PowerPoint-presentatie

Report
Het Atlas College heeft 5 scholen:
Hoorn:
Copernicus SG
OSG West-Friesland
SG Newton
Medemblik:
SG De Dijk
Edam:
SG De Triade
Dus altijd een school bij jou in de buurt én keuzemogelijkheden genoeg!
Copernicus SG, Hoorn
de Copernicus:
voor leren!
de Copernicus:
• 2-jarige brugperiode mavo/havo en havo/vwo
 mavo/havo: minimaal m-advies
 havo/vwo: minimaal H-advies
• na klas 2 bevordering mavo-3, havo-3 of
vwo-3
pijler Sport
• Sport Accent School
• klas 1 en 2: sportaccentklassen
• Klas 3 en hoger: sport als examenvak
 vmbo: LO2
 havo/vwo: BSM
pijler Cultuur
• klas 1 en 2: textiel - handvaardigheid - textiel muziek
• textiele werkvormen als examenvak (MHV)
• gedurende schoolcarrière:





dans
museumbezoeken
theater (in en buiten school)
film
songfestival
pijler Internationaal
•
•
•
•
•
•
schoolreizen
uitwisselingsprogramma’s
High School English
Chinees
Oliver Tambo
Comeniusprojecten
OSG West-Friesland, Hoorn
Benodigd advies:
M/H-klas:
H/V-klas:
Atheneum-brugklas:
Gymnasiumbrugklas:
minimaal VMBO-T
minimaal HAVO
minimaal VWO
minimaal VWO
Opbouw:
• 1-jarige brugperiode, daarna doorstroom vanuit
mavo/havo naar mavo-2 of havo-2 en vanuit havo/vwo
naar havo-2 of atheneum-2. Vanuit atheneum en
gymnasiumbrugklas reguliere doorstroom in zelfde
afdeling.
• In alle klassen keuze voor Fast Lane English mogelijk.
SAMEN
CULTUREEL
EIGENZINNIG
ONDERZOEKEND
SG Newton, Hoorn
Benodigd advies
Basis
Basis/Kader
Kader
Kader/Mavo
Mavo
In 1e en 2e klas alle
leerlingen dezelfde
vakken
&
Je talent ontwikkelen
Gewone vakken
TalentFactory
30 lessen per week
3 lessen per week
Nederlands
Cooking Skills
Engels
Art Studio
Duits
Sports Skills
Gymnastiek
Techno Skills
rekenen/wiskunde
Theatre Skills
Handvaardigheid
E-minds
Mens
&maatschappij
Beauty, health & care
(en nog meer vakken)
2x per jaar een andere keuze
VMBO-MAVO diploma
1
2
4
3
5
VMBO-Allround diploma
1
2
3
4
6
zorg
7
organiseren
ondernemen
sport
presenteren
product
maken
Zes (soms 7) algemene vakken
Vier algemene vakken + delen
van beroepsgerichte vakken
SG De Dijk, Medemblik
•
•
•
•
Ondernemende school
Instroom: vmbo en mavo/havo/vwo
Klein, veilig, eigentijds
Modern gebouw met veel mogelijkheden
Keuzeprofielen:
•
•
•
•
•
Cultuurprofiel
Sportprofiel
Beta en Techniek
Fast Lane English
Gamma en Internationalisering
En ook:
•
•
•
•
•
•
Kennismakingskamp
Dijkdagen
Midden in de Middeleeuwen
Schoolfeesten
Excursie Parijs of Londen
Theatervoorstellingen
SG De Triade, Edam
Modern en toekomstgericht technisch onderwijs
•
•
•
•
Tabletklas
Techniek op alle niveaus
Aansluiting MBO
Keuzemogelijkheden in de bovenbouw op maat
Beroepspraktijk staat centraal
•
•
•
•
•
LWOO
Basis
Kader
Technische MAVO
MAVO
Leerlingen worden gestimuleerd en gemotiveerd het hoogst
haalbare niveau te halen
• Opstromen
• Doorstromen naar HAVO en MBO
Persoonlijke benadering van de leerling
• Veel begeleiding door extra mentoruren
• Loopbaanbegeleiding
• Intensief contact met de ouders
Meer weten?
Kijk op
www.atlascollege.nl
www.schoolvo.nl (Vensters voor Verantwoording)
www.schoolkompas.nl (voor leerlingen uit groep 8
en ouders)
Succes met je schoolkeuze!

similar documents