WWW.vardguiden.se - Mina vårdkontakter

Report
Webbtidbokning
i Mina vårdkontakter
Presentation för vårdpersonal
Senast uppdaterad 2013-05-03 (KR)
Hur ansluter sig en mottagning till
webbtidbokning?
 Mottagningen måste vara ansluten till Mina vårdkontakter.
-
Kontakta ansvarig i ditt landsting/region för utbildning och anslutning.
 Koppla tidboken i journalsystemet till Mina vårdkontakter.
-
Kontakta leverantör av mottagningens journalsystem för uppgifter om
anslutning, utbildning och ev. kostnad.
-
Alla tidbokningssystem stödjer idag inte full uppsättning av boka,
omboka och avboka.
 Finns även en fristående tidbok om journalsystemet ännu
inte kan kopplas till Mina vårdkontakter.
 Läs mer på www.minavardkontakter.se/personal
E-tjänsten Mina vårdkontakter
 Sveriges största e-hälsotjänst
– Inloggning sker bl.a. på 1177.se och vårdguiden.se
– Över 1 miljon användare i hela landet
 Säker inloggning - både invånare och personal är säkert
identifierade.
 Kontakt med vårdmottagningar för att bland annat boka
tider, rådgivning och förnya recept.
- Beställa tid via formulär.
- Boka tid direkt via webbtidbok (kopplas till journalsystem).
 E-tjänster för att bland annat se sina recept, beställa
klamydiatest eller internetpsykiatri.
Webbtidbok i Mina vårdkontakter
 Invånaren kan boka / omboka / avboka.
 Många invånare tittar bara på sin tid utan att ändra den.
 Direkt koppling till mottagningens journalsystem.
 Personalen bestämmer själva vilka tider som ska göras
tillgängliga för invånaren.
Invånaren hittar ärendetypen på
mottagningens kontaktkort.
Mottagningen väljer
vilka ärendetyper
som ska aktiveras.
• Boka tid
• Av- och omboka
Villkorstext måste godkännas av invånaren.
Mottagningen får
själva skriva in
en lämplig
villkorstext som
invånaren måste
ta del av innan
bokning.
Bokning av ny tid.
Mottagningen väljer vilken typ av
tider som ska visas, exempelvis
Läkarbesök eller Provtagningstid.
Invånaren ser bekräftelse på sin
bokade tid i Mina vårdkontakter.
Mottagningen ser bokningen
direkt i sin tidbok.
Funkar på samma sätt i smartphone eller
på surfplatta.
Invånare loggar in med e-legitimation
eller lösenord och sms.
Barn måste ha en egen inloggning.
Lokal administratör i Mina vårdkontakter
aktiverar ärendetypen.
Mottagningens lokala
administratör i Mina
vårdkontakter aktiverar
den nya ärendetypen
när alla inställningar är
klara i tidboken.
Lokal MVK-administratör kan ändra
villkorstexten i Mina vårdkontakter.
Skriv in information och
villkor i punktform.
Invånare måste
godkänna dessa
villkor för att kunna
boka en tid.

similar documents