Havo? - Hoeksch Lyceum

Report
Voorlichtingsavond Mavo-4
Welkom,
Even voorstellen...
M. Hachmang (HCH)
Decaan Mavo
[email protected]
Programma
• Wat zijn de mogelijkheden na de
Mavo?
• Hoe is het MBO georganiseerd?
• Havo?
• Keuzebegeleiding?
• Kosten vervolgopleiding?
• Vragen?
Na de Mavo?
• Middelbaar Beroeps Onderwijs
Regionaal Opleidingen Centrum
(ROC)
• HAVO
MBO’s in omgeving Rotterdam
- Albeda
- Zadkine
- Davinci
- Wellant
- Edudelta
- GLR
- HMC
- STC
MBO- leerwegen
1. BBL (=Beroeps Begeleidende
Leerweg)
• vroeger leerlingstelsel
• 4 dagen werken, 1 dag naar school
• vak leren in de praktijk
• arbeidscontract!
• aangesloten als leerwerkbedrijf
MBO-leerwegen
2. BOL (= Beroeps Opleidende
Leerweg)
• dagopleiding
• 5 dagen in de week naar school
• stage en simulatie
Niveau’s binnen het MBO


3
2
1
4
Niveau 1
• eenvoudige uitvoerende
werkzaamheden
• assistentenopleiding
• ½ - 1 jaar
• drempelloos
Niveau 2
• uitvoerende werkzaamheden
• basisopleiding
• 1 ½ - 2 jaar
• diploma Vmbo basisberoeps
Niveau 3
• volledig zelfstandige uitvoering van
werkzaamheden
• vakopleiding
• 2 ½ - 3 jaar
• diploma Vmbo KBL, G, TL (=Mavo)
Niveau 4
• volledig zelfstandig, specialisatie
• middenkader/specialistenopleiding
• 3 – 4 jaar
• diploma Vmbo KBL, G, TL (Mavo) of
vooropleiding niveau 3
• sommige opleidingen  HBO
Niveau’s binnen het MBO

3
2
1
4
Aanvullende eisen
• leeftijd: bijvoorbeeld bij politie, leger
• vakken: bij technische opleidingen
Wiskunde en NSk1
• lichamelijke aspecten: sport en
bewegen
• cijfer: voldoende
Aanvullende eisen
• groot aanbod?  snel vol!
• intakegesprek
• intake-test (taal en rekenen)
Sectoren in het MBO
• Techniek
• Economie
• Zorg en Welzijn
• Landbouw
Wat na de Mavo?
• Havo?
doorstroomeisen HL (zie website)
- bijv; 47 punten voor 7 vakken.
enz.
- uitstellen keuze
- korte weg naar HBO
- veiligheid HL
Wat na de Mavo?
• MBO?
- al gericht leren
- stage en/of werken
- MBO-3/4 diploma t.o.v. HAVO
- als HBO niet lukt.....
Keuzebegeleiding
• voorlichting Mavo-4 leerlingen
• MBO-voorlichtingsavond (wo. 27-11)
• Open Dagen (via mail), ná schooltijd!
• Proefstuderen (op verzoek)
• Gesprek met leerling (+ ouders)
• Beroepskeuzetesten
Keuzebegeleiding
Informatie zoeken....
• www.stagemarkt.nl
• www.beroepeninbeeld.nl
• www.ecabo.nl
• www.mbostart.nl
• de verschillende sites van de ROC’s.
Oriënteren vervolgopleiding
• leerlingen maken minimaal 2 verslagen
(via HCH)
• doel: leerlingen aansporen om tijdig
te beginnen met oriënteren
Aanmelden MBO
• leerlingen kiezen minimaal 2
opleidingen uit.
• digitaal aanmelden
• uiterlijk voor 1 maart
• de leerlingen zijn verantwoordelijk
voor het tijdig inschrijven!
Studiefinanciering
MBO-student
18 jaar of ouder
Studiefinanciering
voor MBO (prestatieb.)
Scholier VO
18 jaar of ouder
Tegemoetkoming
Scholieren
Scholier VO/MBO
jonger dan 18 jr.
Tegemoetkoming
Ouders
Vragen?
Kan ook per mail: [email protected]

similar documents