Bostadsprognos 2014-2034

Report
molndal.se
Mölndals bostadsprognos
2014-2034
Bostadsprojekt (motsvarar
numrering i efterföljande kartor)
molndal.se
Nummer Område
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vänortsgatan
Mölndals centrum
Idrottshuset
Stiernhielm
Syltlöken
Pedagogen
Stallbacken
Toltorp (trygghetsboende)
Västerberget 1
Matildeberg
Laman
Kängurun
Mullvaden
Lilla Fässbergsdalen
Kvarnbyvallen
Kvarnbyterrassen
Stensjön
Forsåker
Esbjörn Schillersgatan
Helenedal
Ingemantorp
Ranntorp
Kjellbergska vägen
Lindome centrum
Lindome södra
Södra Barnsjön
Slättenområdet
Heljered
Våmmedal
Heljered södra
Kållered centrum
Ulla Lyckas väg
Dalén 21
Totalt Lägenheter i flerbostadshus Lägenheter i småhus Nummer Område
104
640
1990
277
40
700
744
60
80
51
5
200
200
170
231
440
259
2450
13
125
150
12
120
100
790
160
35
150
660
170
80
40
4
86
640
1480
277
40
700
640
60
80
48
5
200
200
60
182
440
246
2310
0
0
90
0
0
100
530
0
0
60
400
110
80
0
4
18
0
510
0
0
0
104
0
0
3
0
0
0
110
49
0
13
140
13
125
60
12
120
0
260
160
35
90
260
60
0
40
0
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Grävlingen 6
Gastorp 2:357
Kimmersbo
Nyponet 6
Sibirien 4
Gunnebo 1:44
Kondoren 15
Orren 10
Gräsfjärilen 5
Forsåker 1:259
Kikås 1:168
Fagered 2:106
Fagered 2:107
Fagered 2:80
Gastorp 2:312
Gastorp 3:88
Gastorp 3:91
Hällesås 1:48
Stretered 1:191
Kimmersbo 1:53 m.fl.
Annestorp 1:186
Annestorp 1:94
Lindome 10:4
Lindome 2:37
Hassungared 2:40
Dvärred 7:13
Gårda 1:23
Hällesåker 4:5
Gårda 1:8
Sagered 3:5
Kållered 1:124
Balltorp
Balltorp västra
Totalt Lägenheter i flerbostadshus Lägenheter i småhus
4
6
14
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52
5
1
2
1
1
2
1
1
1
35
1
1
208
1420
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
1020
4
0
14
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
5
1
2
1
1
2
1
1
1
35
1
1
48
400
molndal.se
Bostadsprojekt i Mölndal
molndal.se
Bostadsprojekt i Kållered
molndal.se
Bostadsprojekt i Lindome
molndal.se
Bostadsprojekt i Kållered &
Lindome med landsbygd
molndal.se
Bostadsprojekt i Hällesåker
molndal.se
Bostadsprojekt i Kimmersbo
molndal.se
Färdigställda lägenheter per
hustyp, 2008-2034
molndal.se
Nybyggnation & folkökning,
2012-2034
molndal.se
Rejäl ökning av
bostadsbyggandet väntas (1)
molndal.se
Rejäl ökning av
bostadsbyggandet väntas (2)
Bostadsprognos Antal färdigställda lgh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Hustyp
5356 291 170 510 679 736 750 650 610 470 490 Flerbostadshus
2014-2034
2830 227 358 296 335 370 350 275 190 240 189 Flerbostadshus
2013-2033
64 -188 214 344 366 400 375 420 230 301 Flerbostadshus
2526
Differens
80 126 112 160 100 135 200 190 Småhus
70
1317 144
2014-2034
99 138 122 116 100 101 120 150 148 135 Småhus
1229
2013-2033
55 Småhus
52
59 -20 -15
12
10
45 -68 -42
88
Differens
Bostadsprognos Antal färdigställda lgh 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Hustyp
4480 510 530 450 470 470 470 470 490 310 310 Flerbostadshus
2014-2034
1863 185 185 235 235 235 205 183 145 145 110 Flerbostadshus
2013-2033
2617 325 345 215 235 235 265 287 345 165 200 Flerbostadshus
Differens
1500 160 160 150 130 130 130 130 130 130 120 Småhus
2014-2034
38 Småhus
38
48
67
70
75
811 140 125 105 105
2013-2033
82 Småhus
92
82
63
60
55
25
45
35
20
559
Differens
Ökning under perioden 2014-2033
Från 6 733 till 12 653 lägenheter (+5 920 lgh), varav
från 4 693 till 9 863 lägenheter i flerbostadshus (+5 143 lgh) och
från 2 674 till 5 980 lägenheter i småhus (+3 306 lgh)
molndal.se
Bostadsprognosen i
sammandrag
 13 023 lägenheter (lgh)
 10 206 lgh i flerbostadshus
(78 procent)
 2 817 lgh i småhus
(22 procent)
molndal.se
Bostadsprognosen i
sammandrag
 620 lgh i genomsnitt per år varav 486
lgh i flerbostadshus och 134 lgh i
småhus
 2008-2013: 163 lgh/år varav 87 lgh i
flerbostadshus och 76 lgh i småhus
 2014-2022: 666 lgh/år varav 541 lgh
i flerbostadshus och 125 lgh i
småhus
molndal.se
Planerad nybyggnation per
kommundel
molndal.se
Planerad nybyggnation per
kommundel
 Västra Mölndal: 5 898 lgh varav
5 620 i flerfamiljshus och 1 278 i
småhus (totalt 53 procent)
 Östra Mölndal: 1 899 lgh varav
3 178 i flerfamiljshus och 348 i
småhus (totalt 27 procent)
molndal.se
Planerad nybyggnation per
kommundel
 Västra Lindome: 308 lgh varav 90 i
flerfamiljshus och 218 i småhus
(totalt 2 procent)
 Östra Lindome: 1 137 lgh varav 636
i flerfamiljshus och 501 i småhus
(totalt 9 procent)
molndal.se
Planerad nybyggnation per
kommundel
 Västra Kållered: 980 lgh varav 570 i
flerfamiljshus och 410 i småhus
(totalt 8 procent)
 Östra Kållered: 174 lgh varav 112 i
flerfamiljshus och 62 i småhus
(totalt 1 procent)
molndal.se
Bostadsmarknaden år 2034
 Bostadsbeståndet har ökat med
49 procent: 26 819 → 39 842 lgh
 Antalet lgh i flerbostadshus har ökat
med 71 procent: 14 334 → 24 540
 Antalet lgh i småhus har ökat med
23 procent: 12 485 → 15 302
molndal.se
Bostadsmarknaden år 2034
 Andelen lgh i flerbostadshus har ökat
med 8 procentenheter:
53 procent → 62 procent
 Andelen lgh i småhus har minskat
med 8 procentenheter:
47 procent → 38 procent
molndal.se
Planerade hustyper i Mölndal
molndal.se
Planerade hustyper i
Kållered
molndal.se
Planerade hustyper i
Lindome & Hällesåker
molndal.se
Planerad nybyggnation med
1-4 lägenheter
molndal.se
Kontaktuppgifter
Åsa Henriksson (statistik)
Stadsledningsförvaltningen
[email protected]
Karin Börjesson (kartor)
Stadsbyggnadsförvaltningen
[email protected]

similar documents