Giáo án môn : LTvà Câu – líp 3 Người soạn: Lê Thị Hiên Trường Tiểu học Cát Linh.

Report
Giáo án môn : LTvà Câu – líp 3
Người soạn: Lê Thị Hiên
Trường Tiểu học Cát Linh
Kiểm
tratập
bàicách
cũ đặt và
Nhân hóa.
Ôn
trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm 5 từ chỉ các hoạt động nghệ thuật?
2. Tìm 5 từ chỉ các môn nghệ thuật?
1. Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật và con vật nào? Cách gọi và tả
chúng có gì hay?
Những chị lúa phất phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
Đàn cò áo trắng
Khiêng nắng
Qua sông
Cô gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.
Trần Đăng Khoa
Tên các sự
vật, con vật
Từ ngữ dùng
để gọi các sự
vật, con vật
Từ ngữ miêu tả các sự vật,
con vật
Cách gọi và tả
sự vật, con vật
cách
có gì hay?
Trong đoạn thơ trên tác giả sử dụng 2
nhân hóa:
Lúa
chị
phất phơ bím tóc
Làm cho các
Cách 1: Dùng từ gọi người để gọi các sự
vật,con vật
sự
vật,
cậu
bá vai nhau thì thầm đứng học
Tre
trở nên sinh
con vật.
áo trắng, khiêng nắng qua sông động, gần gũi,
Đàn cò
Cách 2: Dùng từ tả đặc điểm, hoạt độngđáng
củayêu hơn
chăn mây trên đồng
Gió
cô
người
để tả các sự vật, con vật.
Mặt trời
bác
đạp xe qua ngọn núi
Những chị lúa phất phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
Đàn cò áo trắng
Khiêng nắng qua sông
Chị gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi.
Bài hát: CHIM VÀNH KHUYÊN
Nhạc và lời: Hoàng Vân
Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá
Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà.
Chim gặp bác Chào Mào, "chào bác!"
Chim gặp cô Sơn Ca, "chào cô!"
Chim gặp anh Chích Choè, "chào anh!"
Chim gặp chị Sáo Nâu, "chào chị!"
Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá
Gọn gàng, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình.
2.Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Vì sao?”
a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.
a)Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.
b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường
là những
phicười
ngựaồgiỏi
nhất.
Vì saongười
cả lớp
lên?
c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không
được làm phiền người khác.
2.Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Vì sao?”
a) Cả lớp cười ồ lên vì
vì câu thơ vô lí quá.
b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì
vì họ thường
là những người phi ngựa giỏi nhất.
c)c)Chị
Chịem
emXô-phi
Xô-phiđã
đãvề
vềngay
ngayvìvìnhớ
nhớlời
lờimẹ
mẹdặn
dặnkhông
không
được
đượclàm
làmphiền
phiềnngười
ngườikhác.
khác.
3. Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội vật, hãy trả lời các
câu hỏi sau:
Bộ
phậntứ
trảxứ
lờiđổ
câu
Vìhội
sao?
bộ phận
a) Vì sao
người
vềhỏi
xem
rấtlàđông?
b) Vìchỉ
sao
nguyên
lúc đầunhân
keo hoặc
vật xem
lí do
chừng
của một
chán
sựngắt?
việc,
c) Vìnó
sao
thường
ông Cản
đứng
Ngũ
sau
mất
từđà
vì chúi
(một xuống?
số trường hợp
sau từĐen
do, nhờ,
bởi vì,
tại, tại vì,...)
d) Vìđứng
sao Quắm
thua bởi,
ông Cản
Ngũ?

similar documents