industrijska ulja

Report
Klasifikacija indusrijskih ulja prema viskozitetu ISO 3448
ISO broj viskoznosti
(viskozna gradacija)
ISO VG 2
ISO VG 3
ISO VG 5
ISO VG 7
ISO VG 10
ISO VG 15
ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320
ISO VG 460
ISO VG 680
ISO VG 1000
ISO VG 1500
ISO VG 2200
ISO VG 3200
Srednja vrednost
kinematičke viskoznosti
mm2/s na 40 0C
2,2
3,2
4,6
6,8
10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500
2200
3200
Granice kinematičke viskoznosti
(mm2/s na 40 0C)
najmanje najviše
1,98
2,88
4,14
6,12
9,00
13,5
19,8
28,8
41,4
61,2
90
135
198
288
414
612
900
1350
1980
2880
2,42
3,54
5,06
7,48
11,0
16,5
24,2
35,2
50,6
74,8
110
165
242
352
508
748
1100
1650
2420
3520
Osnovne specifikacije i podjela hidrauličnih fluida
Mineralna
hidraulična ulja
Teško-zapaljive
hidraulične tečnosti
DIN 515 02, ISO 6743
DIN 51524
ISO 11158
HL
HLP
HLPD
HVLP
HVLPD
HH
HL, HM
HR, HV
HS, HG
ISO 6743/4, DIN 51502,
ISO 12922,
Factory Mutual-USA
Sadrže
vodu
HFAE
HFAS
HFB
HFC
Bez vode
HFDR
HFDU
Biorazgradive
hidraulične tečnosti
VDMA list 24568
ISO 6743/4
ISO 15380
Vodonerastvorive
Vodorastvorive
HETG
HEES
HEPR
HEPG
Hidraulična ulja
za prehrambenu
industriju
FDA, USDA, NSF
NSF-H1
NSF-H2
Baza:
-Bijelo ulje
- PAO
Baza:
-Bijelo ulje
- PAO
- mineralno
ulje
Podjela mineralnih hidrauličnih tečnosti DIN 51502 I ISO 6743-4
Simbol
DIN
Simbol
ISO-L
--
Sastav i tipične osobine
Područje primjene i radna temp.
HH
Mineralno ulje bez aditiva
Hidraulični pogoni bez posebnih zahtjeva, -10 do 900C
HL
Mineralno ulje sa
antioksidantima i antikorozivnim
aditivima
Hidrostatički pogoni sa visokim termičkim opterećenjem i
dobrim odvajanjem vode, -10 do 900C
HLP
HM
Mineralna ulja tipa HL sa
dodatkom antihabajućih aditiva
Hidrostatički pogoni sa visokim termičkim i
hidr.opterećenjima i dobrim odvajanjem vode, -20 do
900C
--
HR
Mineralna ulja tipa HL sa
dodatkom impruvera
Prošireno područje primjene primjene
HL-ulja, -35 do 1200C
HVLP
HV
Mineralna ulja tipa HM sa
dodatkom impruvera
Hidrostatički pogoni u mobilnoj hidraulici, -35 do 1200C
--
HS
Sintetska tečnost bez zahtjeva
za teško zapaljive tečnosti
Specijalna primjena u hidrostatičkim uređajima, -35 do
1200C
(HLPD)
HG
Mineralna ulja tipa HM sa
aditivom za Stick-slip
Hidrostatički uređaji sa kliznim ležajevima i nižim
brzinama rotiranja, -30 do 1200C
--
Mineralna ulja tipa HM sa
DD-aditivima
Hidrostatički pogoni koji rade pri povišenim term. i meh.
opterećenjem i uz prisustvo pojačane kontam., alatne
mašine i mobilna hidraulika
HL
HLPD
Test
Jedinica
Specifikacije
Standard
Visk.gradacija
ISO3448
Plamište :
-Cleavland
-PenskyMartens
0C
0C
100
88
140
128
140
128
160
148
180
168
180
168
180
168
180
168
ISO2592
ISO2719
Kin.visk.na
400C,
min.-max.
mm2/s
9.0-11.0
13.5-16.5
19.8-24.2
28.8-35.2
41.4-50.6
61.2-74.8
90.0-110
135-165
ISO3104
ISO3105
0C
-30
-21
-18
-15
-12
-12
-12
-12
ISO3016
ml
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
150/0
75/0
150/0
ISO/DIS
6247
5
5
5
5
10
10
14
14
ISO9120
30
-
30
-
30
-
30
-
30
-
40
-
30
30
ISO6614
10
10
10
10
10
Tačka
tečenja,max.
Pjenjenje : 240C
940C
240C
Odvajanje
vazduha
500C, max.
Deemulgivnost:
na 540C
na 820C
min.
min.
FZG test
prolazi
DIN 51524 -1, -2, -3 specifikacije za hidraulična ulja
Klasifikacija
Sastav
Područje primjene
Mineralna bazna ulja sa dodatkom
inhibitora korozije i oksidacije, bez
antihabajućih i EP-aditiva.
Primjenjuje se kod hidrauličnih sistema kod kojih
nema zahtijeva za antihabajućim svojstvima.
Fluidi na bazi mineralnih ulja uz
dodatak inhibitora korozije i
oksidacije, kao i antihabajućih
aditiva.
HLP-fluidi se koriste kod hidrauličnih sistema kod
kojih su prisutni povišeni pritisci i mogućnost habanja
pojedinih vitalnih komponenti
HLP-fluidi sa dodatkom
poboljšivača indeksa viskoznosti.
Primjenjuje se kod sistema koji rade pri povišenim
pritiscima i u širem temperaturnom intervalu.
Primjenjuje se u sistemima kod kojih je poželjno da
HLP i HVLP fluidi sa dodatkom
se sve nečistoće nalaze dispergovane po čitavom
aditiva za poboljšanje detergentnih i volumenu ulja. Ovi fluidi mogu uzeti na sebe
disperzantnih osobina.
određenu količinu vode, što može negativno uticati na
zaštitu od habanja i starenja.
Gradacija (DIN 51502)
ISO viskoz. Gradacija
13.5-16.5
19.8-24.2
28.8-35.2
41.4-50.6
61.2-74.8
Viskozitet na 1000C,mm2/s,min.
3.2
4.1
5.0
6.1
7.8
Tačka tečenja, 0C,max.
- 27
- 21
- 18
- 15
- 12
Plamište(COC), 0C,min.
140
165
175
185
195
Viskoz. na 400C,mm2/s,min.-max.
Klasa čistoće
21/19/16 (zahtjevi u zavisnosti od sistema)
Deemulgivnost,540C,minuta,max
Odvajanje vazduha, 500C, minuta, max.
Pjenjenje, ml, max.
na 240C
na 93,50C
na 250C posle 950
20
5
30
5
5
150/0
75/0
150/0
10
10
Gradacija
ISO viskoz. Gradacija
Viskoz. na 400C,mm2/s,min.-max.
13.5-16.5
19.8-24.2
28.8-35.2
41.4-50.6
61.2-74.8
Viskozitet na 1000C,mm2/s,min.
3.2
4.1
5.0
6.1
7.8
Tačka tečenja, 0C,max.
- 27
- 21
- 18
- 15
- 12
Plamište(COC), 0C,min.
140
165
175
185
195
Klasa čistoće (ISO 4406:1999)
21/19/16 (zahtjevi zavise od sistema)
Deemulgivnost,540C,minuta,max
Odvajanje vazduha, 500C, minuta, max.
20
5
5
Pjenjenje, ml, max.
na 240C
na 93,50C
na 250C posle 950
5
10
150/0
75/0
150/0
FZG test
Habanje krilne pumpe
Prstenovi, max.
Krilca, max.
30
10
---
120
30
13
Gradacija (DIN 51502)
ISO viskoz. Gradacija
Viskoz. na 400C,mm2/s,min.-max.
13.5-16.5
19.8-24.2
Index viskoziteta, min.
28.8-35.2
41.4-50.6
61.2-74.8
140
Tačka tečenja, 0C,max.
- 39
- 39
- 30
- 27
- 24
Plamište(COC), 0C,min.
125
175
175
180
180
Klasa čistoće (ISO 4406:1999)
Deemulgivnost,540C,minuta,max
Odvajanje vazduha, 500C, minuta, max.
21/19/16 (zahtjevi u zavisnosti od sistema)
20
30
5
Pjenjenje, ml, max.
13
150/0
75/0
150/0
na 240C
na 93,50C
0
na 25 C posle 950
FZG test
Habanje krilne pumpe,
10
Prstenovi, max.
Krilca, max.
---
120
30
---
Multigradna motorna ulja
SAE viskozitetna gradacija
ISO viskozitetna gradacija
Viskozitet na 400C, mm2/s
46
72-74
95-100
100-110
Viskozitet na 1000C, mm2/s
8.5
11.5-12.0
13.8-14.4
13.9-14.5
Index viskoziteta
163
155-160
140-150
135
Hidraulična ulja HD
Viskozitetne gradacije: 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460
• Dobra oksidaciona i hemijska stabilnost
• Odlična zaštita od korozije
• Izvrsna zaštita protiv habanja
• Odlična filtrabilnost i deemulgivnost
Hidraulično ulje HD
(Tipične karakteristike)
Specifikacije i odobrenja
DIN 51524/2 HLP
ISO 6743/4 tip HM
AFNOR NF E 48-603 (HM)
CINCINATI MILACRON
P-68/P-69/P-70
DENISON HF-0/HF-2
ISO VG
32
46
68
100
150
Gustina kg/m3
(na 150C)
849.0
849.5
866.3
885.9
884.9
Visk.400C,
mm2/s
32.6
44.9
66.3
96.7
153.1
Visk.1000C,
mm2/s
5.9
7.4
9.1
10.8
14.6
IV
123
129
112
96
94
T.Palenja, 0C
241
252
251
253
256
T.Tečenja, 0C
-24
-22
-22
-22
-12
Hidraulična ulja super HVL
Viskozitetne gradacije: 15, 22, 32,46, 68, 100
•Visok indeks viskoznosti
•Izvanredna hidrolitička stabilnost
•Izvrsna antihabajuća svojstva
•Izvanredna zaštita od korozije
•Odlična oksidaciona stabilnost
•Izvrsna sposobnost izdvajanja vode
Specifikacije i odobrenja
Hidraulično ulje super HVL
(Tipične karakteristike)
DIN 51524/3 (HVLP)
ISO 6743/4 tip HV
AFNOR NF E 48-603 (HV)
CINCINATI MILACRON
P-68/P-69/P-70
DENISON HF-0/HF-2
ISO VG
32
46
68
100
Gustina kg/m3
(na 150C)
846.8
848.6
862.4
873.8
Visk.400C, mm2/s
31.6
46.1
68.0
94.8
Visk.1000C, mm2/s
6.1
7.9
10.2
11.9
IV
144
141
134
116
T.Palenja, 0C
225
249
252
247
T.Tečenja, 0C
-31
-27
-26
-28
Hidraulično ulje HLPD 15, 22, 32, 46, 68
•Dobra filtrabilnost
•Odlična antikorozivna i antihabajuća svojstva
•Brzo izdvajanje vazduha i topljenje pjene
•Odlična oksidaciona, termička i hemijska stabilnost
Specifikacije i odobrenja
DIN 51524/2 (HLP)
ISO 6743/4 tip HM
AFNOR NF E 48-603 (HM)
CINCINATI MILACRON
P-68/P-69/P-70
DENISON HF-0/HF-2
Hidraulično ulje HLPD
(Tipične karakteristike)
ISO VG
46
68
Gustina kg/m3
(na 150C)
851.0
875.6
Visk.400C, mm2/s
45.7
69.1
Visk.1000C, mm2/s
7.52
8.9
IV
128
103
T.Palenja, 0C
243
238
T.Tečenja, 0C
-23
-25
Hidraulično ulje MH-46
•Visoka oksidaciona i termička stabilnost
•Odlična filtrabilna i deemulzivna svojstva
•Visok indeks viskoznosti
•Pojačana antihabajuća svojstva
Hidraulično ulje MH
(Tipične karakteristike)
ISO VG
46
Specifikacije:
Gustina kg/m3
(na 150C)
856.8
DIN 51524-2
Visk.400C, mm2/s
48.1
Denison HF-0
Visk.1000C, mm2/s
9.12
Cincinati Machine P-70
IV
180
Eaton Vickers 35VQ-25
T.Palenja, 0C
232
T.Tečenja, 0C
-34
Osnovna funkcija reduktorskih ulja






sprečavanje habanja
redukcija trenja i prenos snage
odvođenje toplote
zaštita prenosa od neočekivanih udarnih opterećenja
podmazivanje ležajeva
zaštita od korozije
Industrijski zupčanici i reduktori rade u uslovima
hidrodinamičkog i mješovitog podmazivanja.
Na rudarskoj opremi često su izloženi udarnim opterećenjima,
što uzrokuje porast radnih temperatura i do 100oC.
DIN specifikacija za reduktorska ulja
CLP- ulja DIN 51 517/3
Ulje
CLP 46
CLP 68
CLP 100
CLP 150
CLP 220
CLP 320
CLP 460
CLP 680
ISO VG
VG 46
VG 68
VG 100
VG 150
VG 220
VG 320
VG 460
VG 680
Viskozitet na
400C,mm2/s
41.4-50.6
61.2-74.8
90-110
135-165
198-242
288-352
414-506
612-748
Plamište, 0C
175
185
200
200
200
200
200
200
Tačka
tečenja, 0C
- 15
- 15
- 12
-9
-6
-6
-6
-3
FZG
12
Reduktol super
Viskozitetne gradacije:46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
• Izuzetna oksidaciona i termička stabilnost
• Odlična antihabajuća i EP svojstva
• Dobra deemulziona svojstva
• Odlična zaštita od korozije
Reduktol Super
Specifikacije i
(Tipične karakteristike)
100
150
220
320
460
Gustina kg/m3
(na 150C)
879.4
886.7
894.6
892.0
897.8
USA STEEL 224
Visk.400C, mm2/s
102.6
154.9
205.1
328.7
436.2
AGMA 252.04
Visk.1000C, mm2/s
11.2
14.6
17.5
23.7
28.6
93
93
91
91
92
T.Palenja, 0C
246
253
258
250
301
T.Tečenja, 0C
-23
-18
-14
-8
-8
odobrenja
DIN 51517 CLP/3
ISO 12925 - 1 CKC
ISO 6743 - 6 CKC
ISO VG
IV
Ulja za klizne staze
ISO viskozitetnih gradacija: 32, 68, 100, 150 i 220
• otpornost na visoke pritiske i
udarna opterećenja
• niski koeficijent trenja
• zaštita od habanja
• zaštita od korozije
•kompatibilnost sa tečnostima za obradu metala
• dobre osobine deemulgiranja
• visoka prionljivost za metalne površine
• kompatibilnost s materijalima kliznih staza.
Specifikacije i odobrenja
Ulja za klizne staze
(Tipične karakteristike)
ISO 6743/4 HG
CINCINNATI MILACRON:
P-53 (KS-32)
32
68
100
150
848.2
869.9
881.3
882.8
Visk.400C, mm2/s
35.3
65.8
96.2
147.1
Visk.1000C, mm2/s
6.3
8.9
10.9
14.2
IV
129
109.6
96
94
T.Palenja, 0C
238
261
250
272
T.Tečenja, 0C
-25
-20
-17
-19
ISO VG
Gustina kg/m3
(na 150C)
Ulja za vazdušne kompresore - Komprimol
ISO viskozitetnih gradacija: 68, 100, 150, 220, 320 i 460.
•Odlična oksidaciona i termička stabilnost
•Sposobnost podnošenja visokih opterećenja
•Dobra sposobnost razdvajanja vode
•Odlična zaštita od korozije
Komprimol
(Tipične karakteristike)
Specifikacije i odobrenja
DIN 51506 VDL
(gradacije 68, 100 i 150)
ISO VG
Gustina kg/m3
(na 150C)
68
100
320
871.5
878.2
894.7
ISO 6521
Visk.400C, mm2/s
65.5
102.7
352.6
LDAB
DIN 51506 VBL
(gradacije 220, 320 i 460)
Visk.1000C, mm2/s
8.6
11.2
24.4
IV
102
94
90
T.Palenja, 0C
242
244
260
T.Tečenja, 0C
-26
-24
-12
Ulja za vazdušne kompresore - Komprimol VK
ISO viskozitetnih gradacija: 15, 46, 68 i 100
•Odlična oksidaciona i termička stabilnost
•Sposobnost podnošenja visokih opterećenja
•Dobra sposobnost razdvajanja vode
•Odlična zaštita od korozije
Komprimol VK
(Tipične karakteristike)
ISO VG
Specifikacije i odobrenja
Gustina kg/m3
(na 150C)
46
68
849.8
866.7
ISO 6743-3
Visk.400C, mm2/s
44.5
68.2
VICKERS V 104 C
Visk.1000C, mm2/s
7.3
9.3
IV
128
112
T.Palenja, 0C
261
254
T.Tečenja, 0C
-24
-24

similar documents