JTC 1 - kuulumiset

Report
JTC 1 - kuulumiset
SFS
IT-standardisoinnin vuosiseminaari
12.12.2013
Saana Seppänen
Perros-Guirec, Ranska
4.–9.11.2013
JTC 1 ”Information Technology”
Yleiskokous
JTC 1 ”Information Technology”
Yleiskokous
• N. 120 osallistujaa 23 eri jäsenmaasta
• Keskeisiä teemoja:
– IT-trendit ja niiden monimuotoisuuden hallinta
– Kehitysmaayhteistyö
– Tiedottaminen
– Etäosallistuminen.
IT-trendit
•
•
•
•
Big Data (JTC 1/SG 1)
Smart Cities (JTC 1/SG 2)
Internet of Things (IoT)
Smart Grid (IEC/SEG 5)
Big Data (SG 1)
• ”Denotes technologies and methods for the high
scalable collection, storage and analysis of polystructured data.”
– SC 32 Data management and interchange
– SC 29 "Coding of audio, picture, multimedia
and hypermedia information"
– SC 27 (SR 307 Tietoturvatekniikat)
– SC 34 (SR 306 Dokumenttiformaatit)
– SC 38 (SR 310 Verkkosovellukset)
Smart Cities (SG 2)
• Laaja konsepti: IT-teknologioiden integroitua
soveltamista
• Liittyy tavalla tai toisella lähes kaikkiin JTC
1:n alakomiteoihin.
Internet of Things (IoT)
• JTC 1/SWG 5
• “IoT is an integrated environment, interconnecting anything, anywhere at anytime.”
– ISO/IEC JTC 1/WG 7 (Anturiverkot)
– ISO/IEC JTC 1/SC 31 (SR 309 Automaattinen
tunnistus ja tiedonkeruu)
– ISO/IEC JTC 1/SC 36 (SR 305 Opetusteknologia)
– ISO/IEC JTC 1/SC 39 (SR 311 Resurssitehokkaat
datakeskukset)
Smart Grid
• Sähkönsiirtojärjestelmä, joka yhdistää
sähkövoimatekniikkaa sekä automaatio-,
tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja
• Työ siirrettiin ryhmään IEC/SEG 5:een.
• WG 7 Anturiverkot
• SC 39 (SR 311 Resurssitehokkaat
datakeskukset)
Kehitysmaayhteistyö
• JTC 1 luo Developing Country -ohjelman, joka
koostuu seuraavista osioista
– Taloudellinen tuki kokouksiin osallistumista
varten
– Kaksi standardisointityön mentoria
kehitysmaille
– Ohjeet JTC 1:n yksiköille kehitysmaiden
osallistumisen tukemiseen
– Tuki ISO DEVCOn ja IEC Affiliatesin
ohjelmille.
Tiedottaminen
• JTC 1 –infosivusto: www.jtc1info.org
• Kokoushistoria:
http://jtc1history.wordpress.com/
• Wikipedia
• Sosiaalisen median hyödyntäminen.
Etäosallistuminen
• JTC 1:n sääntöihin muutos: mahdollistettiin
etäosallistuminen alakomiteoiden
yleiskokouksiin.
• Alakomiteoilla oikeus päättää itse, tarttuvatko
ne mahdollisuuteen
• Etä-äänestyskysymys fyysisissä kokouksissa
jätettiin avoimeksi. Ennen virallista päätöstä
äänestäminen etäosallistujana ei ole
mahdollista.
Muuta
• Perustettiin uusi alakomitea JTC 1/SC 40 ”IT
Service Management and IT Governance”
• Sisältää
– Ent. JTC 1/WG 8 ”IT Governance”
– Ent JTC 1/SC 7
• WG 25
• WG 27
Yhteydenotot ja lisätietoa: [email protected]
Kiitos

similar documents