Test Center - IT

Report
Test Center – en högre nivå
Sarah Eriksson
www.it-huset.se
Sarah Eriksson
Teststrateg och testledare
-Teststrategier, effektivisering av processer, testledning
-Erfarenhet från stora komplexa projekt och att arbeta som testledare
inom Test Center
-Konfiguration och utrullning av testverktygen QC och ALM från HP
-Kravanalys, utbildning, workshops
-Projektledning
•Högskoleingenjör IT – Affärssystem
•ISTQB och PRINCE2 certifierad
•Arbetat inom IT sedan 2005 varav fyra år i Storbritannien
•Branscherna detaljhandel, kollektivtrafik och spel
www.it-huset.se
Agenda
Agenda
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
•Bakgrund
•Vad är ett Test Center?
•Syfte och mål
•Aktiviteter
•Samarbetspartners i organisationen
•För- och nackdelar
•Hur man lyckas som testledare på ett Test Center
•Summering
www.it-huset.se
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
Agenda
Bakgrund
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Många myndigheter och företag ser etablering av Test Center
som ett möjligt angreppssätt för att effektivare arbeta med
test för att verifiera kvaliteten i system innan
produktionssättning
- Tar test till en högre nivå!
www.it-huset.se
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
Agenda
Vad är ett Test Center?
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
•Ett kompetens center som består av olika resurser som är
specialiserade inom test
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
•En avdelning eller team inom en organisation som har en
egen budget och ett eget resultatansvar
•Varierar i storlek!
www.it-huset.se
Agenda
Bakgrund
Syfte och mål
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Förbättra testprocessens effektivitet
sänkta kostnader!
Ökad kontroll och
helhetssyn
Säkerställa kvalitet
och tydliggöra risker
innan
produktionssättningar
Fokus på test och ökad
testmedvetenhet
Stödja projektledare,
utvecklare och
kravanalytiker
www.it-huset.se
Lyckas som testledare
Summering
Agenda
Bakgrund
Aktiviteter
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Teststrategi och testprocess med
riktlinjer
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Dokumentmallar för t.ex.
testplaner och testslutrapporter
Utbildar, informerar och förankrar i
övriga organisationen
Rekryterar testresurser
Tillhandahåller tjänster och
förmedlar testresurser
Nyckeltal för uppföljning mäta testprocessens effektivitet
www.it-huset.se
Summering
Mål
Agenda
Bakgrund
Samarbetspartners i organisationen
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
- Viktigt för att helheten ska fungera!
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
Krav
Processer
Projekt
Test Center
Verktyg
www.it-huset.se
CAB/CDB/RM
Agenda
För- och nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Samarbetspartners
En tydlig och medveten satsning på test –
sänder ut ”vikten av test” budskapet
Kan upplevas som dyrt av projektledare –
tydliggör kostnader för test
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
Tydliggör att test är en egen profession
Säkerställer kvaliteten på tester och
testdokument
SPOC för information och beställning av
tjänster
Likformighet – jämföra och följa upp
nyckeltal för att bedöma testeffektivitet
Centralt identifiera förbättringsområden
och utföra åtgärder
En garant för kvalitet – förutsatt att
riktlinjer, dokumentmallar och tjänster
används
www.it-huset.se
Startsträcka för testledare – oftast inte
produktspecialiserade
Ytterligare ett verktyg att lära sig för
utvecklare, kravanalytiker med flera
Lyckas som testledare på ett Test
Center
Agenda
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Riktlinjer
Lyckas som testledare
Summering
Stöd
Låst
Dela med sig av
erfarenheter
Hög testmedvetenhet
i organisationen
Utvecklande
Gemenskap
Tydlighet
www.it-huset.se
Flexibilitet
Agera
ambassadör
Agenda
Summering
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
•Kompetenscenter bestående av testspecialister
•Ökad kontroll och helhetssyn
•Öka testprocessens effektivitet
•Teststrategi, testprocess och test dokumentmallar
•Tjänster och förmedlar testresurser till övriga organisationen
•Samarbeta med övriga organisationen
•Lyckas som test ledare – var flexibel, dela med av
erfarenheter och agera ambassadör!
www.it-huset.se
Samarbetspartners
För- och nackdelar
Lyckas som testledare
Summering
Agenda
Summering fortsättning
Bakgrund
Vad det är
Syfte och mål
Aktiviteter
Etablera en högre nivå för test för att långsiktigt:
Samarbetspartners
För- och nackdelar
-Erhålla ökad kontroll
-Få en bättre förståelse för hur mkt pengar som läggs på test
-Reducera antalet incidenter i produktion
-Reducera kostnader för drift och förvaltning
Kom ihåg:
-Ett Test Center kan variera i storlek från några få personer till
många personer!
www.it-huset.se
Lyckas som testledare
Summering
Frågor?
www.it-huset.se
Kontaktuppgifter
Sarah Eriksson
 [email protected]
 076 8906738
www.it-huset.se

similar documents