MACHANG PROFIL NOV 2014

Report
Profil Daerah
JPS JAJAHAN MACHANG
DAERAH
MACHANG
PETA MUKIM JAJAHAN MACHANG
PETA LOKASI
JPS JAJAHAN MACHANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
20
16
18 21
24 17
22
19
23
15
1
Kerawang ( 2981 Orang )
2
3
Pulai Chondong ( 4893 Orang
)Gading Galoh ( 3566 Orang )
4
Bagan ( 1221 Orang )
5
Joh ( 2576 Orang )
6
Tok Bok ( 1525 Orang )
7
Labok ( 4840 Orang )
8
Kelaweh ( 4156 Orang )
9
Machang ( 10,347 Orang )
10
11
Dewan ( 3195 Orang )
Bandar Machang ( 4684 Orang )
12
Limau Hantu ( 6069 Orang )
13
Pemanok ( 2761 Orang )
14
Bakar ( 4143 Orang )
15
Ulu Sat ( 4867 Orang )
16
Bandar Temangan ( 1802 Orang )
17
Temangan ( 699 Orang )
18
Pdg Kemunchup (1332 Orang )
19
Tengah ( 2716 Orang )
20
Jakar ( 1345 Orang )
21
Raja ( 2750 Orang )
22
Pek ( 2187 Orang )
23
Kerilla ( 1792 Orang )
24
Kuala Kerak ( 1315 Orang )
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JAJAHAN MACHANG
PULAI CHONDONG
54 KM PERSEGI
PDDK : 16,400
PETA
JUMLAH PENDUDUK
MACHANG 2014
JUMLAH KELUASAN JAJAHAN
= 93,087 orang = 545 KM PERSEGIJUMLAHJ
LOKASI
JUMLAH KELUASAN JAJAHAN =
545km
Persegi
JPS JAJAHAN
MACHANG
LABOK
92 KM PERSEGI
PDDK: 16,000
PANGKAL MELERET
50 KM PERSEGI
PDDK : 13, 500
ULU SAT
230 KM PERSEGI
PDDK : 35,000
PANYIT
45 KM PERSEGI
PDDK: 13, 300
TEMANGAN
71 KM PERSEGI
PDDK : 7,100
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JAJAHAN MACHANG
PETA SEMPADAN PARLIMEN
•Nama Ahli Parlimen
YB Datuk Hj. Ahmad Jazlan Bin Dato' Hj. Yaakub.
P.029
MACHANG
PETA SEMPADAN DUN MACHANG
N.33
PULAI
CHONDONG
YB Haji Zulkifli Bin Mamat
N.35
KEMUNING
N.34
TEMANGAN
YB Dato’ Dr Mohamed Fadzli Bin
Dato’ Haji Hassan
YB Ahmad Roseli Bin Ismail
PETA LEMBANGAN SUNGAI
MACHANG
Lembangan Sg Kemubu
Lembangan Sg Bagan
Lembangan Sg Sat
PETA SUB LEMBANGAN SUNGAI
Sub Lembangan
Sub 21 – Sg Kerawang @ Sg Kemubu
Sub 20 – Sg Guntong @ Sg Kemubu
Sub 19 – Sg Galang @ Sg Kemubu
Sub 18 – Sg Pulai Chondong @ Sg Kemubu
Sub 17 – Sg Rengas @ Sg Bagan
Sub 16 – Sg Labok @ Sg Bagan
Sub 15 – Sg Rusa @ Sg Bagan
Sub 14 – Sg Dewan @ Sg Bagan
Sub 22 – Sg Wal @ Sg Sat
Sub 13 – Sg Wek @ Sg Bagan
Sub 1 – Sg Kweng Hitam @ Sg Sat
Sub 2 – Sg Hala @ Sg Sat
Sub 3 – Sg Lubuk Perahu @ Sg Sat
Sub 4 – Sg Bakar @ Sg Sat
Sub 5 – Sg Panyit @ Sg Sat
Sub 12 – Sg Bukit Anjing @ Sg Sat
Sub 11 – Sg Gua Batu / Air Belaga @ Sg Sat
Sub 10 – Sg Belukar @ Sg Sat
Sub 9 – Sg Mas @ Sg Sat
Sub 8 – Sg Dalu @ Sg Sat
Sub 7– Sg Tiu @ Sg Sat
Sub 6 – Sg Hulu Sat @ Sg Sat
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JAJAHAN MACHANG
MAKLUMAT ASAS GUNA TANAH
Bil
Guna Tanah Tepubina
Luas (hektar)
Peratusan
Guna Tanah Tepubina
1
Kediaman
1,203.87
2.21
2
Perniagaan dan Perkhidmatan
59.72
0.11
3
Industri
189.36
0.35
4
Institut dan Kemudahan
Masyarakat
763.98
1.40
5
Tanah Lapang dan Rekreasi
67.90
0.12
6
Infrastruktur dan Utiliti
20.19
0.04
7
Pengangkutan
1,054.31
1.93
MAKLUMAT ASAS GUNA TANAH
Bil
Guna Tanah Tepubina
Luas (hektar)
Peratusan
Guna Tanah Tepubina
1
Pertanian
27,351.53
51.19
2
Penternakan dan Akuakultur
353.35
0.65
3
Hutan
21,045.28
38.61
4
Badan Air
1,300.14
2.39
5
Tanah Kosong
1,090.86
2.00
54,500.50
100
Jumlah
INVENTORI STRUKTUR LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Lembangan Utama
:
Sg Kelantan
Senarai Sub Lembangan
:
Sg Sat
Panjang : 40km Lebar : 20m Dalam Purata : 6.5m
Bil
Anak Sungai
Panjang (km)
Lebar ( Julat m)
1
Sungai Wal
14.4
12.1
2
Sungai Kweng Hitam
9.7
6.2
3
Sungai Hala
15.2
6
4
Sungai Lubuk Perahu
10.4
6.6
5
Sungai Bukit Tiu
7.2
6.5
6
Sungai Mas
8
6
7
Sungai Bakar
17.9
10.2
8
Sungai Bukit Anjing
5.6
3
9
Sungai Belukar
3.6
2.5
Bil
Sub Lembangan
Panjang (km)
Lebar ( Julat m)
10
Sungai Gua Batu / Air Belaga
8
6
11
Sg Penasa
5.1
4.5
12
Sg Peltah
8
7.5
13
Sungai Panyit
3.9
4.2
14
Sg Lalang Luas
5.1
3
15
Sg Tanah Liat
6.7
4.6
16
Sg Bukit Belah
4.8
3.5
17
Sg Lubok Awah
4.8
7.9
18
Sg Pinang
9.0
4.5
19
Sg Merah
4.8
3
Bil
Sub Lembangan
Panjang (km)
Lebar ( Julat m)
20
Sg Selimbar
3.5
4.5
21
Sg Belawan
2.54
2.6
22
Sg Bayah
7.2
2.6
23
Sg Kapis
1.5
6
24
Sg Merekai
4
3
25
Sg Kepang
9.6
7.5
26
Sg Lubok Buaya
8
7.9
27
Sg Bechah Kelubi
5.4
6.2
28
Sg Jakar
8
6.5
29
Sg Suda
3.4
3.5
Bil
Sub Lembangan
Panjang (km)
Lebar ( Julat m)
30
Sg Payong
12.8
8.3
31
Sg Tualang Kelikir
7.2
7.5
32
Sg Gaung
13.6
7.5
33
Sg Pek
24.8
7.5
ANALISIS ADUAN AWAM JPS JAJAHAN MACHANG
80
Pengurusan Banjir Akibat Limpah Air Sungai
Pengurusan Sungai Dan Koridor
60
Pengurusan Pantai
40
Sumber Air
Konsep Manual Saliran Mesra Alam
20
Ramalan Dan Amaran Bagi Banjir Dan Kemarau
Pengairan Dan Saliran Pertanian
0
2010
2011
2012
2013
Tahun
Pengurusan
Banjir Akibat
Limpah Air
Sungai
Pengurusan
Sungai Dan
Koridor
Pengurusan
Pantai
2010
0
27
2011
4
2012
2014
Sumber Air
Konsep Manual
Saliran Mesra
Alam
Ramalan Dan
Amaran Bagi
Banjir Dan
Kemarau
Pengairan Dan
Saliran Pertanian
0
3
1
0
56
12
0
0
0
0
31
4
9
0
0
0
0
23
2013
8
3
0
0
0
0
11
2014
0
5
0
0
0
0
12
KUMULATIF ADUAN
KUMULATIF ADUAN AWAM JPS JAJAHAN MACHANG 2010-2014
8%
Pengurusan Akibat Banjir Limpah Air Sungai
27%
Pengurusan Sungai dan Koridor
Pengurusan Pantai
Sumber Air
Konsep Manual Saliran Mesra Alam
Ramalan Dan Amaran Banjir Dan Kemarau
Pengairan Dan Saliran Pertanian
64%
0%
1%
0%
0%
ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI
Isu-isu Dalam Sublembangan
Cabaran dan Kekangan
1. Banjir kilat dan air bertakung yang
berlaku di depan sekolah.
1.
Tidak ada rizab sungai
2.
Kerja-kerja menggali dan
mendalam sungai perlu
dilaksanakan setiap tahun.
3.
Kesedaran masyarakat tentang
kebersihan dan penjagaan
sungai masih rendah.
2. Keadaan sungai yang sempit dan
dipenuhi dengan tumbuhan liar.
3. Pencemaran sungai akibat
daripada sisa pembuangan
sampah sarap.
PETA TABURAN ADUAN AWAM DALAM
SUBLEMBANGAN-SUBLEMBANGAN
PETA TABURAN ADUAN AWAM
PETUNJUK
Lembangan
Sg. Kemubu
Pengurusan Banjir akibat
limpahan sungai ( 1 )
Pengurusan sungai dan
koridor ( 27 )
Lembangan
Sg. Bagan
Sumber air ( 3 )
Konsep Manual Saliran
Mesra Alam ( 1 )
Pengairan dan Saliran
Pertanian ( 56 )
Petunjuk:
Sempadan Lembangan
Kawasan
Tumpuan
Aduan
Lembangan
Sg. Sat
KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN
PEMILIHAN SUBLEMBANGAN
JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)
P – Politic ( Politik )
E – Economic ( Ekonomi )
S – Social ( Sosial )
T – Technology ( Teknologi )
E – Environmental ( Persekitaran )
L – Legal ( Undang-Undang )
JUSTIFIKASI:1.Menerima jumlah aduan setempat terbanyak
2.Kawasan awam yang penting iaitu sekolah rendah
3. Menerima aduan melalui akhbar di mana Laporan Akhbar
dipantau terus oleh Pihak Suruhanjaya Kerajaan Negeri (SUK).
MASALAH DI SUBLEMBANGAN
Masalah di sublembangan yang dipilih
Isu
Keterangan
Banjir
Menganggu aktiviti
persekolahan.
Sungai dan
Koridor
Sungai dicemari dengan sampah
sarap.
Pantai
Tidak berkaitan
Sumber Air dan
Alam Sekitar
Kualiti Air yang tidak
memuaskan dari kawasan
perumahan.
Saliran Bandar
Sistem saliran yang kurang
sempurna
Ramalan dan
Amaran bagi
Banjir dan
Kemarau
Tidak berkaitan
Pengairan dan
Saliran
Pertanian
Masalah taliair rosak, gate tidak
berfungsi, parit tersumbat dan
air yang tidak mencukupi
KUMULATIF ADUAN AWAM
JPS JAJAHAN MACHANG
2010-2014
Pengurusan Akibat
Banjir Limpah Air
Sungai
8%
27%
0%
64%
1%
0%
Pengurusan Sungai
dan Koridor
0%
Impak
1.
2.
Kakitangan sekolah termasuk pelajar dan ibu bapa
pelajar.
Kawasan Perumahan di Kg Belukar, Machang.
KAKITANGAN TEKNIKAL JPS JAJAHAN MACHANG
Jurutera
Penolong Jurutera
Juruteknik
Pelukis Pelan
=
=
=
=
1 Orang
1 Orang
8 Orang
1 Orang
Jumlah
=
11 Orang
AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JPS MACHANG
Jurutera
Jajahan
( En Mohd
Sabri )
Pen
Jurutera
( En Wan
Taupek
Azmi )
Skim
Pengairan
Bagan
Skim
Pengairan Sg
Sat
Skim Pengairan
Galang
Skim Pengairan
Bagan 1
Skim Pengairan
Bagan 2
Skim Pengairan
Mas Ulu
Skim Pengairan
Pulai Chondong
Skim Pengairan
Bagan
Skim Rengas
Skim Ujit
Skim Kelaweh
Skim Pengairan
Bagan 3
Skim Pengairan
Labok
Skim Pengairan
Rusa
Skim Pengairan
Sawa Lara
Skim Pengairan
Dewan
Skim Pengairan Hulu
Sat
Skim Pengairan
Sg Sat
Skim Pengairan
Panyit
Skim Pengairan Hilir
Sat

similar documents