Se presentasjonen som ble holdt for kommunestyret

Report
RE SPEKT
VENNSKAP
ENGASJEMENT
ENTUSIASME
GLEDE
IDRETT FOR ALLE
TILHØRIGHET
Hovedlandsrenn Skiskyting 2015
Roger Rustand
Ola Fosshaug
Kristen Wingestad
Sverre Tjøntveit
Hovedlandsrenn 2015
Hva kreves av bygda ?
•
•
•
•
•
•
Bakgrunn
Svene IL
Numedal Sportsskyttere
Hva krever et Hovedlandsrenn
Finansiering
Hva vil vi sitte igjen med
Bakgrunn
• Høsten 2012 ble Svene IL og IL Bevern tildelt Hovedlandsrennet for 15 og
16 åringer i 2015
• HL er et stort arrangement med ca 4-500 deltakere fra hele landet og ca
det samme antall ledere, trenere og foreldre.
• Det vil gå over 4 dager, torsdag - søndag i månedskifte februar/mars 2015.
• Dette blir et stort løft for våre klubber og forberedelsene er allerede i gang
• Et arrangement som vil lage stor blest om klubbene og bygda vår, via
lokale og landsdekkende aviser og web/lokal TV.
• Vil være inntekts bringende for Reiseliv-,Handels og Transport- næringen i
disktriktet.
• Vil kreve en storsal vi må ut av bygda for å finne......
• Har arrangert Hovedlandsrenn i skiskyting i 1992 og langrenn i 2000
Aktivitetsnivå
• Svene IL:
Består av Fotball, ski og allidrett
– Fotball:
• Økende deltakelse på”nye” Stevningsmogen
• Ca 260 aktive fra 6 – 65 år fordelt på 23 lag
• Alle Jenter På Banen og Numedalscup arrangert på
Stevningsmogen i 2012
• Årets jenteklubb i Buskerud i 2012
• Fotballskole for 10. gang i 2013......
• Satsing på kompetanseheving
Aktivitetsnivå forts
• Ski og Skiskyting
– 195 barn fra 3 – 15 har deltatt på årets Telenor karusellrennene. Ca 50
% av alle barn i bygda!
– Ca 60 aktive skiskyttere og langrennsløpere
– Jevnt økendene deltakelse og aktivitetsnivå de siste 8 årene
– Har både bredde og topp.
• Marie Nørstebø og Marie Hov
• Mange yngre talenter som hevder seg godt på nasjonalt nivå.
– Årlig Arrangement av SpareBank 1 cup: sammen med IL Bevern
• Godt over 300 deltakere
• 80 funksjonærer i sving, som begynner å bli drillet
• Infrastruktur på plass for HL.
– Tradisjonen med Romjulsrenn startet opp igjen (KIWI Romjulsrenn
2012). Med hele 44 deltakere fra Svene til start.
Aktivitetsnivå forts
• De siste årene har vi også fått til et godt
samarbeid med kommunen via driftskomiteen (ny
avtale etablert i 2012). Noe som har gitt
forutsigbare og gode anleggsforhold.
–
–
–
–
–
–
Tråkking av skiløyper
Vedlikehold av kunstgressbane
Klipping av gress
Feiing av asfalt
Vedlikehold av maskiner og utstyr
I tillegg er jo Stevningsmogen en flott flebruksanlegg
som brukes av alle til mange aktiviter
Hva krever et Hovedlandsrenn
• Vil kreve stor dugnadsinnsats i forkant av selve
arrangementet. Alt fra anleggsarbeid og
klargjøring av stadion til mer administrative
forberedelser
• Vil kreve ca 250 funksjonærer under selve
arrangementet, noe som vil gjøre at vi må
innvolvere ”hele” bygda med alt fra
kakebaking og kiosktjenester til løypevakter og
arenamannskaper
Oppgradering Stevningsmogen HL skiskyting 2015
Utvidelse av standplass vil bli
utført innenfor eksisterende
disponibelt område, og er
avklart med grunneier
Utvide
publikumsområde og
lagerbygg
Utvidelse av standplass til
32 skiver, inkludert
nedsenking av inn/utgang
Forlenge
gangtunneler
Ønske om å
bytte ut bro.
Oppgradering Stevningsmogen HL skiskyting 2015
Forlenge
gangtunneler
Ønske om å
bytte ut bro.
Utvide
publikumsområde og
lagerbygg
Utvidelse av standplass til
32 skiver, inkludert
nedsenking av inn/utgang
Utvidelse av standplass vil bli
utført innenfor eksisterende
disponibelt område, og er
avklart med grunneier
Utvidelse av standplass
• Forutsetning for å arrangere Hovedlandsrenn
er å utvide til minimum 30 skiver innen
september 2013.
Utvidelse av standplass
• Vi har fått en henvendelse fra Numedal
Sportskyttere om å se på muligheten av å
kombinere utvidelsen av standplass med
tilretteleggelse av utendørs 50 meters
skytteranlegg for rifleskyting.
• Det har blitt avholdt et avklaringsmøte mellom
Numedal sportsskyttere og Svene IL, og et slikt
samarbeid vil ikke legge noen restriksjoner eller
behov for fysiske endringer på det som allerede
er anleggsmessig planlagt for utvidelse av
standplass
Utvidelse av standplass forts..
Sett fra skiskytingens side ser vi bare positive sider ved et slikt samarbeid:
• Anlegget vil være unikt, da det ikke finnes andre anlegg pr. i dag som
har et slikt utendørsanlegg 50 m for rifleskyttere.
• Den elektroniske delen vil om sommeren også kunne brukes av
skiskyttere for trening, og vil gi ytterliger fordeler ved trening.
• Det gir gode muligheter til å utveksle erfaringer, og samle
fagkompetanse innenfor
• Skyteteknikk
• Testing av våpen og ammunisjon
• Fysisk trening
• Mental trening
Det er talenter både innenfor Numedal sportsskyttere og Svene IL
skiskyting som hevder seg på Internasjonalt og Nasjonalt nivå. Et
slikt anlegg vil være et bidrag til økt interesse, rekruttering og
kvalitetsheving innenfor både rifleskyting og skiskyting.
Numedal Sportsskyttere
• Hvem er Numedal Sportsskyttere?
- Opprettet i slutten av 2011
- Hvorfor?
- Norges Skytterforbund vs. Det frivillige skyttervesen
- Rifle, pistol, viltmål og hagle
- Skyttere i alle aldre fra 10 til 75 år
• Norgesmesterskap 2012/2013:
- Blant de største klubbene under NM i 2012 og 2013.
- Klubben tok 10 individuelle medaljer og 6 lagmedaljer i NM 2012.
- Startet 2013 med 10 individuelle NM medaljer og 3 lagmedaljer.
• Olympiske Leker:
- Pr. i dag en utøver som satser knallhardt mot OL 2016 i Rio
- I tillegg tre utøvere som er i posisjon og vurderingsfasen for satsing mot
OL i 2020.
Fremtidsplaner og behov
• Fremtidsplaner:
- Tilrettelegge for trening på 10/15/50 og 300 meter i vårt distrikt.
- Rekruttering av ungdommer
- Legge til rette for internasjonalsatsing, mot EM, VM og OL
- Integrering av funksjonshemmede
- Nært samarbeid med DFS/skytter lagene
• Behov:
- Største behov er en utendørs 50 meter bane for .22 kaliber
- En bane for trening og testing
- Mulighetene for å kunne arrangere større stevner
- Norgesmesterskap 50 meter
Unike samarbeidsmuligheter:
• Infrastruktur allerede på plass:
(Vei, Klubbhus, Kafeteria, Garderobe, Strøm, Wlan, Speaker, Standplass,
Skivestativer, Kulenedslag, Lys over skivene, +++)
• Samle kompetansen Svene IL og riflemiljøet i Numedal innehar.
Vil kunne gi økt rekruttering, kompetanse og prestasjonsheving innen
begge idretter.
• Ingen konflikter grunnet ulike konkurransesesonger
• En treningsbane hvor rifleskyttere og skiskyttere kan møtes for
fellestreninger og utveksling av erfaring.
• Unik konkurransearena, som det ikke finnes maken til i Norge
- Arrangør av Norgesmesterskap på 50 meter, minimum 350 deltakere
• Et aktivitetstilbud for funksjonshemmede innen rifleskyting og skiskyting,
da Stevningsmogen er godt tilpasset
• Vil sette Flesberg Kommune på kartet for et unikt kombinasjonsanlegg
Finansiering
• Vi jobber med å utarbeide en total
kostnadsramme for et fullverdig utbygging av
skiskytter og rifleskytteranlegg som vil være klart
i løpet av mai måned.
• Det er behov for en kommunal
støtte/forskuttering/garanti som vil presenteres i
form av en søknad til kommunestyret i mai.
• Satser på en ny Dugnads happening
• I tillegg jobbes det med å søke andre instanser
om midler
Hva vil vi sitte igjen med
• Vil komplettere Stevningsmogen ytterligere som et
flerbruksanlegg
• Det første anlegget nasjonalt som kombinerer skyting og
skiskyting på denne måten
• Vil ha et anlegg for å arrangere nasjonale mesterskap
sommer og vinters tid, som f.eks NM i skiskyting og skyting
• Vil tilrettelegge for ytterligere rekruttering innenfor ski,
skiskyting og skyting
• Vil sette Flesberg Kommune på Norgeskartet i form av et
flott anlegg, med kapasitet for nasjonale arrangementer,
samt sportslige prestasjoner på et høyt nasjonalt og
internasjonalt nivå.

similar documents