kliknij i zobacz prezentację przygotowaną przez

Report
to choroby nowotworowe, które wywodzą się z układu
chłonnego. Nie jest to choroba dziedziczna ani zakaźna. Wszystkie
chłoniaki są nowotworami złośliwymi. Ryzyko zachorowania na
chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 60.
roku życia. . Choroba w większości przypadków jest wykrywana dopiero
w stadium zaawansowanym.
Zaklasyfikowanie nowotworu do chłoniaków opiera się na dodatnim
wyniku dla LCA (ang. leukocyte common antigen) w badaniu
immunocytochemicznym.
ziarnicze
CHŁONIAKI
nieziarnicze
Endoskopowy obraz chłoniaka MALT
żołądka u pacjenta, u którego
wystąpiło krwawienie z górnego
odcinka przewodu pokarmowego.
Obraz przypomina wrzód trawienny z
przylegającym skrzepem
Chłoniak skóry
Nacieki spojówki obojga oczu.
Chłoniak MALT
Symptomy sygnalizujące obecność chłoniaka są
niespecyficzne. Dodatkową trudnością
w diagnozowaniu chłoniaków jest to, że mogą powstawać w
narządach innych niż węzły chłonne - np. w układzie
pokarmowym. Dają wówczas objawy przypominające inne
schorzenia, np. wrzody żołądka w przypadku chłoniaka
zlokalizowanego w żołądku. Dlatego też bardzo ważne jest,
aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej
niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem. Najczęściej
występującym przejawem choroby jest znaczne powiększenie
się jednego lub kilku węzłów chłonnych.
Uporczywe
swędzenie
skóry
Obfite nocne
poty
Długo
utrzymujący się
kaszel i nudności
WĘZŁY CHŁONNE ZE ŚLEDZIONĄ I NACZYNIAMI
LIMFATYCZNYMI TWORZĄ UKŁAD LIMFATYCZNY.
Węzły chłonne stanowią barierę ochronną ustroju uważane są za filtry ochronne . Oczyszczają one
chłonkę z krążących w niej szkodliwych obcych ciał
i bakterii, które mogły się do niej dostać.
Obwodowe węzły chłonne, zlokalizowane są pod
powierzchnią skóry i wyczuwalne przy badaniu
dłońmi. Można je wyczuć m.in. w okolicach uszu,
po bokach szyi, w dołach pachowych, w
pachwinach. Pozostałe węzły chłonne
zlokalizowane są najczęściej wokół dużych naczyń
krwionośnych m.in. w centralnej części klatki
piersiowej, w okolicach tchawicy, oskrzeli i aorty,
w okolicach wątroby, śledziony, w pobliżu jajników
oraz pęcherza moczowego.
- Chłoniaki nie-Hodgkina, (NHL) :
a) Nowotwory z prekursorowych i obwodowych limfocytów B
b) Nowotwory z prekursorowych i obwodowych limfocytów
T/NK (rzadko występujące w polskiej populacji)
- Chłoniaki Hodgkina, HL (kiedyś nazywane ziarnicą złośliwą)
* Ponad 6 tyś. nowych przypadków NHL i HL w Polsce
(najprawdopodobniej 90% analizowanych przypadków)
*BIOPSJA - rodzaj specjalnego zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną
metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych
chorobowo tkanek, który następnie jest oceniany morfologicznie
z użyciem mikroskopu świetlnego (badanie histopatologiczne).
Ponieważ przyczyny powstawania choroby nie są jeszcze
dostatecznie poznane, niemożliwe jest zachowanie
odpowiednich środków prewencyjnych. Ciągłe dbanie
o zdrowy tryb życia najlepiej zapobiega chorobie
nowotworowej.
PRZEZ CAŁE ŻYCIE:
* stosuj prawidłową dietę,
* często waż się,
* regularnie ćwicz i zawsze miej czas na długi odpoczynek
Dotychczas nie wyodrębniono czynników warunkujących
powstawanie chłoniaków. Większość ludzi zaczyna chorować
nagle. Przyczyna choroby Hodgkina jest nieznana. Pewien typ
tej choroby, chłoniak Burlcitta, jest związany z zakażeniem
wirusem Epstein-Barra, należącym do grupy wirusów
opryszczki i występującym najczęściej w Afryce. Inne typy
chłoniaków towarzyszą infekcjom wirusowym z grupy
wirusów HIV. Od kiedy we wczesnych latach 80. wykryto
chorobę AIDS, częstość występowania chłoniaków
nieziarniczych wzrosła o 65%, a ziarnicy złośliwej spadła.
Ryzyko zachorowania na chłoniaki nieziarnicze wzrasta u
ludzi, którzy mają osłabiony układ immunologiczny przez
napromieniowania, chemoterapię.
Leczenie chłoniaków polega na radioterapii i chemoterapii.
Sposób leczenia zależy od typu chłoniaka, objawów klinicznych, wieku i
stanu zdrowia chorego. W nowotworach z przerzutami leczenie musi
być kompleksowe i obejmować zarówno chemoerapię, jak i
radioterapię. Całkowite wyleczenie pacjentów sięga wtedy 40%. Nową
strategią terapeutyczną byłaby możliwość niszczenia samych komórek
nowotworowych bez naruszania funkcjonowania innych struktur
organizmu człowieka. Jeszcze inne metody polegają na specyficznym
uwrażliwieniu nowotworu na radioterapię. W niektórych przypadkach
przeszczep szpiku umożliwia podawanie leków cytostatycznych
w wyższych dawkach niż normalnie. Pacjenci z chłoniakami muszą
zgłaszać się do lekarza na częste badania kontrolne, ponieważ
szczególnie w pierwszych 2, 3 latach grożą im nawroty choroby.
CHŁONIAK - OPIEKA DOMOWA
Lekarz może zalecić dodatkowe leki przeciwbiegunkowe, ale sam
chory powinien próbować walczyć z tymi dolegliwościami. Ważna
jest odpowiednia dieta:
1) lekkostrawne posiłki,
2) unikanie produktów mlecznych i słodyczy,
3) smażonego i tłustego mięsa.
4) spożywanie dużej ilości przed i po posiłku.
Chory powinie ubierać się lekko, nie przegrzewać, dbać o higienę
ciała i unikać kontaktu z ludźmi chorymi.
* Zachorowalność na chłoniaki rośnie w tempie 4-4,5 proc. rocznie.
* Obniża się średnia wieku chorych. Jeszcze kilkanaście lat temu
wynosiła ona 65 lat; dziś nie sięga 60. i coraz częściej chorują 30latkowie. Wzrost zachorowalności dotyczy zwłaszcza chłoniaków
o tzw. niskiej i średniej złośliwości.
* Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia zachorowalność na chłoniaki
wynosi 16 osób na 100 000 ludności. W Polsce notuje się ok. 6000
nowych przypadków choroby rocznie.
* Najczęściej występujacymi chłoniakami są rozlane z dużych
komórek B (30%, 1600 - 2000 przypadków rocznie) oraz
grudkowe (22%, 1200 - 1500 przypadków rocznie)
* Międzynarodowa Klasyfikacja Nowotworów Dziecięcych
International Classification of Childhood Cancer umieszcza chłoniaka na
drugim miejscu.
a)15 października
b)18 sierpnia
c) 15 września
a) Tak
b) Nie
a)Limfatycznego
b)Kostnego
c)Oddechowego
a)Tętnice i węzły chłonne
b)Żyły i układ oddechowy
c)Węzły chłonne ze śledzioną i naczyniami
limfatycznymi
a)Biopsji
b)Rezonansu magnetycznego
c)Morfologii krwi
a)Wzrasta wraz z wiekiem
b)Dotyczy osób po 60. roku życia
c)Odpowiedzi a i b są prawidłowe
Amanda Krzyśko
Dagmara Zubek
Karolina Mermer
Rafał Zulewski
Ewelina Rudiak
mgr Agata Krowicka

similar documents