Øverås Maus - HL

Report
MAUS
Maus: Et verk av en overlever

En (selv)biografisk grafisk
roman som visuelt fremstiller
mennesker som dyr

Auschwitzoverleveren Vladek
Spiegelman

Todelt: 1986 og 1991

En historie av og om minne (av
fortiden)

-Tredelingen av fortelling og tid
- Kolliderende/smeltende tid
- Retten til å fortelle
- Autentisitet
- Dyreanalogien/metaforen
”The past is never dead. It´s not even the past”
-
William Faulkner, 1950
Kjernepoeng
 Fortiden formes i lys av
nåtiden
 Nåtiden er, uunngåelig,
resultatet av fortiden
 En fortelling av minne
 En fortelling om minne
Tredeling

Formatet (to spor) gir mulighet for å ha mange
forskjellige narrative nivåer tilstede samtidig

Én side: mange nivåer (kommunikasjon mellom
rammene)

Tredelt i tid

Tredelt i narrative linjer/nivåer
-Indre: Vladek
-Ytre: Møtepunktet
-Meta: Presentasjon

Nivåene kollidere, smelter og glir
Et krevende og givende
format
 To spor
- Verbalt vs. visuelt
- Der ord ikke er nok:
visualisering av traume
 Ikke-linjær lesning
(back- and- forth
reading)
Indre: Grunnhistorien
 Kampen om overlevelse
 Følger Vladek fra
førkrigstiden i Polen til
etterkrigstiden i USA
 Beskrivelser som legger
grunnlaget for boken:
hovedminnet
Ytre: Møtepunktet
 Nåtid, hvor historien
nedtegnes
 Viser forholdet mellom to
generasjoner, to
tolkninger, hvordan
(personlig) historie blir
overlevert
Meta: Representasjon
 Instant now
(øyeblikkelig nå?)
 Den vanskelig
presentasjonen/represen
tasjonen
 To eksempler:
Fremstilling av
Françoise & skyldfølelse
Tid
 Fortid og nåtid er stadig presentert sammen. De er
flettet sammen verbalt, visuelt, og verbalt-visuelt.
 Nåtid og fortid kolliderer og kollapser inn i hverandre.
Kolliderende tid
Nåtid, fortid og Vladek
 Snur seg og inn i fortiden
Retten til å fortelle
 ”Historia til ein overlevande”- hvem er den
overlevende? Hvem sin historie?
 ”Far min blør historie/My Father Bleeds History”
”og her to vanskene mine til/Here my Troubles
Began”
 Traume på tvers av generasjoner. Fra øyenvitne til
postminne og postgenerasjon.
Fange på helvetesplaneten
- Art sin historie

Et mørkt kapittel (4 sider)

Fortiden tvinger moren (Anja) til selvmord i 1968

Langtidskonsekvenser hos mor, far og sønn

I stripet drakt
En autentisk
Holocaustfortelling?
 Historie er alltid, til en viss grad, en subjektivt
forståelse av fortiden
 To fortellere- to fortellinger: Belysning av diskrepansen
 Vladek: Øyevitne (emosjonell autentisitet)
 Art: Intervjuer (faktasjekker)
 Tre eksempler
1: They didn´t wear
watches in watches
 ekse
2: Konkurrerende
tolkninger:
 Eksempelet med orkesteret
3: Minnet er subjektivt
 Hukommelse og minne er
en subjektiv belysning av
fortiden
 Ubevisst glemme detaljer
 Bevisst glemme detaljer
En dristig analogi
”Jødane er tvillaust ein rase, men dei er ikkje
menneskelege”
- Adolf Hitler
Katt og mus
 Orwelliansk
Jøder: Mus
Nazister: Katter
Amerikanere: Hunder
Polakker: Griser
 Tvinger leseren til å ta del i den
absurde inndelingen av forskjellige
menneskeraser, der jøder ofte ble
fremstilt som skadedyr (rotter og
mus).
Kritikk
 ”Spiegelman plays directly into [Nazism´s] racist
vision…” og at bruken av metaforen ”threatens to
erode [the story´s] moral underpinning´s”
- Robert C. Harvey
 Intellektuell satire
Maus i undervisning

Historie:
- Maus er en tegneserie
- Maus viser vanskeligheten med kildekritikk og øyenvitner
- Maus viser hvordan historie og minne er en subjektive oppfatninger av
fortiden
- Maus viser et større spekter av de sanne konsekvensene av Holocaust (postgenerasjonen).
- Er det i det hele tatt mulig med en objektiv presentasjon av historien?
- Katt/mus-metaforen kan brukes til å vise absurditeten i nazismens ideologi.

Norsk: Analyse av struktur og innhold
- Maus visualiserer godt forskjellige nivåene en tekst kan inneha
(rammefortelling, metafortelling)
- Maus demonstrerer og visualiserer kampen om narrativ makt på en måte
verbal tekst ikke makter.

Maus er en utrolig rik og sjelsettende bok som garantert vil engasjere elevene!

similar documents