PowerPoint - 1177 Vårdguiden

Report
Diagnos och delaktighet
Använd 1177.se i mötet med patienten
Det är mycket
som ska förmedlas
i mötet med patienten
Patienten ska kunna förstå, vara delaktig i och ge
sitt samtycke till sin vård eller tacka nej till vård.
Informationen ska ges på patientens villkor.
Den ska anpassas till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar.
• På 1177.se finns information som riktar sig till
allmänheten och patienter.
• Använd texterna och filmerna på 1177.se i ditt möte
med patienten.
• Underlättar för dig som jobbar i vården att uppfylla
informationsplikten.
Ny patientlag från 1 januari 2015
1. Du som vårdpersonal har utökad och förtydligad informationsplikt.
1. Patienten ska ge sitt samtycke till
vård eller tacka nej till vård.
2. Patienten har rätt till ny medicinsk
bedömning så kallad ”second opinion”
vid livshotande eller allvarlig sjukdom
eller skada.
3. Patienten kan välja öppenvård i
hela landet.
Läs mer på 1177.se/patientlagen
Mer på 1177.se
• Artiklar om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar.
• Texter om hälsa, förebyggande vård
och om hur vården fungerar.
• Temasidor med information, kunskap,
råd och inspiration.
• Filmer och reportage.
Fler tjänster från
1177 Vårdguiden
• Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
• Ställ anonyma frågor på 1177.se.
• Hitta och jämför vård på 1177.se.
• E-tjänster: tidsbokning, förnya recept, läsa
provsvar, beställa hjälpmedel, med mera.
1177 Vårdguiden i korthet
•
1177.se har kvalitetssäkrad,
användarvänlig information.
•
Den underlättar för patienter
och närstående.
•
Främjar hälsa, ökar allmänhetens kunskap och stärker
patientens ställning.
•
En tjänst från alla landsting
och regioner.
1177 Vårdguiden – för vårdpersonal
På 1177.se/vardpersonal finns information, verktyg och
tips om hur du som arbetar inom vården kan använda dig
av 1177.se i mötet med dina patienter.

similar documents