sldb_obyvatelstvo - Český statistický úřad

Report
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Třída Tomáše Bati 1565
761 76 Zlín
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
ZLÍNSKÝ KRAJ
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
I. část - OBYVATELSTVO
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
PRVNÍ POZNATKY Z VÝSLEDKŮ SLDB
ČR – 10 562 214 obyvatel, Zlínský kraj - 590 459
■ Roste počet obyvatel ČR, ve Zlínském kraji klesá
■ Populace stárne
■ Klesá počet lidí žijících v manželství
■ Roste počet vzdělaných lidí
■ Ve Zlínském kraji: - nejvyšší religiozita
- nejvyšší podíl rodáků
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
VÝVOJ POČTU OBYVATEL
ZLÍNSKÉHO KRAJE
620,0
591,334
596,903
595,010
590,459
2001
2011
600,0
580,0
550,465
560,0
540,0
532,676
520,0
500,0
tis.
1961
1970
1980
trvalý pobyt
1991
dlouhodobý pobyt
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
Změna počtu obyvatel (2001 a 2011)
Hl. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
trvalý
Pardubický
dlouhodobý
Kraj Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
200,000
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
Zlín
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
NÁRODNOST OBYVATEL
Nárůst počtu obyvatel moravské národnosti o 47,9 %
Nezodpovědělo 23,1% obyvatel kraje
• česká 54,6 % (322 507)
ČR – moravská národnost +37,3%
•moravská 16,3 % (96 234 osob)
Celkem 522 744 osob
z toho kraje: Jihomoravský 48,7 %
Zlínský
18,4 %
•slovenská 1,0 % (5 911)
• ukrajinská 553
• vietnamská 469
• polská 309
• ruská 212
• romská143 (258 v kombinaci s další národností)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
POČET OBYVATEL PODLE VĚKU
450
0-14
15-64
65+
400
350
300
250
200
150
100
50
v tis.
osob 0
1961
1970
1980
1991
2001
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
2011
VĚKOVÁ STRUKTURA – ZLÍNSKÝ KRAJ
2011
14,2
69,4
16,5
0-14
1961
27,1
0%
64,4
20%
40%
Index stáří:
2001
Muži
Ženy
60%
8,5
80%
15-64
65+
100%
2011
Zlínský kraj
ČR
82,9 %
85,4 %
61,6 %
105,2 %
64,2 %
107,8 %
Zlínský kraj
116,2 %
88,6 %
145,4 %
ČR
109,6 %
86,8 %
133,6 %
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
RODINNÝ STAV – ZLÍNSKÝ KRAJ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
tis.
129,4
129,3
129,7
104,5
38,6
28,7
22,8
6,9
svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí svobodné
vdané
muži
rozvedené ovdovělé
ženy
1991
2001
2011
Změny mezi dvěma posledními sčítáními
MUŽI
ČR
ŽENY
ČR
Zlínský kraj
Počet ženatých/vdaných:
-
6,3 %
8,9 %
Počet rozvedených:
Počet svobodných:
+ 37,7 %
+ 10,4 %
47,3 %
3,4%
-
Zlínský kraj
7,1 %
8,9 %
+ 33,4 %
+ 9,9 %
41,2 %
1,9 %
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
RODINNÝ STAV – STRUKTURA (2011)
Muži
Ženy
60,0
50,0
ČR
44,8 44,8
Zlínský kraj
60,0
50,0
42,8 44,8
40,0
40,0
% 30,0
% 30,0
20,0
20,0
9,3 7,9
10,0
2,5 2,4
0,0
Zlínský kraj
41,0 43,0
35,3 34,6
10,0
11,4 9,5
11,8 12,8
rozvedené
ovdovělé
0,0
svobodní

ČR
ženatí
rozvedení
ovdovělí
svobodné
vdané
Druhý nejvyšší podíl ženatých a vdaných (1. místo Kraj Vysočina - ženatí muži 45,4 %
- vdané ženy- 44,5 %)

Druhý nejnižší podíl rozvedených (1. místo Karlovarský kraj - muži 11,9 %, ženy - 14,1 %)

Nejvyšší podíl ovdovělých žen, podíl ovdovělých mužů třetí nejnižší
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY
100,0
90,0
3,8
5,9
3,4
7,7
11,7
15,1
21,5
80,0
27,3
70,0
30,4
32,8
60,0
36,4
50,0
39,0
40,0
35,3
30,0
20,0
48,0
35,7
25,2
10,0
19,2
0,0
v%
1980
1991
2001
základní vč. neukonč. nebo bez vzdělání
střední vč. vyučen (bez maturity)
úplné střední (s maturitou), VOŠ vč. nástaveb
vysokoškolské
2011
nezjištěné vzdělání
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
NÁBOŽENSTVÍ PODLE KRAJŮ
100
45,6 46,1 48,5 47,2 48,7 46,1 44,9 45,9 45,5 45,0 43,0 44,2 40,7 44,2
60
22,5
věřící
hlásící se k církvi
věřící
nehlásící se k církvi
bez
náboženské víry
MSK
ZLK
OLK
JHM
VYS
PAK
HKK
LBK
ULK
KVK
PLK
0
JHC
20
25,8 28,5 32,0
30,0
34,8
36,0 39,7 30,8 37,8
37,6
7,8
38,8 43,8 42,3
6,5 7,9
7,5
7,4
7,2
6,0
7,6
29,0
6,1
5,8
5,6
22,7
20,6
5,7
5,6
18,2
16,4
13,6
10,8 8,6 13,5 9,2 6,9 4,8
10,3
5,2 7,2
STC
40
PHA
podíl z celkové populace v %
80
neuvedeno
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
NÁBOŽENSTVÍ
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
RODÁCI
54,4 % obyvatel kraje (v ČR 48,7 % )
20,8 % - jiná obec stejného okresu
Podle SO ORP:
1. Uherský Brod
- 62,2 %
2. Valašské Klobouky - 61,5 %
3. Vsetín
- 57,9 %
12. Kroměříž
- 48,8 %
13. Otrokovice
- 45,1 %
Obce:
Březová (Uh. Brod), Ostrožská Lhota, Strání
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
Děkuji za pozornost
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz

similar documents