Spotřební a energetické daně

Report
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
2. prosince 2013
1.
2.
3.
2
Nepřímé daně
Spotřební daně
Energetické daně
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
Nepřímé daně
3
všeobecné
selektivní
daň z přidané hodnoty
spotřební daně včetně
energetických daní
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.



zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů
směrnice Evropské unie
základní prvky spotřebních daní
◦
◦
◦
◦
◦

4
subjekty
předmět
základ
sazba
(období, výpočet, rozpočtové určení)
správa spotřebních daní
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
daň z
minerálních
olejů
daň z
tabákových
výrobků
daň z vína a
meziproduktů
5
daň z lihu
daň z piva
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

plátce
◦ obecné ustanovení (§ 4)
◦ ten, kdo uvádí vybrané výrobky do volného oběhu
 výrobce
 provozovatel daňového skladu
 oprávněný příjemce
◦ dovozce
◦ porušitel režimu podmíněného osvobození od daně
◦ zvláštní ustanovení (§ 44, § 66, § 80,
§ 92 a § 100c)
6
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

negativní vymezení (§ 80)

malé nezávislé pivovary (§ 82)
◦ roční výroba piva není větší 200 000 hl
◦ jsou právně a hospodářsky nezávislé na jiném
pivovaru
◦ nesmí mít provoz propojený s jiným pivovarem
7
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.



8
vybrané
výrobky
vyrobené či
dovezené na
daňové
území
Evropské
unie
vznik daňové
povinnosti
A. Minerální
oleje
E. Tabákové
výrobky
D. Víno a
meziprodukty
B. Líh
C. Pivo
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.






9
podle kombinované nomenklatury
čisté minerální oleje
směsi minerálních olejů
další minerální oleje
minerální oleje pro pohon motorů
minerální oleje určené k použití, nabízené k
prodeji nebo používané pro výrobu tepla
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

líh (etanol) ve výrobcích
◦ zákon o lihu (č. 61/1997 Sb.)

denaturace lihu

povinné značení lihu
◦ zákon o povinném značení lihu (č. 307/2013 Sb.)
◦ povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro
účely správy spotřební daně z lihu
10
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

0,5 % objemových alkoholu

koncentrace piva
◦ velký Ballingův vzorec

11
vyhláška č. 468/2003 Sb.
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

podle kódů kombinované nomenklatury

více než 1,2 % a méně než 22 %

členění
◦ šumivé víno
◦ tiché víno
◦ meziprodukty
12
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

členění
◦
◦
◦
◦
13
cigarety
doutníky
cigarillos
tabák ke kouření
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

osvobození od jednotlivých spotřebních daní
◦ § 49, § 71, § 86, § 97 a § 105

podmíněné osvobození od daně (§ 19)
◦ umístění do daňového skladu
◦ doprava za podmínek stanovených pro dopravu a
vývoz
14
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
množství v 1000 l při
15 °C
množství v tunách
procentní část –
cena
pevná část –
množství v ks
množství v hl
při 20 °C
množství
v ks nebo kg
množství v hl
15
množství v hl
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
částka v Kč
za 1000 l či
tunu
částka v Kč za kus a
27 %
28 500 Kč / hl
14 300 Kč/ hl
částka v Kč za kus
či kg
2340 Kč / hl
0 Kč / hl
16
32 Kč / hl
16-28,80 Kč /
hl
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

obecně
◦ kalendářní měsíc

speciální úprava
◦ dovoz vybraných výrobků
17
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

upravuje zákon č. 243/2000 Sb.

daň z minerálních olejů – sdílená
◦ Státní fond dopravní infrastruktury (9,1 %)
◦ státní rozpočet (90,9 %)

ostatní spotřební daně – výlučné
◦ státní rozpočet
18
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

správce daně
◦ orgány Celní správy České republiky

daňové přiznání
◦ do 25. dne po skončení zdaňovacího období
◦ speciálně - daň z tabákových výrobků

splatnost daně
◦ do 40 dne po skončení zdaňovacího období
◦ při dovozu – do 10 kalendářních dní
◦ speciálně - daň z lihu a daň z tabákových výrobků

vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
◦ okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného
oběhu
◦ vznikem celního dluhu
19
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.



části 45. - 47. zákona č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů
směrnice Evropské unie
základní prvky energetických daní
◦
◦
◦
◦
◦

20
subjekt
předmět
základ
sazba
(období, výpočet, rozpočtové určení)
správa energetických daní
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
Energetické daně
Daň ze zemního
plynu a některých
dalších plynů
21
Daň z pevných
paliv
Daň z elektřiny
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

plátce
◦ daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 dodavatel
 provozovatel
 další
◦ daň z pevných paliv
 dodavatel
 další
◦ daň z elektřiny
 dodavatel
 provozovatel
 další
22
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

daň ze zemního plynu a některých dalších
plynů
◦ pro pohon motorů nebo pro jiné účely
◦ pro výrobu tepla
◦ ostatní

daň z pevných paliv
◦ černé a hnědé uhlí
◦ koks
◦ další

daň z elektřiny
◦ elektřina
23
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
24
Daň ze zemního
plynu a některých
dalších plynů
Daň z pevných
paliv
Daň z elektřiny
množství
plynu v
MWh
spalného
tepla
množství
pevných
paliv
vyjádřené
v GJ
spalného
tepla
množství
elektřiny v
MWh
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
25
Daň ze zemního
plynu a některých
dalších plynů
Daň z pevných
paliv
Daň z elektřiny
0–
264,80
Kč /
MWh
8,50
Kč/GJ
28,30
Kč/MWh
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

26
kalendářní měsíc
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

výlučné daně
◦ státní rozpočet
27
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

správce daně
◦ orgány Celní správy České republiky

daňové přiznání
◦ 25. dnů

splatnost daně
◦ 25. dnů

28
vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
29
Spotřební a energetické daně
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

similar documents