Ljud och vibrationer VTA121

Report
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration, 7.5 hp
aka Ljud och vibrationer, introduktionskurs
Se Chalmers studieportal
för kursbeskrivningen
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Development trends
Strategies:
Weight reduction
Downsized engines
(Hybrid) electrical vehicles
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Weight reduction
Thinner, lighter and stiffer materials
magnesium, titan, high-strength steels,
fiber-reinforced composites,
metal matrix composites, ...
Downside:
- Increased vibrations
- Increased sound radiation
- Especially increased sound transmission
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Downsized engines
Downsized IC engines
smaller displacement
fewer cylinders
force induction (turbocharger)
intercooling
direct injection
Predicted numbers
50 % reduction in displacement
30 % reduction in fuel consumption
www.ta.chalmers.se
theautochannel.com
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Downsized engines
More impulsive combustion process
- Higher noise and vibration levels
- Turbo noise
Larger imbalances
wikipedia
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
(Hybrid) electrical vehicles
Generally lower noise from electrical powertrain
...but annoying magnetic/electric high frequency tones,
whining, start/stop transients...
Electrical motor does not mask other noise sources
e.g. gear noise and ventilation noise of the AC
becomes annoying
Figures: Rust and Graf (2010)
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Ljud och vibrationer
Ljud- och vibrationsegenskaper måste idag
beaktas i alla maskiner, produkter och system
och är ofta dimensionerande.
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Kursen ger möjlighet att lära sig
- generell förståelse om ljud och vibrationer och
- specifik förståelse för vissa viktiga akustiska fenomen
=> Möjligt att undvika många av de “vanliga” misstagen
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Begrepp och kvantiteter
Typiska värden
Gundläggande förståelse
Ljudtrycksnivå
Resonansfrekvens
Reflektionsfaktor
Vågtal
Ljudeffektsnivå
Strålningsfaktor
Monopol Absorptionsfaktor
Akustisk impedans
Effektivvärde Reduktionstal
A-vägning
Transmissionsfaktor
Insatsdämpning
Mobilitet
Dipol
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Avgassystem
Effekter av akustiska komponenter:
* Expansionskammare
* Ljuddämpare
Sammanläggning av
ljudtrycksignaler
* i tidsdomänen
* i frekvensdomänen
Ljudutstrålning
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Motorkuddar
Dimensionering för
Statisk last
Vibrationsisolering
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Vägtrafikbuller, Bullerskärmar
Nordiska beräkningsmodellen
Dämpning
Refraktion
Linjekällor
Reflektion
www.ta.chalmers.se
Scattering
Diffraktion
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Ljudutstrålning från vibrerade plattor
Koppling mellan vibrationer i
strukturer och ljud i luft.
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Luftljudsisolering
Reduktionstal
Motorrum
Kupé
Dimensionering av skiljevägg:
* Densitet
* Styvhet
* Godstjocklek
www.ta.chalmers.se
Dubbelväggskonstruktion
Absorbenter
Tungskikt
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Ex. på problemställning: Absorbenter i kupé / motorrum
Exempel på lösningar
Dimensionering
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Kursens utformning
Föreläsningar:
Översikt, fysikalisk förståelse, teori, tillämpningar,
angrepps-strategier
Projektuppgifter:
Tillämpa teorin på praktiska problem
Laboration:
Praktisk erfarenhet av akustiska fenomen
beskrivna i tid och i frekvensdomänen
och grundläggande mäteknik
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Examination:
Skriftlig tenta på teori och förståelse
1/2 betyget
Skriftliga rapporter från arbete med projektuppgifter
1/2 betyget
Deltagande i laboration och godkänd skriftlig rapportering
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Avdelningen för teknisk akustik, aka Division of Applied Acoustics
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Kursen är även
förberedande för
Mastersprogrammet
Sound and Vibration
www.ta.chalmers.se
[email protected]
Division of Applied Acoustics
Introduction to
Sound and Vibration
Välkommen!
Frågor: Maila, ring, …
www.ta.chalmers.se
- education - course pages - introduction to sound and vibration
www.ta.chalmers.se
[email protected]

similar documents