likovni dan z uporabo ikt na razredni stopnji

Report
LIKOVNI DAN Z UPORABO IKT
NA RAZREDNI STOPNJI
Mladen Kopasić, Osnovna šola Polje, [email protected]
Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
LIKOVNI DAN Z UPORABO IKT NA RAZREDNI STOPNJI
Kazalo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaj je “likovni dan”?
Zakaj IKT pri likovni vzgoji?
Katero strojno opremo potrebujemo?
Katero programsko opremo potrebujemo?
Koliko moramo biti računalniško “pismeni”?
Kaj zajamemo v teoretični predstavitvi?
Kje dobimo gradivo, ki ga uporabimo pri projekciji?
Kako dobimo gradivo, ki ga uporabimo pri projekciji?
Literatura in viri
Spletni naslovi gradiva uporabljenega v projekciji
2
Kaj je “likovni dan”?
• Običajen pouk likovne vzgoje, pri katerem imamo 4 ure strnjeno na 14 dni.
• Pri tem uro do dve posvetimo spoznavanju teorije pri čemer nam v
veliki meri pomaga IKT.
Vzorec projekcije za teoretični del
3
Zakaj IKT pri likovni vzgoji?
• Ker lahko likovno vzgojo bistveno obogatimo in jo tako naredimo
bolj zanimivo, privlačno, atraktivno.
• Ker lažje dosežemo cilje iz učnega načrta.
• Možnost dvosmerne komunikacije in medpredmetnih povezav.
• Ker je na internetu ogromno slikovnega in video materiala, ki je na voljo (ob
spoštovanju avtorskih pravic).
• Ker so naše šole oz. učilnice čedalje bolje opremljene z ustrezno tehnologijo.
4
Katero strojno opremo potrebujemo?
• Osebni računalnik z dostopom do interneta.
• Projektor.
• Priporočeno še laserski prikazovalec (laser presenter).
5
Katero programsko opremo potrebujemo?
1. Za pripravo predstavitve:
• Microsoft Office PowerPoint (ali sorodno OpenOffice različico),
• (nezahteven) program za obdelavo fotografij (npr. PhotoFiltre).
2. Za predstavitev:
• Microsoft Office PowerPoint (ali sorodno OpenOffice različico).
6
Koliko moramo biti računalniško “pismeni”?
Glede na uporabljeno programsko opremo (PowerPoint, PhotoFiltre)
lahko likovne dneve pripravi in vodi vsak povprečno računalniško
“pismen” učitelj.
Bolj je pomembna domišljija in ustvarjalnost, predvsem pa čas, ki smo ga
pripravljeni vložiti v pripravo takšnega dneva.
7
Kaj zajamemo v teoretični predstavitvi?
Ključne besede iz učnega načrta (2001). Potrebno je samoizobraževanje.
STANDARDI
ZNANJA
CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH NALOG
LIKOVNO
PODROČJE
LIKOVNA
NALOGA
USVAJANJE
LIKOVNIH POJMOV
LIKOVNO
IZRAŽANJE
Učenci:
materiali
in orodja
ter
RISANJE
kvalitete,
velikosti
in oblike
risarskih
podlag
MEDPR.
POV.
Učenci:
- na primerih risb vrstnikov in
Risarski
PRIVZGAJANJE
DOŽIVLJAJSKIH
NARAVNANOSTI
Učenci:
Poznajo pojme:
- se navajajo na
- risarski
opišejo posebnosti - po postopkih od pomembnost
črt, narisanih s tekočimi in
celote k
povezanosti risarskega
umetniških del
Likovne pojme
opišejo in
likovno izrazijo
material in
orodje,
detajlom
materiala z velikostjo,
narišejo risbe z
obliko in kvaliteto
MAT
- risarski
različnimi
podlage,
ŠVZ
materiali in
- razvijajo občutek za
SLO
postopek,
orodji na
rokovanje z različnimi
DRU
oblike in velikosti podlag za
različne
risarskimi materiali in
NIT
risanje s tekočimi in trdimi
velikosti, oblike
orodji,
- oblika
materiali,
in kvalitete
- razvijajo samozavest
podlage,
podlag.
ob rokovanju z
- materiali
trdimi materiali in orodji,
- obnovijo postopek risanja risbe
od
celote k detajlom,
- naštejejo
različne kvalitete,
- opišejo posebnosti povezave
različnimi risarskimi
risarskih materialov in orodij z obliko
materiali in orodji.
in velikostjo podlage.
8
- velikost
podlage,
podlag.
Kje dobimo gradivo, ki ga uporabimo pri projekciji?
9
Kako dobimo gradivo, ki ga uporabimo pri projekciji?
1. Slikovno gradivo – Google slike
V Google slike vpišemo ustrezne ključne besede. Priporočam angleške izraze.
Če jih ne poznamo, uporabimo prevajalnik, ki je “pri roki”.
Konkretno: če iščemo vzorce risb narisanih s črnilom, namesto ključnih besed risba črnilo
napišemo ink drawing.
Pregledamo slike in izberemo tiste, ki se nam zdijo glede na vsebino najbolj
primerne/ustrezne. Sproti jih prilepimo na projekcijo oz. po potrebi še prej obdelamo s
programom za obdelavo fotografij (npr. PhotoFiltre).
POMEMBNO: Njihov spletni naslov sproti kopiramo/prilepimo na zadnji diapozitiv.
10
2. Video gradivo – YouTube
Postopek je pravzaprav enak kot pri slikovnem gradivu, le da je razpoložljivega gradiva manj.
Pri tem pa porabimo več časa, ker moramo posnetke pregledati. Izbiramo krajše posnetke,
da nam ne zmanjka časa za likovno ustvarjanje.
11
Literatura in viri
• Kopasić. M. (2010). Risarski materiali in orodja ter kvalitete, velikosti in oblike
risarskih podlag. PowerPoint projekcija.
http://www2.arnes.si/~mkopas/risanje2bymladen.ppt
• Spletna stran: http://www.youtube.com/watch?v=HYgU1hg2fFs&feature=related
(5. 12. 2010).
• Tacol et. al. (2001): Učni načrt za predmet likovna vzgoja
• Učbenik: Tomšič Čerkez, B. (2009): Likovna vzgoja 4. Mladinska knjiga
Nekatere slike so prenesene s spletnih strani, kjer so prosto dosegljive (nezaščitene), in so last avtorjev ustvarjalcev. V okviru te projekcije imajo zgolj izobraževalni namen.
Avtor projekcije si jih na nikakršen način ne lasti.
12
Spletni naslovi gradiva uporabljenega v projekciji
http://www.google.si/intl/sl_ALL/images/logos/images_logo_lg.gif
http://farm4.static.flickr.com/3323/3606295240_51f643dd5d.jpg
http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi
http://translate.google.si/?hl=sl&tab=iT#
http://www.google.si/images?hl=sl&biw=983&bih=551&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=risba+%C4%8Drnilo&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.si/images?hl=sl&source=hp&biw=983&bih=551&q=ink+drawing&gbv=2&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
http://www.youtube.com/results?search_query=ink+drawing&aq=f
http://www.bobgriggs.com/wp-content/uploads/2011/02/bored-child.jpg
http://www.cats-ltd.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/Computer.jpg
http://www.kollewin.com/EX/09-15-21/_93b3-nec-video-projector.jpg
http://www.bhphotovideo.com/images/largeimages/681583.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_jOt4bThXqRU/TEhXCVZFEGI/AAAAAAAACCw/YbgQ_nS6O-I/s1600/logo_impress.jpg
http://www.freewebs.com/earthholisticeducation/powerpoint_logo%202.jpg
13
Hvala za pozornost in lep dan vam želim!
[email protected]
14

similar documents