Các sổ ghi phải được giữ ít nhất 1 năm, tốt hơn là nên giữ lâu
hơn.
CÁCH SỐ 2
Một phòng thí nghiệm độc lập thử cho các cơ sở thương
mãi có hợp đồng với tiệm có thể thực hiện việc thử
nghiệm về phân tử sinh học hàng tháng của nồi hấp
hoặc bộ phận khử trùng nhiệt độ cao khô.
 Nếu dụng cụ không đạt đúng kết quả thử nghiệm, một
điều khoản trong hợp đồng phải được đặt ra để phòng thí
nghiệm thông báo ngay cho BPHC biết.
 Nhân viên kiểm tra BPHC sẽ duyệt qua các báo cáo này
trong thời gian làm các cuộc thử nghiệm.
 Các tiệm làm móng phải giữ các báo cáo hàng tháng
trong ít nhất một năm.

THỰC THI
QUY ĐỊNH
THỰC THI QUY ĐỊNH
Uỷ Ban Sức Khoẻ Công Cộng Boston sẽ bắt
buộc các tiệm làm móng tuân thủ quy định
bắng cách:
 Kiểm
tra trước khi cấp giấy phép hoặc gia hạn
 Điều
tra các than phiền của láng giềng, khách
hàng và những người khác
 Thực
hiện những cuộc kiểm tra bất ngờ
VI PHẠM
Nếu tiệm làm móng vi phạm một hay nhiều
quy định, chủ tiệm hoặc các quản lý phải:
 sửa
sai ngay (các) vi phạm
 thực
hiện tất cả các bước hợp lý để bảo đảm
là sự vi phạm không tái diễn
 trả
mọi tiền phạt vì vi phạm trong vòng 21
ngày
CÁCH BPHC SẼ THÔNG BÁO
CHO QUÝ VỊ BIẾT VỀ SỰ VI PHẠM
BPHC sẽ thông báo cho quý vị trong vòng mười bốn (14)
ngày kể từ ngày vi phạm đã được phát hiện bằng cách:

Trao thư tay cho chủ tiệm, đại diện kinh doanh, hoặc
người khác điều hành tiệm làm móng; hoặc

Gửi thư hạng nhất đến chủ tiệm, đại diện kinh doanh,
hoặc người khác điều hành tiệm làm móng.
LỆ PHÍ VÀ HẬU QUẢ CỦA SỰ VI PHẠM
theo tính chất của sự vi phạm, tiệm làm móng có thể
bị tạm thời được lệnh đóng cửa cho tới khi sự vi phạm
được chỉnh đốn
 Tùy
 Chủ
tiệm làm móng nếu bị khám phá là đã vi phạm bất cứ
điều khoản nào trong quy định có thể bị phạt tiền không
quá:
a.
b.
c.
$100 cho vi phạm lần đầu
$200 cho vi phạm lần hai trong một thời gian 12 tháng
$300 cho lần ba và tất cả các vi phạm khác trong thời gian 12
tháng
LỆ PHÍ VÀ HẬU QUẢ CỦA SỰ VI PHẠM
theo tính chất của sự vi phạm, tiệm làm móng có thể
bị tạm thời được lệnh đóng cửa cho tới khi sự vi phạm
được chỉnh đốn
 Tùy
 Chủ
tiệm làm móng nếu bị khám phá là đã vi phạm bất cứ
điều khoản nào trong quy định có thể bị phạt tiền không
quá:
a.
b.
c.
$100 cho vi phạm lần đầu
$200 cho vi phạm lần hai trong một thời gian 12 tháng
$300 cho lần ba và tất cả các vi phạm khác trong thời gian 12
tháng
CÁC LỆ PHÍ VÀ HẬU QUẢ
CỦA SỰ VI PHẠM
Mỗi ngày mà sự vi phạm vẫn còn tiếp
tục thì sẽ được coi là mỗi vi phạm
riêng và sẽ bị phạt tiền thêm
Nhiều vi phạm liên tiếp có thể dẫn đến
việc giấy phép hành nghề của tiệm
làm móng bị rút lại
TRẢ TIỀN PHẠT
Số tiền phạt có thể được thanh toán qua thư tín hoặc trả tận
nơi chỉ bằng chi phiếu hoặc phiếu trả tiền (money order),
viết trả cho:
Boston Public Health Commission
Office of Environmental Health
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
QUÝ VỊ CÓ QUYỀN KHÁNG CÁO
Quý vị có thể kháng cáo tất cả các giấy phạt và
tiền phạt được đưa ra chiếu theo Quy định chiếu
theo Thủ Tục Kháng Cáo Hành Chánh của Uỷ
Ban Sức Khoẻ Công Cộng Boston.
Tài liệu về các thủ tục này có trên trang mạng của
Uỷ Ban tại www.bphc.org, hoặc tại
Văn Phòng Sức Khoẻ Môi Trường.
CÓ THẮC MẮC?

similar documents