18. Státy bývalé Jugoslávie

Report
EVROPA
Státy bývalé Jugoslávie
III2-Z7-III-18
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu
Microsoft PowerPoint (.ppt) pro učivo
zeměpisu v 7. ročníku, oblast Člověk a
příroda. Doplněno o úkoly. Zaměřeno na
práci s atlasem a využití informací z
učebnice. Materiál lze využít pro společnou
práci ve třídě na interaktivní tabuli.
Chorvatsko
Rozloha: 57 000 km2, 5 mil. obyvatel, hl.město: Záhřeb
nížiny mezi Sávou a Drávou, uprostřed Dinárské hory
průmysl : strojírenský, potravinářský
vyspělé zemědělství – místy subtropické plodiny
čilý turistický ruch, jedna z nejnavštěvovanějších zemí turisty z ČR (pobřeží
Jaderského moře), není členem EU (velmi však usiluje)
města : Split, Rijeka
Srbsko a Černá hora
rozloha: 102 000 km2, 11 mil. obyvatel, hl. město : Bělehrad
donedávna společný stát – poslední pozůstatek někdy nazývaný jako
Srbskočernohorská Jugoslávie, dnes již dvě samostatné země
povrch je nížinatý, četná ložiska nerostů – rud
obyvatelstvo velmi nejednotné, velké spory mezi národnostními menšinami
(náboženství, národnost)
průmysl : strojírenský, textilní, potravinářský, hutnický
autonomní oblast Kosovo
Bělehrad byl dříve hlavním městem Jugoslávie, není členem EU
Města : Novi Sad, Podgorica
Bosna a Hercegovina
Rozloha : 50 000 km2, 3,5 milionu obyvatel, hl. město:
Sarajevo
Hornatý stát s velkým nerostným bohatstvím (uhlí, rudy, soli)
Smíšené obyvatelstvo – občasné národnostní nepokoje
Průmysl : hutnický, strojírenský, chemický a potravinářský
Není členem EU
Makedonie
Rozloha : 26 000 km2, 2,2 milonu obyvatel, hl. město : Skopje
Hornatý povrch, leží mezi Albánií, Řeckem a Bulharskem
Velmi slabá ekonomika, málo rozvinuté zemědělství i průmysl
díky poloze v horách – neúrodná půda
Není členem EU
Mapa zemí bývalé Jugoslávie
Obrázky – bývalé státy Jugoslávie
Otázky a úkoly :
1.Najdi na mapě města Bělehrad a
Sarajevo a urči kde leží?
2.Je některá ze zemí bývalé Jugoslávie
členem EU?
3.Popiš ráz krajiny a průmysl těchto
zemí.
Zdroje :
-
Jednotlivé obrázky dostupné z odkazů :
http://nasepenize.cz.imag3box.com/images/image/00/zemepisne/byvalajugoslavie-wikipedia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Plitvice_lakes.JPG/2
50px-Plitvice_lakes.JPG
http://www.turisimo.cz/assets/clanky/200909/clanek00877/upload/photo/large_srbsko1.jpg
http://www.chorvatsko-aktualne.cz/upload/Image/osijek%202.jpg

similar documents